Usnesení sněmu ČAS konaného dne 15.1.2005 v Praze

 

 

Sněm ČAS bere na vědomí

 

Sněm ČAS schvaluje

 

Sněm ČAS ukládá výboru ČAS

 

Sepsala návrhová komise ve složení

Miroslav Muroň, Livia Kubátová, Petr Kuča