V Praze dne 31.července 2001

 

Vážené členky a vážení členové ČAS,

 

posíláme vám průběžné informace o dění v českém SCRABBLE.

 

Mistrovství republiky 2001 

Dosud proběhlo 5 kvalifikačních turnajů (Praha, Brno, Hradec Králové, Litoměřice, Praha).
Podrobné výsledky těchto turnajů najdete na www stránkách ČAS ( http://www.scrabble.hrejsi.cz/ ); tamtéž je zveřejněn i současný stav kvalifikace na finálový turnaj.
Aby nebyli příliš znevýhodněni členové bez přístupu k internetu, přikládáme současný stav kvalifikace na mistrovství.


Sdělení výboru: při vyhodnocování pořadí hráčů na 4. kvalifikačním turnaji podle kritéria TurČAS došlo v Litoměřicích k neúmyslné chybě způsobené použitím  starší verze software, která nezohlednila vliv odstoupení některých hráčů z turnaje v jeho průběhu.
Výbor rozhodl, že platné bude pořadí stanovené v souladu s pravidly ČAS (tj. s použitím aktuální verze software).
Ke změně oproti pořadí vyhlášenému v Litoměřicích dochází u následujících hráčů:

 

Jan Kovařík                     vyhlášen jako   20.,       správně 21.      

Jiří Kamín                        vyhlášen jako   21.,       správně 22.      

Dana Pokorná                 vyhlášena jako 22.,       správně 23.      

Hana Závišková               vyhlášena jako 23.,       správně 20.

 

Jana Vacková                 vyhlášena jako 40.,       správně 41.

Livia Kubátová                 vyhlášena jako 41.,       správně 42.

Michal Pospíšil                vyhlášen jako   42.,       správně 40.

 

Jiří Spáčil                        vyhlášen jako   54.,       správně 55.      

Michaela Marečková         vyhlášena jako 55.,      správně 54.

Zbývající kvalifikační turnaje proběhnou následovně:

            6. kvalifikační turnaj v Českém Těšíně dne 8. září 2001 – viz příloha 1

                7. kvalifikační turnaj v Náchodě dne 13. října 2001 – viz příloha 2

 

Mistrovství republiky mládeže     proběhne v ZŠ Horáčkova v Praze 4 dne 20. října 2001.

Turnaje se mohou zúčastnit hráčky a hráči narození 1.1.1986 a později.
Turnaj bude obdobně jako v r. 2000 rozdělen na turnaj mladších a starších hráčů.
Všechny zájemce žádáme o zaslání přihlášek do 30. září 2001.

 

Finálový turnaj Mistrovství republiky 2001 proběhne v Praze v Tyršově domě ve dnech 10. a 11. listopadu 2001.

 

Pohár v opisovaném SCRABBLE

Proběhly prvé kvalifikační turnaje hrané „naživo“, běží internetové turnaje a  korespondenční soutěž KaH.
Výsledky turnajů a aktuální stav kvalifikace na finálový turnaj Poháru 2001 najdete na www stránkách ČAS.

 

Další dva živé kvalifikační turnaje proběhnou v Českém Těšíně dne 9.září 2001 – viz příloha 1

 

Sdělení výboru: výbor projednal odvolání hráče Petra Kaňovského proti rozhodnutí pořadatele soutěže KaH o uznání slova „ŠVORC“ a po zvážení okolností rozhodl takto: Slovo „ŠVORC“ není přípustné a hráčům, kteří toto slovo zahráli, za něj nepřísluší body.
Komentář: Proti uznání slova byla vznesena námitka, která byla zamítnuta a slovo bylo pořadatelem turnaje uznáno na základě toho, že bylo uvedeno v elektronické verzi slovníku ČAS, zveřejněné na www stránkách ČAS. Proti rozhodnutí pořadatele bylo podáno odvolání a podle aktuálních pravidel přípustnosti slov v českém SCRABBLE, přijatých Sněmem v r.2001, platí, že „Odvolání hráčů proti rozhodnutí podle elektronické verze se posuzují podle tištěné verze“. V aktuálně platné tištěné verzi Slovníku ČAS slovo „ŠVORC“ není uvedeno a proto není přípustné.

 

Žebříček ČAS

·         Výbor projednal otázku započítávání partií sehraných na soutěžích v rámci Olympiády duševních sportů do žebříčku ČAS a rozhodl takto: započítány budou pouze partie z 5. kvalifikačního turnaje, partie z ostatních soutěží nebudou započítány, neboť soutěží se zúčastnil jen malý počet hráčů, menší než minimální počet navrhovaný pro uznání soutěže jako započítávané do žebříčku.
(Poznámka: ostatní podmínky pro započítávání soutěží do žebříčku byly splněny)

·         Žebříček bude i nadále aktualizován po ukončení každé jednotlivé soutěže ČAS (turnaj, ligové utkání apod.).

 

 

 

Školení rozhodčích

Vzhledem k vzrůstající potřebě kvalifikovaných rozhodčích výbor uspořádá školení rozhodčích, které proběhne v Praze v sobotu 25.8.2001 v klubu Paluba (Lidická 42, Praha 5 – Smíchov, poblíž stanice metra „B“ Anděl), předpokládaný začátek je v 10 hodin.

Školení proběhne formou semináře, probíranými tématy budou aplikace pravidel přípustnosti slov, aplikace ustanovení hracího řádu a praktické zkušenosti s rozhodováním. Školení budou moderovat Karel Král a Petr Kuča.
Zájemce žádáme o potvrzení účasti do 20. srpna 2001 (nejlépe E-mailem na adresu ČAS, tj. cas@email.cz ).

 

Rozhodování při soutěžích

 

Zkušenosti z probíhajících soutěží ukazují, že na většině turnajů přetrvává problém zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích a ani finanční motivace, umožněná vyšším startovným, tento problém dosud uspokojivě neřeší — rozhodčích je trvalý nedostatek.

Nasazení laiků, ať už jako běžců nebo jako slovníkových rozhodčích, se ne vždy osvědčilo a zdá se, že jediným reálným řešením do budoucna je větší účast samotných hráčů na rozhodování.

Realita je taková, že kvalifikovaný rozhodčí, který má zájem rozhodovat a není aktivním hráčem, je spíše bílou vránou a praxe ukazuje, že pokud si jako hráči nebudeme schopni zajistit kvalifikované rozhodování z vlastních řad, bude přetrvávat rozhodování na nedostatečné úrovni nebo bude možné organizovat jen omezený počet turnajů přiměřeně kapacitě těch, kteří jsou schopni kvalifikovaně rozhodovat a věnovat rozhodování svůj čas na úkor vlastního hraní.

Pokud bude přetrvávat stávající nechuť většiny hráčů aktivně se účastnit rozhodování na turnajích, nelze do budoucna vyloučit ani alternativu přijímání hráčů k účasti v soutěžích ČAS jen za podmínky, že v určitém časovém intervalu se budou podílet na rozhodování  (nebo alespoň za sebe zajistí náhradu - kvalitního rozhodčího) ve stanoveném počtu turnajů.

Věříme ale, že k takovýmto opatřením nebude nutno sáhnout a že přístup zejména těch hráčů, kteří se rozhodování z různých důvodů dosud neúčastní, se do budoucna změní.

 

Liga družstev

 

Vyzýváme zájemce o účast v příštím ročníku ligy k podání předběžné přihlášky v termínu do 30.září 2001.

Zároveň s přihláškou se vyjádřete, zda jste pro zachování stávajícího modelu ligy, nebo zda navrhujete změny - a pokud ano, pošlete rozumně propracované návrhy změn (nejlépe E-mailem na adresu ČAS, tj. cas@email.cz).

Organizace ligového ročníku 2001 bude pak projednána a dohodnuta na schůzce kapitánů družstev na podzim 2001.

 

 

 

S přáním dobrých písmen a mnoha hezkých slov

 

Výbor ČAS


Příloha 1: Slezský scrabblový víkend

 

Zveme Vás na slezský scrabblový víkend,

v jehož rámci se uskuteční v sobotu 8. září 2001 6. kvalifikační turnaj ve scrabblu jednotlivců a 9. září 2001 2. a 3.kvalifikační turnaj v opisovaném scrabblu jednotlivců. Turnaje jsou otevřené, tedy přístupné široké veřejnosti bez omezení počtu účastníků. Účast v jednotlivých turnajích není na sebe vázána. Všechny soutěže se konají v budově Městského kulturního střediska Na střelnici v Českém Těšíně, která se nachází u hraničního přechodu do Polska, zhruba 300 metrů od železniční stanice Český Těšín a hotelu Piast..

 

Program:

 

Sobota 8. září        10,00 - 18,00          6.kvalifikační turnaj ve scrabblu jednotlivců na 7 kol švýcarským způsobem

Neděle 9. září        9,00 -  12,00           2.kvalifikační turnaj v opisovaném scrabblu jednotlivců

Neděle 9. září      13,00 -  16,00           3. kvalifikační turnaj v opisovaném scrabblu jednotlivců

 

Přihlášky zasílejte do 31. srpna 2001 nejlépe emailem na adresu nohavica@silesnet.cz nebo poštou na adresu Jakub Nohavica, Zelená 7, 737 01 Český Těšín.. Uveďte výrazně, kterých turnajů se zúčastníte. Ubytování bude zajištěno v nedalekém hotelu Piast  v ceně zhruba 400 Kč za noc a osobu. Možnost ubytování z pátku na sobotu, ze soboty na neděli, z neděle na pondělí.

Uveďte své požadavky.

Startovné činí na sobotní kvalifikační turnaj pro nečleny 200,-Kč pro členy 150,-Kč, na každý nedělní turnaj bez rozdílu 50 Kč. Startovné nejlépe platit hotově na místě.

Dispozice

 

Prezence účastníků končí 5 minut před začátkem každého turnaje.

Kvalifikační turnaj ve scrabblu jednotlivců probíhá podle zavedených pravidel ČASu.

Průběh turnaje v opisovaném scrabblu bude upřesněn na místě podle počtu účastníků. Čas na tah bude každopádně 3 minuty. Turnaje budou předlosovány programem Wordmaster. Pořadatelé ručí za utajení.

Poznámky

 

Jako i loni bude po oba dny otevřen Bufet u kroužkovaného ů, kde bude soutěžícím k dispozici veškeré občerstvení zdarma. V sobotu můžete bufet s posezením a denním tiskem využít již od 8,00 hodin Teplá placená jídla v hotelu Piast. Zájemcům je možno zajistit dovoz vyhlášených pizz na objednávku.

***********************************************************************************************


Příloha 2:        7. kvalifikační turnaj pro Mistrovství republiky 2001

 

Poslední turnaj letošní kvalifikace na mistrovství republiky se uskuteční 13. října 2001 v Náchodě
v závodní jídelně akciové společnosti Rubena, ulice Českých bratří.

Doprava na místo konání

Vlastní doprava:

Ze směru od České Skalice a Nového Města nad Metují ulicí Českoskalickou, na křižovatce u fy Bartoň odbočíte doleva kolem hotelu "Hynek", na další křižovatce doprava (ul. Šteffkova), pod mírným kopečkem hned odbočíte doleva a po projetí křižovatky u a.s. Rubena se po pravé straně objeví osamocená nízká budova závodní jídelny. Zde se dá bez problémů zaparkovat.

Autobus:

Vystoupíte pokud možno na zastávce "Náchod-Staré Město, rozcestí", pokračujete pěšky po trase autobusu kolem fy ATAS a plaveckého bazénu, za kterým je parkoviště. Přejdete silnici, projdete kolem paneláku a dostanete se zadem k závodní jídelně (cesta trvá asi 5 minut).

Vlak:

Vystoupíte ve stanici "Náchod-zastávka", projdete pod viaduktem, stále rovně, na křižovatce u hotelu "Hynek" se dáte doleva a pokračujete tak, jak je uvedeno u vlastní dopravy (cesta trvá asi 10 minut).

Pokud vystoupíte z autobusu až na autobusovém, resp. vlakovém nádraží (stanice "Náchod"), přejdete na přechodu koleje, na křižovatce u cestovní agentury se dáte doprava, půjdete stále rovně ulicí Pražskou kolem čerpací stanice Benziny, přejdete světelnou křižovatku a pokračujete dále. U osamoceně stojícího domku na levé straně (mj. je tam redakce novin Náš čas) přejdete silnici a kolem paneláku se dostanete zadem k závodní jídelně (cesta trvá asi 20 minut).

Informace o samotném turnaji

Prezence účastníků proběhne od 8.30 do 9.00 hod., po zahájení turnaje budou hráčům připomenuty důležité body pravidel a hracího řádu.

Hrát se bude 7 kol švýcarským systémem. O rozlosování dvojic 1. kola rozhodne aktuální žebříček ČAS. Vítěz turnaje postoupí přímo do finálového turnaje mistrovství republiky, další hráči v pořadí pak obdrží příslušný počet kvalifikačních bodů. Nejlepší hráči budou odměněni. Předpokládaný konec turnaje bude asi v 18.30 - 19.00 hod.

Občerstvení

V průběhu turnaje bude k dispozici standardní občerstvení hrazené ze startovného (káva, čaj, nealko nápoje, sušenky, jablka), případně teplé jídlo (je v jednání).

Dle dohody bude jedna delší přestávka (asi po 4. kole).

Přihlášky

Zájemci se mohou přihlásit a uhradit startovné složenkou do konce září 2001 na adrese:

Jiří Kracík, Václavická 1277, 547 01 Náchod

nebo osobně na 6. kvalifikačním turnaji v Českém Těšíně (8.-9.9.2001),

k přihlášce je případně možno použít e-mail: burdaz@pds.pce.cdrail.cz

Startovné je stanoveno ve výši:

                        člen ČAS                      210,- Kč

                        nečlen ČAS  280,- Kč

Vzhledem k dostatečné kapacitě sálu nebude počet hráčů omezen.

Ubytování

Pokud by chtěl některý z přihlášených hráčů zajistit nocleh, je třeba, aby včas oznámil svůj požadavek (na kdy, v jaké cenové relaci apod.) na výše uvedenou adresu nebo na tel. 0441/422152 (17.00-22.00 hod.)


Na vaši účast se těší a mnoho úspěchů v turnaji přeje


Jiří Kracík v.r., pořadatel

 


Příloha: Průběžný stav kvalifikace po 5. kvalifikačním turnaji


Poznámka: Někteří hráči mají nárok na tzv. kompenzační body jako odměnu za pomoc s organizací turnajů. Pokud tito hráči odehráli alespoň 4 turnaje, kompenzační body se u nich objeví ve sloupci turnaje, který organizovali.

Kompenzační body mohou získat tito hráči: Daniel Zeman, Jindřiška Králová, Dana Kučová, Jiří Novotný (starší), Pavel Novák, Michal Záviška, Jan Řepka, Bohuslava Schořová, Jiří Ryvola, Petr Landa, Jindra Voráčková.

Poř   Jméno                   Seškrtané    Součet      QT1      QT2      QT3      QT4       QT5   

  1   Milan Kuděj                 +MR1       +MR1                                                 
  2   Jana Rusá                   +MR2       +MR2       28       18                46        33   
  3   Jan Řepka                   +MR3       +MR3                39                               
  4   Ludmila Rusá            +QT1+QT3   +QT1+QT3   POSTUP       20   POSTUP       50        46   
  5   Vladislava Hořovská         +QT2       +QT2       11   POSTUP                               
  6   Kateřina Rusá               +QT4       +QT4       46       30   0,1250   POSTUP        24   
  7   Martin Kuča                 +QT5       +QT5       20   0,1429                      POSTUP   
  8   Jaroslav Kodym               136        136       36                50                 50   
  9   Pavel Chaloupka              116        116       42       42        6                 26   
 10   Tomáš Kuča                   113        124       24       11       28       33        28   

 11   Petr Kaňovský                109        109       14                39       36        20   
 12   Zbyněk Burda            106,5000   106,5000       39       50                17    0,5000   
 13   Petr Landa              103,5000   122,5000       19       33       22       24   24,5000   
 14   Vít Sázavský                  99         99       33       36                          30   
 15   Martin Vacek                  99         99       17       14                26        42   
 16   Karel Sikora             96,2500    96,2500   0,2500       28       46                 22   
 17   Marek Holba                   96         96       15                42       39             
 18   Jindra Voráčková              89        105       16       24       24       20        21   
 19   Tomáš Ptáček                  85         85       12        4       33                 36   
 20   Marie Kaňovská                83         83       30       17       36                      

 21   Martin Daněk                  76         76       50                26                      
 22   Martina Nohavicová            72         79        7       15        8       30        19   
 23   Jaromír Nohavica              72         72       26       46                               
 24   Radim Hyršovský          71,1000    71,1000   0,1000       13       30       28             
 25   Michal Sikora            71,0909    71,0909        6       26   0,0909                 39   
 26   Zdena Ciprová            49,2000    49,2000   0,2000                14       22        13   
 27   Luboš Vencl                   49    49,1111   0,1111        7       19       15         8   
 28   Robert Babilon           48,6667    48,6667   0,1667        6   0,5000       42             
 29   Jiří Černovský                38         38                22       16                      
 30   Vlasta Hucková                38         38       22                 2                 14   

 31   Hana Závišková                37    37,5000   0,5000        2       11       13        11   
 32   Iveta Vondrátová              37         40        3        5       13        7        12   
 33   Dagmar Rusá              34,1497    34,1882   0,0385   0,0588       15       19    0,0909   
 34   Marek Lašťovka           34,0323    34,0323   0,0323       16       17        1             
 35   Vanda Folberová               33         33                                  18        15   
 36   Jiří Kamín                    29         29                         18       11             
 37   Jaromír Buksa            23,1250    23,1776   0,0526   0,1250        3        3        17   
 38   Ivo Husar                     23         23                19        4                      
 39   Vladimír Chládek         20,7054    20,7054   0,1429   0,5000       20   0,0625             
 40   Jiřina Lehká             20,1476    20,1476   0,0476                12        8    0,1000   

 41   Milena Kaprálová         18,3733    18,3733       18   0,0400                      0,3333   
 42   Michal Bahník            18,3333    18,3333   0,3333        9        9                      
 43   Tomáš Fanta                   18         18                                            18   
 44   Alexandra Willerthová    17,2000    17,2000        9        1   0,2000                  7   
 45   Jiří Frejka              17,1429    17,1955        4        8        5   0,0526    0,1429   
 46   Radim Pospěch            16,0263    16,0263   0,0263                         16             
 47   Miroslav Muroň                16         16                                            16   
 48   Roman Čejka              14,3019    14,3201   0,0182   0,0769   0,1000       14    0,1250   
 49   Martin Choděra           13,0345    13,0345       13            0,0345                      
 50   Jiří Čech                12,2361    12,2361   0,1250       12   0,1111                      

 51   Jan Kovařík              12,1840    12,1840   0,0294   0,1111                12    0,0435   
 52   Jiří Kracík              12,0742    12,1075   0,0333   0,0357   0,0385        2        10   
 53   Lukáš Karlec             12,0551    12,0551   0,0256            0,0294        9         3   
 54   Dana Pokorná             10,0667    10,0667   0,0345            0,0323       10             
 55   Antonín Kaprál           10,0588    10,0588   0,0588       10                               
 56   František Vokatý              10         10       10                                        
 57   Jakub Nohavica                10         10                         10                      
 58   Jindřiška Králová         9,1705     9,1705                     0,0455   0,1250         9   
 59   Vladimír Kaňovský         8,0500     8,0500        8                               0,0500   
 60   Ondřej Janovič            7,1083     7,1083   0,0667   0,0417        7                      

 61   Václav Jára               6,5333     6,5604   0,0270   0,2500   0,0333        6    0,2500   
 62   Iva Niklesová             6,0667     6,0667                     0,0667                  6   
 63   Karel Král                5,4762     5,4762        5            0,2500   0,1429    0,0833   
 64   Jana Vacková              5,2333     5,2333   0,0500   0,0833            0,1000         5   
 65   Jiří Janatka              5,1606     5,1976   0,0455   0,0625   0,0526        5    0,0370   
 66   Petr Kuča                 4,7338     4,7338   0,0909            0,1429   0,5000         4   
 67   Drahomíra Venclová        4,0323     4,0323            0,0323                 4             
 68   Michal Pospíšil           3,2533     3,2533   0,0833        3   0,0588   0,1111             
 69   Milan Roupec              2,1292     2,1292        2   0,0667   0,0625                      
 70   Josef Grosskopf           2,1138     2,1138   0,0238   0,0345   0,0556                  2   

 71   Hedvika Šimíčková              2          2        1                 1                      
 72   Zdeněk Škvrna                  1          1                                             1   
 73   Jiří Novotný (starší)     0,5893     0,6250   0,0357   0,1250   0,0476   0,2500    0,1667   
 74   Alena Jankovcová          0,5625     0,5625   0,0625   0,1667   0,3333                      
 75   Pavlína Formánková        0,4551     0,4551   0,0222            0,0370   0,3333    0,0625   
 76   Petr Vetešník             0,4415     0,4415   0,0312   0,3333   0,0769                      
 77   Josef Nerodil             0,3468     0,3468            0,2000   0,0357             0,1111   
 78   Jana Járová               0,3110     0,3467   0,0417   0,0526   0,0500   0,1667    0,0357   
 79   Veronika Pavlů            0,2972     0,2972            0,0556            0,2000    0,0417   
 80   Ota Popp                  0,2544     0,2914   0,0370   0,1000   0,0400   0,0588    0,0556   

 81   Tereza Kudějová           0,2400     0,2400   0,0400                               0,2000   
 82   Blanka Kovaříková         0,1960     0,1960            0,0909            0,0667    0,0385   
 83   Jiří Vícha                0,1858     0,1858   0,0227   0,0500   0,0417             0,0714   
 84   Břetislav Basta           0,1667     0,1667                     0,1667                      
 85   Ivan Růžička              0,1621     0,1621   0,0556   0,0435   0,0286             0,0345   
 86   Hana Pospěchová           0,1603     0,1603   0,0769                     0,0833             
 87   Jiří Novotný (mladší)     0,1598     0,1598   0,0217            0,0714             0,0667   
 88   Jolana Kajzarová          0,1548     0,1548            0,0714   0,0833                      
 89   Jitka Folberová           0,1222     0,1222   0,0196                     0,0500    0,0526   
 90   Marek Sikora              0,1163     0,1163   0,0233   0,0455                      0,0476   

 91   Petr Brychta              0,1137     0,1137   0,0179            0,0244   0,0714             
 92   František Růžička         0,1131     0,1131   0,0175                     0,0556    0,0400   
 93   Michaela Marečková        0,1103     0,1103   0,0192   0,0476            0,0435             
 94   Pavel Novák               0,1103     0,1103                              0,0769    0,0333   
 95   Petra Kučová              0,1052     0,1052            0,0312   0,0263   0,0476             
 96   Anna Králíková            0,1017     0,1017   0,0714   0,0303                               
 97   Věra Beranová             0,1001     0,1001   0,0244            0,0303             0,0455   
 98   Milan Vaněk               0,0946     0,0946   0,0189                     0,0455    0,0303   
 99   Livia Kubátová            0,0909     0,0909                              0,0909             
100   Jiří Ryvola               0,0874     0,0874   0,0286                               0,0588   

101   Pavel Roštínský           0,0769     0,0769                                        0,0769   
102   Stanislava Brychtová      0,0712     0,0712                     0,0312   0,0400             
103   Jiří Spáčil               0,0667     0,0667                     0,0250   0,0417             
104   Vladimír Jemelík          0,0636     0,0636   0,0303   0,0333                               
105   Jana Horáková             0,0620     0,0620   0,0250   0,0370                               
106   Pavel Vojáček             0,0579     0,0579                     0,0256             0,0323   
107   Matúš Janovič             0,0482     0,0482   0,0204            0,0278                      
108   Dana Jančíková            0,0440     0,0440   0,0169            0,0270                      
109   Jiří Blahůt               0,0435     0,0435                     0,0435                      
110   Kamila Kováčová           0,0435     0,0435   0,0435                                        

111   Daniel Zeman              0,0385     0,0385            0,0385                               
112   Oldřich Lomecký           0,0312     0,0312                                        0,0312   
113   Dušan Karkuš              0,0278     0,0278   0,0278                                        
114   Zdeněk Vencl              0,0213     0,0213   0,0213                                        
115   Jiří Fomín                0,0208     0,0208   0,0208                                        
116   Jiří Čenovský             0,0200     0,0200   0,0200                                        
117   Ivan Kurz                 0,0185     0,0185   0,0185                                        
118   Radomír Zíma              0,0172     0,0172   0,0172