26. 09. T Třinec Info
02. 10. MR Hradec Králové Info www
17. 10. T Třinec Info

Dokumenty ČAS

Zde vyvěšujeme informace členům ČAS, usnesení sněmu, popřípadě i zápisy z jednání výboru, pokud byl tento pořízen.

Informace členům

Usnesení sněmu

Zápisy z jednání výboru

Varování: Zápisy z výboru jsou vyvěšovány především pro potřeby výboru a pouze v případě, že to výbor uzná za vhodné a že někdo měl čas a chuť je vyvěsit. Neočekávejte zde proto zápisy ze všech jednání a nemyslete si, že se výbor nikdy jindy nesešel. Navíc řada jednání výboru probíhá po e-mailu. Proto berte informace, které se v zápisech objevují, s rezervou, protože se mohou změnit, aniž by se změna rovněž objevila zde! Nejde o závazné informace pro členy asociace ani pro někoho jiného, ty jsou členům rozesílány dopisem!

Inventury majetku