Zápis z jednání VČAS 19.1.2002

Nově zvolený výbor se na svém úvodním zasedání, které proběhlo na sněmu dne 19.1.2002 v Praze ve složení (abecedně) David Horad, Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Dagmar Rusá a Daniel Zeman, mělo na programu jednání dva body:

1)      volbu předsedy výboru

2)      dohodu o termínu nejbližšího zasedání výboru

Rozhodl takto: ad 1) předsedou byl zvolen Petr Kuča, ad 2) zasedání výboru se uskuteční dne 28. ledna 2002. Na programu zasedání výboru bude zejména rozdělení funkcí, plán převzetí agendy a materiálu ČAS od předchozího výboru, příprava informace členům ČAS o výsledcích jednání sněmu a plán jejího rozeslání a případně další.