Usnesení sněmu ČAS konaného dne 14.1.2006 v Praze

 

 

Sněm ČAS bere na vědomí

 

Sněm ČAS schvaluje

 

Sněm ČAS ukládá výboru ČAS

 

Sepsala návrhová komise ve složení

Karel Král, , Petr Kuča, Václav Jára