V Praze dne 16.listopadu 2001

 

 

Vážené členstvo ČAS,

 

 

poslední víkend proběhl v krásně renovovaném Nosticově divadle v areálu Tyršova domu v Praze finálový turnaj MR 2001 s tímto výsledkem:

 

Mistrem České republiky ve SCRABBLE se stal Martin Daněk vítězstvím 2:1 ve finále nad Martinem Kučou, který získal stříbrnou medaili.

Bronz vybojoval Jan Řepka vítězstvím 2:0 v souboji s Petrem Landou.

 

Celková tabulka s pořadím po 11 sehraných kolech základní části je v příloze, kompletní výsledky celého finálového turnaje budou zveřejněny na internetové stránce ČAS.

 

Rovněž byl ukončen prvý ročník ligy SCRABBLE družstev, vítězem se stalo družstvo PK (volné sdružení hráčů). Kompletní výsledky a závěrečné pořadí družstev jsou v příloze.

 

K dovršení sezóny 2001 chybí ještě finálový turnaj Poháru v opisovaném SCRABBLE, který proběhne v Brně v (kdo to víte, doplňte).

 

Nastává čas myslet na sezónu 2001 – nejbližší sněm ČAS proběhne 19.1.2002 v Praze v Tyršově domě, což umožní přijmout zásady a pravidla pro celou sezónu 2001 před jejím zahájením.

 

Vyzýváme proto všechny členky a členy, kteří cítí potřebu se vyjádřit k dění v ČAS, k pravidlům přípustnosti, k hracímu řádu atd., aby své připomínky poslali výboru ČAS co nejdříve – pokud už jste své návrhy poslali, samozřejmě je nemusíte posílat znovu.

Připomínky došlé výboru nejpozději do 30. listopadu 2001 budou souhrnně rozeslány členům obratem tak, aby následně mohly být projednány na slovníkové a technické komisi (zasedání komisí se bude konat v Praze ve dnech 15. – 16. prosince 2001, slovníková v sobotu a technická v neděli) a připraveny k předložení sněmu ČAS.

K účasti v jednání komisí všechny zájemce zveme a vzhledem k potřebě zajistit dostatečné prostory pro jednání komisí žádáme zájemce o účast, aby svůj zájem předběžně potvrdili na adresu výboru ČAS uvedenou v záhlaví. Pro mimopražské zájemce jsme schopni zajistit rezervaci ubytování v hostelu v areálu Tyršova domu.

 

Předpokládáme, že z časových důvodů budou na sněmu přednostně projednávány návrhy, které prošly projednáním v komisích a budou k projednání na sněmu patřičně připraveny; projednávání návrhů vznesených až na sněmu bude striktně omezeno až na závěr sněmu, pokud zbude čas.

 

Zvažte prosím při podávání návrhů rovněž jejich možné důsledky, pokud by byly přijaty, a zejména jejich praktickou realizovatelnost a navrhněte rovnou i váš podíl na realizaci návrhů vašich a případně i cizích, pokud bude váš návrh nebude přijat a k realizaci bude vybrán jiný!

A pokud možno nepoužívejte formulace jako „mělo by se…“ – on ten „se“ se nějak k práci nemá, hanba mu!

 

Pokud u vás došlo ke změně údajů, zejména adresy, telefonu, e-mailu, ohlaste to, prosím, výboru, abychom se vyhnuli problémům při rozesílání informací.

 

výbor ČAS


Příloha 1: Výsledky mistrovství republiky

 

Poř.  Jméno              Body   TurČAS Skóre Rozdíl Buch. Zač. Nováček   
 1   Martin Daněk        9+2   8230   3570    280   73    1    Ne
 2   Martin Kuča         8+1   8006   3794    272   65    1    Ne
 3   Jan Řepka           7+2   8426   3701    413   67    1    Ne
 4   Petr Landa          8+0   7930   3281    280   72   -1    Ne 5   Ludmila Rusá          7   8402   3724    360   69    1    Ne
 6   Petr Kaňovský         7   8189   3722    471   59    1    Ne
 7   Michal Sikora         7   7908   3664    121   73   -1    Ne
 8   Jana Rusá             7   7297   3674     16   67   -1    Ne
 9   Tomáš Kuča            7   6802   3407   -100   69   -1    Ne
10   Zbyněk Burda          6   8129   3622    190   75    1    Ne
11   Milan Kuděj           6   7372   3126    177   70   -1    Ne
12   Pavel Chaloupka       6   7068   3604    145   57   -1    Ne
13   Tomáš Ptáček          6   6898   3452     98   60    1    Ne
14   Jindra Voráčková      6   6586   3549     -3   57   -1   Ano
15   Martina Nohavicová    6   6163   3255    -11   55   -1    Ne
16   Marek Holba           6   5685   3407   -289   59    1    Ne
17   Radim Hyršovský       5   7600   3718    327   55   -1    Ne
18   Vladislava Hořovská   5   7496   3689    334   54    1    Ne
19   Karel Sikora          5   7149   3635     48   64    1   Ano
20   Hana Závišková        5   6569   3399    -53   63    1   Ano
21   Jaromír Nohavica      5   6135   3338   -197   63   -1    Ne
22   Marie Kaňovská        5   5923   3504   -203   57    1    Ne
23   Vít Sázavský          5   5874   3607    -35   45    1    Ne
24   Jaroslav Kodym        4   6014   3469   -174   57   -1    Ne
25   Petr Vetešník         4   5529   3173   -350   63   -1   Ano
26   Jiří Kamín            4   5168   3321   -328   53    1   Ano
27   Dagmar Rusá           4   4999   3232   -315   50   -1    Ne
28   Martin Vacek          4   4841   3059   -273   48   -1    Ne
29   Zdena Ciprová         3   5862   3363   -120   54    1   Ano
30   Petr Kuča             3   5115   3220   -252   49   -1   Ano
31   Radim Pospěch         3   4543   3076   -423   51    1   Ano
32   Kateřina Rusá         2   4823   3212   -406   52   -1    Ne

Příloha 2: Výsledky ligy

Tabulka

Vysvětlivky:
Pořadí - Družstvo - Počet sehraných utkání - Počet Výher - Počet Remíz - Počet PRoher - Body za UTkání -
Body za pasy - Body za PARtie - Body za tahy (Skóre) - Skóre Soupeřů - Rozdíl skóre

 

P   Družstvo      Po   V   R   Pr   Ut         Par   Skóre   SkóreS   Rozdíl   
1   PK            12   9   1    2   19      74   148   37921   34582    3339   
2   Kališníci     12   7   4    1   18      73   146   36913   34306    2607   
3   Poškoláci     12   7   2    3   16      75   150   39029   35810    3219   
4   Túzy a múzy   12   5   3    4   13      71   141   37252   34481    2771   
5   Raci          12   4   3    5   11      58   115   34638   35565    -927   
6   Paluba        12   1   2    9    4      39    78   31924   36464   -4540   
7   Otava         12   1   1   10    3      30    62   29834   36303   -6469   

Sehraná utkání

 9.11.2000     Paluba - Poškoláci          0:2
 9.11.2000     Paluba - Túzy a šúsy        0:2
21.11.2000     Poškoláci - Túzy a múzy     1:1
25.11.2000     Kališníci - Raci            2:0
25.11.2000     Otava - Raci                0:2
25.11.2000     Kališníci - Otava           2:0
13.01.2001     Raci - Túzy a múzy          1:1
13.01.2001     PK - Túzy a múzy            2:0
13.01.2001     Raci - PK                   0:2
 4.02.2001     Kališníci - Túzy a múzy     1:1
 4.02.2001     Kališníci - Paluba          2:0
 4.02.2001     Túzy a múzy - Paluba        2:0
 4.03.2001     Túzy a múzy - Otava         2:0
17.03.2001     Kališníci - Poškoláci       2:0
17.03.2001     PK - Kališníci              2:0
17.03.2001     Poškoláci - PK              0:2
18.03.2001     PK - Kališníci              1:1
18.03.2001     Paluba - Kališníci          0:2
18.03.2001     PK - Paluba                 2:0
31.03.2001     Raci - Poškoláci            0:2
31.03.2001     Poškoláci - Kališníci       1:1
31.03.2001     Kališníci - Raci            1:1
 8.04.2001     Paluba - Raci               1:1
 8.04.2001     Raci - PK                   2:0
 8.04.2001     PK - Paluba                 2:0
 6.05.2001     Túzy a múzy - Raci          2:0
 6.05.2001     Raci - Poškoláci            0:2
 6.05.2001     Túzy a múzy - Poškoláci     0:2
12.05.2001     Otava - Raci                0:2
12.05.2001     Raci - Paluba               2:0
12.05.2001     Paluba - Otava              2:0
16.09.2001     Poškoláci - Otava           2:0
16.09.2001     PK - Poškoláci              2:0
16.09.2001     Otava - PK                  0:2
16.09.2001     PK - Otava                  2:0
17.10.2001     Poškoláci - Otava           2:0
20.10.2001     Kališníci - Túzy a múzy     2:0
22.10.2001     Otava - Kališníci           0:2
22.10.2001     Otava - Túzy a múzy         2:0
23.10.2001     PK - Túzy a múzy            0:2
24.10.2001     Otava - Paluba              1:1
30.10.2001     Paluba - Poškoláci          0:2