Zápis z jednání výboru ČAS č.3/06

 

Přítomni:          J.Nohavica, K.Sikora, M.Vacek, P.Vetešník, P.Vojáček, I.Vondrátová, J.Voráčková

Datum:             16.července 2006

Místo:              Pardubice, Duhová aréna

 

 

  1. Výbor byl informován o probíhající inventarizaci pražského i ostravského vybavení a majetku ČAS.

Z: I. Vondrátová, J. Nohavica

T: do příštího sněmu ČAS

 

      2. Výbor připraví úpravu SŘ s ohledem na jiné chování nových soutěžních hodin

                                               Z: výbor

                                               T: do příštího sněmu

 

 3. Bylo dohodnuto, že časopis Scrabble Revue (v angličtině) bude doručován na adresu předsedy J. Nohavici

 

       4. Na stránkách ČAS zobrazit co nejdříve informace o nejbližším 10. QT v Ostravě

                                               Z: J. Nohavica, K. Sikora

 

       5. Výbor byl informován o stavu příprav letošního MR

 

6. Výbor se zabýval přípravou příštího sněmu. Výbor zváží, zda neposunout příští sněm     na prosinec 2006. Členové ČAS budou požádáni o zasílání návrhů a podnětů ke sněmu (na turnajích i formou mailů)

                                         Z: výbor ČAS

                                         T: 09/2006

 

Kontrola úkolů z jednání výboru č.2/06

 

Bod.1 – Tisk partiářů – splněno, partiáře jsou k dispozici v Praze i v Ostravě