Zápis ze sněmu ČAS (9. leden 2010, Tyršův dům, Praha)

Sněm byl zahájen v 11:10 hod.

 

1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, ...)

 

Předsedající: Jarek Nohavica

Zapisovatel: Martin Vacek

Mandátová komise: Iveta Vondrátová

Skrutátor: Jindra Voráčková

Volební komise: Jarek Nohavica, Jindra Voráčková

Návrhová komise: Pavel Vojáček, Martin Vacek

 

Mandátová komise spočítala členy ČAS: k datu konání sněmu celkem 55 členů

Přítomno fyzicky 13 členů

Zástupné hlasy 5 členů

Celkem přítomno 18 členů

 

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

 

Verdikt: Sněm je usnášeníschopný

 

3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

Nohavica – čte program jednání

 

Hlasování o programu  (ve vytištěném znění) 18:0:0 – program sněmu přijat

 

11:13 přišel Martin Sobala, má 10 zástupných hlasů, dohromady je 14 přítomných a 15 zástupných, celkem přítomno 29 hlasů.

 

4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce

Zprávu přednesl Pavel Vojáček – kvalifikační turnaje byly až na výjimky bez problémů, MR bylo dobře uspořádané. Sobala vyhrál mistrovství Slovenska. Liga úspěšná. Juniorů je málo, nebylo oficiální MR do 15 let. Místo toho byl turnaj do 18 let s účastí 12 lidí. Proběhlo MR v opisovaném scrabble, ale letos možná nebude. 

 

P.Kuča: jak to bylo s Kodymem?

Nohavica: Odmítl přijet na MR, neměl důvod nejezdit, prostě se tak rozhodl.

 

Majtánová: co by se dělo, kdyby někdo odešel v průběhu MR?

Nohavica: nastoupil by náhradník.

P.Kuča: postup v takovém případě by se mohl sepsat a zveřejnit.

 

Hlasování o zprávě

29:0:0 – zpráva přijata

 

5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce

Zprávu přednesla hospodářka Iveta Vondrátová – jsme na tom celkem dobře, nechávám kolovat peněžní deník a zprávu. HV je -23tis. Kč. Sponzoři nedávají už tolik, zvažme jaké ceny dát na grand prix.

 

Kubátová: zvyšme členské příspěvky, tyto už jsou 10 let stejné.

Nohavica: ať rozhodne nový výbor, už takhle je to pro lidi drahé a je krize.

Kubátová: je inflace.

Nohavica: kdyby to mělo odradit nějaké členy, tak raději nezdražovat.

Majtánová: příspěvky by měly být stanovovány tak, aby se členství vyplatilo při účasti na více než polovině turnajů. Dále by pořadatelé měli odvádět času přirážku, kterou účtují nečlenům.

Vojáček: bylo by to složité administrativně.

Nohavica: nejsme v krizi, jediné co potřebujeme za peníze, je MR. Pokud by bylo hůř, můžeme dělat MR někde ve škole. Nechme to na výboru.

P.Kuča: podle stanov určuj příspěvky Sněm. Jako pořadatel bych byl pro ponechání příspěvků v současné výši, aby lidi jezddili co nejvíc.

Majtánová: 100 Kč je jen zlomek celkových nákladů.

 

Hlasování zda zvýšit členské příspěvky 2:14:13- příspěvky zachovat

 

Hlasování o zprávě (ve vytištěném znění) 29:0:0 - zpráva přijata

 

Nohavica: K výši odměn Gran Prix – ta soutěž byla mojí iniciativou, Sněm by se nemusel tím zabývat.

Závišková, P.Kuča, Nohavica: omyl, jde to z peněz ČAS, musíme o tom mluvit na Sněmu.

Nohavica: pokud by ta soutěž letos nebyla, ten problém odpadne. 

 

 

6. Zpráva o jednání se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

zprávu přednesl Jarek Nohavica. Jarek končí ve funkci předsedy, představí nového předsedu sponzorovi k zachování kontinuity. Výše příspěvku Mattelu bude na nějakou dobu snížena. Pokud jde o další sponzory, osvědčilo se propojení pořadatelů s místními podnikateli. Technické vybavení máme a jsme v tomhle samostatní.

 

Zpráva vzata na vědomí.

 

7. Stanovy ČAS a Jednací řád

 

Předem nebyly zaslány žádné návrhy, nejsou žádné připomínky.

 

8. Systém soutěží sezóny 2010

 

A. Mistrovství republiky jednotlivců

 

- počet kvalifikačních turnajů (výběr turnajů, termínová listina)

Návrhy turnajů jsou vytištěny a předloženy.

 

Schválené turnaje v roce 2010

 

 

 

Turnaje 2010

 

 

 

 

 

 

Datum

Místo

Pořadatel

 

 

 

 

1

30.1.

Kladno

P. Chaloupka

2

13.2.

Praha

Kališníci

3

27.3.

Přerov

Dlažka

4

10.4.

Nový Jičín

Závadovi

5

17.4.

Kadaň

V. Hagenhofer

6

29-30.5. nebo 5-6.6

Hradec Králové

Z. Burda

7

15.5. nebo 12.6 nebo 19.6.

Zlín

Dana Klimešová

8

12.6. nebo 19.6.

Litoměřice

J. Ryvola

9

17.-18.7.

Pardubice

Petra Kučová

10

21.8.

Vilyně

V. Jára

11

18.9.

Brno

P. Kaňovský

12

začátek října

Babice

P. Palička

13

30.10.

Praha

Kališníci

 

Nohavica: Bylo nabídnuto 13 turnajů (čte nabídky). 

P.Kuča: Zlín dát na ten květnový termín, aby nebyl hned u Litměřic..

Vojáček: oslovíme ty pořadatele, kteří nabídli víc termínů, aby se dohodli mezi sebou.

P.Kuča, Nohavica: dnes schválíme jen počet turnajů, termíny budou později upřesněny.

Nohavica: navrhuji započítávat 6 z 13 turnajů do kvalifikace.

Vojáček: souhlasí se šesti.

P.Kuča: platí stále kriteria, co musí QT turnaj splnit, aby byl kvalifikační?

Nohavica: ano

Vacek: měli bychom říct jasně, že pokud se na QT přihlásí méně než 20 hráčů, je QT platný.

Nohavica: to nenastane a kdyby, tak rozhodne výbor.

Voráčková: ta pravidla se vztahovala na zařazení do žebříčku, nikoli na QT.

 

 

Návrh: přijmout všech 13 nabízených turnajů jako QT, z toho započítávat 6 turnajů, ponechat beze změny vše ostatní.

Hlasování 29:0:0 - návrh schválen

V sezóně 2010 bude 13 kvalifikačních turnajů, z toho 6 započítávaných.

 

 

Nohavica: Co s MRJ? Zvednout věkovou hranici na 18? I tam máme jen úzkou špičku, ostatní jsou stafáž.

Závišková: Dvanáctiletí nepůjdou hrát s 18 letými , to je odradí. Ti nad 15 můžou hrát s námi.

Vojáček: Je ku prospěchu dětí, mít soutěž jen sami pro sebe.

Vacek: vypišme turnaj do 15 let, pokud se nepřihlásí minimální počet hráčů, tak se neuskuteční.

Nohavica: byl jsem vždy proti rozdělování

Závišková: rozdělování je potřeba, doby, kdy dvanáctiletá holka vyhrála MR, jsou už pryč.

Jindra: Martin Sobala do toho nejvíc vidí, dejme na jeho názor. My ostatní s mládeží nepracujeme. Podle mě je jedno, jestli to bude do 15 nebo do 18 let.

Sobala: představuji si turnaj pro 16 lidí, po několika kolech bych to rozdělil na skupiny podle výkonnosti.

Nohavica: Scrabble se v době mění, děti hrají na Herně, ale na živý turnaj by nepřijely. Živý turnaj jim připadá nudný a těžkopádný. Zkusme dohodnout s Fileprou, aby mohly být turnaje na Herně, jedině tak se podchytí zájem dětí. Na živém MRJ bych nechal hranici do 18 let, ale tak, aby si i ti malí zahráli.

 

Návrh: ČAS zaštítí soutěž MRJ, jejím pořadatelem bude Martin Sobala, který zveřejní podmínky a propozice.

Hlasování 28:0:1 - návrh schválen

 

Sobala: vymysleli jsme různé hry, které jsou pro děti vhodnější než klasické Scrabble.

Nohavica: prosím sepiš je a zveřejni na stránkách ČAS.

 

Liga družstev: zprávu podal Pavel Vojáček:

Máme nové družstvo Brněnští draci, vypadli Kómáci. Bude opět 12 družstev, 4 hrací dny. Hledáme termíny pro 4 hrací dny, je zde možnost, že bude „ligový víkend“.

 

Návrh: Liga 2010 je oficiální soutěží ČAS, řídí ji sbor ligových kapitánů.

Hlasování29:0:0- návrh schválen

 

Vojáček: chci uspořádat MR v párech. Jednodenní turnaj na 11 kol, po turnaji v Praze Černý Most. Hraje se podle upravených pravidel ČAS.

P.Kuča: když jsou páry rychlejší, jak dlouhá bude hrací doba?

Vojáček: 30 nebo 35 minut.

Nohavica: vyzkoušíme to jako nultý ročník? A uděláme to jako smíšené páry.

Závišková: jsem pro smíšené páry

Vondrátová: podmínka smíšených párů by snížila účast, jsem proti.

Vacek: párový scrabble se zkouší už asi 8 let, na olympiádě.

Vacek: do budoucna předestírám myšlenku turnaje jednotlivců v párovém scrabble, že by se do každého kola vylosovalo, kdo s kým hraje, proti komu.

P.Kuča: zkus tohle navrhnout na olympiádě.

 

Návrh: Mistrovství ČR dvojic bude letos hráno jako nultý ročník, 31.10.2010, pravidla včas zveřejní Pavel Vojáček, který je také pořadatelem.

Hlasování29:0:0- návrh schválen.

 

 

D. Další soutěže  

 

Sobala: navrhuji utkání Východ – Západ. 12 proti 12 hráčům.

Nohavica: to není věc, která by se schvalovala sněmem.

Sobala: bude to jako Rider Cup v golfu. Jednak čtyřhra, pak „polská“ čtyřhra, tedy hra dvojic s možnostmi domlouvání se. Dále jedno opisované kolo a čtyři kola jako liga. Sestavy by určili kapitáni. Jediný problém je nalézt termín.

Vojáček: šanci to má jen v termínu při turnaji.

 

Sněm bere na vědomí, že se Martin Sobala pokusí uspořádat  soutěž Východ - Západ.

 

 

Ben: děkuji za podporu poskytnutou soutěži v Hádance Křížovce a byl bych rád, pokud by to tak bylo i letos.

 

-         Opisovaný Scrabble:

 

Opisovaný Scrabble:Vojáček: nikdo ho zatím nenavrhl.

Nohavica: pořadatelství je náročné.

 

 

 

10. Pravidla přípustnosti slov

Sněm bere na vědomí opravný list Petra Vetešníka

 

11 Soutěžní řád

Nebyl předloženy žádné návrhy.

 

12 Různé

 

Kubátová: zvýšit startovné na QT

Nohavica: ano, nechat to na pořadatelích, kdyby chtěli moc, nikdo jim tam nepřijde.

Vacek: ale musejí tu cenu oznámit už v nabídce a my jim turnaj neschválíme.

Majtánová: dosavadní maximální ceny dát pouze jako doporučení

P.Kuča: napsal jsem do nabídky, že pořadatel si vyhrazuje právo turnaj zrušit, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

 

Návrh (Vojáček): Stávající omezení maximální výše startovného se ruší a ponechává se jako doporučené.

Hlasování28:0:1- návrh schválen.

 

Tancer: doporučme, aby bylo startovné pro nováčky sníženo

Nohavica, Vojáček: někteří to dělají, ale nepomáhá to.

 

Nohavica: hodnocení turnajů, co s tím?

Jindra: zrušme ho, svůj účel splnil. Názory byly subjektivní.

Vojáček: zrušit.

P.Kuča: zrušit, pokud zachovat, tak jen hodnotit, zda pořadatel splnil co slíbil v nabídce.

Majtánová: zrušit, neúcta k pořadateli.

Nohavica: splnilo to účel, úroveň turnajů se viditelně zvedla, můžeme to už zrušit

Kubátová: jsem pro zrušení, pořadatelé jsou limitováni objektivními příčinami.

 

Návrh: Hodnocení turnajů se ruší.

Hlasování29:0:0 - návrh schválen.

 

P.Kuča: rozlišit kvalifikační body na malých a velkých turnajích.

Majtánová: na malý turnaj mohou přijet samí silní

P.Kuča: to by byl další koeficient.

Vojáček: Podle výpočtů Petra Kaňovského není nejmenší turnaj nejslabším, je to velmi složité. 

Nohavica: to jsou složité výpočty, zkuste třeba s P.Kaňovským to nejdřív propočítat, co by to vůbec znamenalo.Stejně tak případná změna hodnoty písmen, o které uvažuje Martin Sobala, by se musela velmi dobře připravena předem.

P.Kuča: Mattel nebude asi souhlasit s tím, že by měnil hodnoty písmen.

Sobala: je podmínkou, aby to právě Mattel přijal.

Voráčková: nelze, abychom měli my jiné sady než mají lidi z ulice. 

Nohavica: zhodnotím to: Je zde trošku únava z té hry. Před pěti lety jsme hru oživili přechodem na Plus a hned se hrálo lépe. Další oživení hry bych osobně vítal, uvažujte o tom. Mattel by dělal asi problém při změně bodových hodnot, ale pouhé přidání kamenů by problém nebyl.

Sobala: hodnoty písmen tvořil člověk nescrabblista, z novinového textu. Proto by bylo dobré je opravit, ale návrh dosud není připraven. Určitě bych byl pro přidání několika písmen.

Nohavica: Po dohrání hry je na desce ještě prostor pro přidání dalších písmen. Nebál bych se toho, že by se naše pravidla odlišila od hry lidí z ulice, už teď se od nich lišíme.

 

Nohavica: Loučím se s vámi jako předseda ČASu, měl jsem teď málo času, ale nevidíme se naposled, na některé turnaje se podívat přijedeme. Prožil jsem s vámi nádherných 10 let.

 

Přišel Zbyněk Burda, přinesl 5 zástupných hlasů, počet přítomných se zvýšil na 15 + 20, celkem 35.

 

13.Volby do Výboru ČAS

 

 

Volí se 7 členů výboru tajným hlasováním.

 

Ve 13:20 přestávka na oběd.

 

Ve 13:30 Sněm pokračuje vyhlášením výsledků voleb.

 

Byly vyhlášeny výsledky voleb:

 

Martin Sobala              34hlasů

Iveta Vondrátová         33  hlasů

Pavel Vojáček             32 hlasů

Martin Vacek              31 hlasů

Aleš Horák                  29 hlasů

Zbyněk Burda              22 hlasů

Petr Kuča                    18 hlasů

Pavel Podbrdský         1 hlas

Martin Daněk              1 hlas

Jana Vacková              1 hlas.

 

Do Výboru ČAS byli zvoleni: Martin Sobala, Iveta Vondrátová, Pavel Vojáček, Martin Vacek, Aleš Horák, Zbyněk Burda, Petr Kuča.

 

Výbor se sešel na krátké poradě a zvolil do funkcí

předseda: Pavel Vojáček

místopředseda: Martin Sobala

hospodář: Iveta Vondrátová

jednatel: Iveta Vondrátová.

 

Sněm vzal na vědomí složení výboru a funkce.

 

14. Návrh usnesení

 

Přečetl M. Vacek– viz samostatná příloha

 

15.  Přijetí usnesení

 

hlasování o návrhu usnesení 35:0:0 usnesení přijato.

Sněm ukončen v 14:00 hod.