Výzva zájemcům o pořádání turnajů soutěží organizovaných ČAS v roce 2008

Výbor ČAS vyzývá zájemce o uspořádání kvalifikačních turnajů i turnajů některé ze soutěží organizovaných ČAS v ročníku 2008 k předložení nabídek výboru ČAS; výbor ČAS pak nabídky předloží ke konečnému posouzení a k rozhodnutí o zařazení turnajů do systému soutěží organizovaných ČAS v roce 2008 sněmu ČAS v prosinci 2007.

Pro zájemce o pořádání kvalifikačních turnajů na MR 2008:

Prosincový sněm posoudí podané nabídky, rozhodne o počtu kvalifikačních turnajů pro rok 2008 a v případě, že tento počet bude menší než počet podaných nabídek, rozhodne, které turnaje budou součástí kvalifikace na MR.

Přednost dostanou ti pořadatelé, kteří splní následující požadavky:

- minimální kapacita kvalifikačního turnaje cca 70 hráčů,
- hrací prostředí vyhovující požadavkům SŘ,
- startovné: pro jednodenní turnaje maximálně 240 Kč pro člena ČAS, pro nečlena maximálně 330 Kč, pro dvoudenní turnaje maximálně 320 Kč pro člena ČAS, pro nečlena maximálně 440 Kč za předpokladu, že pořadatel zajišťuje obvyklé minimální občerstvení (nápoje, bagety, ovoce). Pokud pořadatel minimální občerstvení nezajišťuje, mělo by být startovné nižší o cca 80 Kč. Pořadatel zajišťující občerstvení umožní hráčům možnost platby startovného bez občerstvení.

Pokud jste schopni výše uvedené podmínky splnit, zašlete nám svou nabídku. Nabídky musí být doručeny výboru ČAS nejpozději do 8.12.2007.

Nabídky jsou závazné a musí obsahovat minimálně:
- místo a datum konání turnaje,
- formu turnaje (počet kol a dnů),
- kapacitu turnaje,
- požadované startovné včetně rozpisu případných slev pro členy ČAS a další skupiny hráčů a podmínky pro případné vracení části nebo celého startovného při odhlášení přihlášeného hráče z turnaje,
- výčet co vše startovné pokrývá včetně orientační specifikace případného občerstvení.

ČAS Vám může garantovat nejen pomoc při přípravě a organizaci Vašeho turnaje, ale je připraven Vám zapůjčit i vybavení nutné pro pořádání turnaje (hrací sady, hodiny, Prameny, Novex, notebook se software pro vedení turnaje a tiskárnu).

výbor ČAS