Metoda výpočtu žebříčku

 

Žebříček se nadále nepočítá kombinací tří metod, jako dosud, ale s použitím jediné metody tzv. PKNSA. Metoda je velmi blízká metodě NSA (používané americkou National Scrabble Association). Ta vychází z předpokládaného rozložení pravděpodobnosti, že partie různě silných hráčů (přičemž rozdíl jejich síly je znám z dosavadního stavu žebříčku) bude mít určitý výsledek.

 

Autorem úprav této metody je Petr Kaňovský. Úpravy se týkají následujících témat:

·                                 U očekávaného a skutečného výsledku partie se nebere v úvahu pouze třístavové hodnocení VÝHRA - PROHRA - REMÍZA, ale též rozdíl skóre (zdůvodnění: měříme sílu hráčů, a i když v turnajích nakonec rozhoduje výhra, o síle hráče více napoví výhra o 100 bodů než vítězství o bod). Rozdíl skóre má nicméně váhu 25 %, třístavové hodnocení 75 %.

·                                 Koeficienty rozvoje hráče jsou stanoveny na 50 pro hráče, který sehrál méně než 10 partií, 30 pro hráče, který sehrál 10 až 49 partií a 20, pokud sehrál 50 a více partií. Pro hráče, jehož síla dosahuje hodnoty 2000 nebo vyšší, jsou stanoveny zvláštní koeficienty rozvoje. Oproti původní metodě NSA tedy byla vytvořena kategorie hráčů do 10 partií a naopak smazán rozdíl mezi hráči se silou menší a větší než 1800. (Zdůvodnění: koeficient rozvoje reguluje, jak moc se rozdíl mezi očekávanými a skutečnými výsledky hráče na turnaji projeví na změně jeho žebříčkové síly po turnaji, reguluje tedy rychlost postupu (či pádu) hráče v žebříčku. Je žádoucí, aby se noví hráči, o jejichž výkonnosti se zatím nic neví, rychleji přesunuli do té části žebříčku, do které patří.)

·                                 Iterační způsob přepočtu

·                                 Způsob, kterým se zjistí očekávaný výsledek hráče na turnaji. Původní vzorec NSA, vycházející z předpokládaného rozložení pravděpodobností, obsahuje určitý integrál, který je nutné při výpočtu nějak numericky aproximovat. Metoda PKNSA tuto aproximaci provádí jednodušším způsobem, než tomu bylo v dosavadním žebříčku ČAS, přičemž dopad zjednodušení na přesnost je zanedbatelný.

 

 

Žebříček se přepočítává zvlášť po každém turnaji či jiné akci (ligovém utkání) ČAS, a to i tehdy, když se dvě akce ČAS časově překrývají (v tom případě se při přepočtu započtou pouze partie akce, která už skončila).

Vliv partií sehraných v dávné minulosti se postupně vytrácí samovolně, protože při každém přepočtu se vychází jen ze stavu žebříčku před turnajem, podle kterého se přepočítává.

Do žebříčku se započítávají všechny kvalifikační turnaje, mistrovství i ligová utkání a případně další soutěže, u kterých to výbor ČAS schválí.

Bližší informace resp. odkazy na ně jsou zveřejněny n webové stránce ČAS.