30    hlasy přítomných členů 85      hlasy zastupovaných členů 115  hlasy celkem
1 Věra Beranová 0          
1 Jaromír Buksa 0  
1 Martin Daněk 0  
1 Martin Hrubý 0  
1 Jiří Janatka 0  
1 Václav Jára 0  
1 Jiří Kamín 0  
1 Karel Král 0  
1 Jindřiška Králová 0  
1 Livie Kubátová 0  
1 Martin Kuča 0  
1 Miroslav Piňos 0  
1 Jan Řepka 0  
1 Martin Vacek 0  
1 Jana Vacková 0  
1 Iveta Vondrátová 0  
1 Hana Závišková 0          
0 Jiří Čenovský     odešel v 16hod, nedal nikomu plnou moc
0 Drahomíra Venclová 0 Luboš Vencl      
1 Luboš Vencl 1 Drahomíra Venclová      
0 Jiří Ryvola            
1 Petr Kuča 1 Jiří Ryvola      
0 František Vokatý            
1 Vladimír Chládek 1 František Vokatý      
1 Jindra Voráčková 1 Radim Hyršovský      
1 Miroslav Muroň 2 Zdena Ciprová      
        Michaela Muroňová-Páchová      
1 Pavel Vojáček 2 Jiří Frejka      
        Dana Pokorná      
0 Pavel Podbrdský            
1 Kateřina Rusá 2 Pavel Podbrdský  
        Daniel Zeman      
1 Dagmar Rusá 3 Jana Rusá      
  Ludmila Rusá  
        Milan Kuděj      
0 Martina Jakubová            
1 Monika Koupilová 4 Martina Jakubová  
  Hana Filipová  
  Milena Filipová  
        Lenka Zlámalíková      
0 Michaela Marečková            
1 Petr Landa 11 Michaela Marečková  
  Vladislava Hořovská  
  Pavel Chaloupka  
  Alena Jankovcová  
  Ondřej Janovič  
  Marek Lašťovka  
  Jiřina Lehká  
  Michal Přikryl  
  František Růžička  
  Filip Sázavský  
        Vít Sázavský      
1 Jiří Novotný 7 Dan Balun      
  Zlata Balunová  
  Vladimír Jemelík  
  Pavel Novák  
  Jiří Novotný ml.  
  Milan Roupec  
        Vojtěch Trmal      
0 David Horad            
1 Petr Vetešník 41 David Horad  
  Michal Bahník  
  Břetislav Basta  
  Michal Becke  
  Jiří Čech  
  Jakub Grepl  
  Ivana Grygarová  
  Dominik Halla  
  Ladislav Halouzka  
  Hlubinková  
  Roman Chmela  
  Jolana Kajzarová  
  Libuše Khýrová  
  Dana Klimešová  
  Marie Kolářová  
  Romana Ličková  
  Sára Matějková  
  Tomáš Merta  
  Petr Mikšík  
  Josef Nerodil  
  Jaromír Nohavica  
  Lenka Nohavicová  
  Martina Nohavicová  
  Pavel Palička  
  Lenka Paličková  
  Jan Pavlík  
  Anna Rybínová  
  Jindřich Sikora  
  Karel Sikora  
  Michal Sikora  
  Zuzana Skálová  
  Martin Sobala  
  Jan Suchánek  
  Martina Štefánková  
  Miroslava Telecká  
  Jiří Vícha  
  Jiří Vilím  
  Marián Viochna  
  Robert Vlk  
  Alexandra Willerthová  
        Milena Žárská      
1 Zbyněk Burda 9 Roman Čejka      
  Josef Grosskopf  
  Jiří Kracík  
  Jana Pečenková  
  Milan Seidl  
  Milena Seidlová  
  Miroslav Vaňo  
  Vladimír Vladyka  
        Pavel Žibřid      
Poznámky: - stav hlasů je uveden ke konci sněmu
- "0" v prvém sloupci znamená, že člen byl na sněmu původně přítomen,
ale v průběhu sněmu odešel a případně předal svůj hlas k zastupování jinému členovi