Zápis ze sněmu ČAS (10.leden 2009, Tyršův dům, Praha)

Sněm byl zahájen v 11:04 hod.

 

1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, ...)

 

Předsedající: Jarek Nohavica

Zapisovatel: Martin Vacek

Mandátová komise: Iveta Vondrátová

Skrutátoři: Věra Majtánová, Jiří Kamín

Návrhová komise: Pavel Vojáček, Martin Vacek

 

Mandátová komise spočítala členy ČAS: k datu konání sněmu celkem 82 členů

Přítomno fyzicky 19 členů

Zástupné hlasy 36 členů

Celkem 55 členů

 

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

 

Verdikt: Sněm je usnášeníschopný

 

3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

Nohavica - návrhy na změny programu podává 10 lidí 40 dnů předem –Burdův návrh  nesplňuje

 

Burda – návrh zařadit bod „rozpočet na příští rok“, je to ve stanovách, ale neplní se    .

Hlasování  15:30:10 - návrh zamítnut

 

Hlasování o programu  (ve vytištěném znění) 55:0:0 – program sněmu přijat

 

4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce

Zprávu přednesl Jarek Nohavica – zhodnotil celou sezónu: počet turnajů roste, hráčů ale nepřibývá, průměrná účast na turnajích dokonce klesla. Liga úspěšná. MR juniorů – účast klesá. MR v opisovaném – účast je v průběhu let podobná.  Máme nového  administrátora webových stránek. Kluby – pokles činnosti! Hodnocení turnajů: pochvala pro úspěšné, malé varování pro ostatní. Hodnocení bude pokračovat i příští rok. Program na losování je dosud příliš složitý.

 

Hlasování o zprávě 55:0:0 – zpráva přijata

 

5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce

Zprávu přednesla hospodářka Iveta Vondrátová – rozdáno písemně, zájemci mohou vidět i peněžní deník.

Burda: co znamená položka „přímé příspěvky na QT“

Vondrátová: Jsou to sponzoři konkrétního turnaje, kteří svůj dar vyúčtovali vůči asociaci, ale byl určen na konkrétní turnaj.

Lašťovka: Financování ligy – nešlo by snížit příspěvky, zvýšit úroveň, jak to udělat?

Vojáček: příspěvek ČAS ve výši 5000,- Kč se ani celý nevyčerpá

 

11:42 – odchází M. Marečková – předala svůj hlas p. Vojáčkovi – přítomných 18+zástupných 37=55.

 

Hlasování o zprávě (ve vytištěném znění) 55:0:0 - zpráva přijata

 

6. Zpráva o jednání se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

zprávu přednesl Jarek Nohavica

Sponzorské peníze (až 150.000Kč) čerpáme tak, že jsou nákupy  pro nás fakturovány na firmu. Letos je to nově Petarda Production – velká spokojenost, kvalitní komunikace. Můžeme si individuálně najít sponzory, papírování bude letos jednoduché.

Burda :vyčerpáme celou částku, nešlo by dotovat QT, třeba pronájem sálu?Sponzorský příspěvek je pro asociacii a i jiné věci než finále MR

Nohavica:. Asociace pořádá MR, soukromí pořadatelé nemají právní vztah ke sponzorům. Nešlo by to.

P. Kuča: kdysi jeden QT financoval Mattel, měli spoustu podmínek, které bylo těžké splnit – např. turnaj VIP. Část peněz jsme kdysi čerpali formou materiálu, to je vhodné i dnes.

Burda: Ptal jsem se, jestli nezůstávají nevyužité peníze

Nohavica: snažíme se vše  využít co nejlépe. Nezbývá nic, naopak se letos  překročila cena MR  a ty peníze doplatila Petarda. Kdo by měl nějaké návrhy na zlepšení, nebo kdo by dojednal sponzora, budeme rádi.

Zpráva vzata na vědomí.

 

7. Stanovy ČAS a Jednací řád

 

Předem nebyly zaslány žádné návrhy, nejsou žádné připomínky.

 

8. Systém soutěží sezóny 2009

 

A. Mistrovství republiky jednotlivců

 

- počet kvalifikačních turnajů (výběr turnajů, termínová listina)

Návrhy turnajů jsou vytištěny a předloženy.

 

 

 

Turnaje 2009

 

 

 

 

 

 

Datum

Místo

Pořadatel

 

 

 

 

1

24.1.

Kladno

P. Chaloupka

2

14.2.

Praha

Kališníci

3

28.2.

Nový Jičín

Závadovi

4

7.3.

Bruntál

A. Rybínová

5

28.3.

Hronov

V. Jára

6

18.4.

Brno

P. Kaňovský

7

16.5.

Kadaň

V. Hagenhofer

8

30.5.

Hradec

Z. Burda

9

20.6.

Litoměřice

J. Ryvola

10

18.-19.7.

Pardubice

 

11

8.8.

Bystřice

M. Viochna

12

29.8.

Volyně

V. Jára

13

12.9.

Bohumín

R. Vlk

14

26.9.

Praha

D. Kučová

15

10.10.

Babice

P. Palička

16

24.10.

Náchod

J. Kracík

17

7.11.

Bruntál

A. Rybínová

P.Kuča: Dále se nabízí  QT v Pardubicích  na CZECH OPEN, 15kol, 360-25% startovné pro členy, jako v jiných letech

Nohavica: princip zůstává stejný – body za turnaje, 32 postupujících na MR. Nabízí se 17 turnajů – přijmout všechny??

Vojáček: posílal jsem mail, že pořadatelé turnajů, které termínově kolidovaly, se mezitím již dohodli

 

12:20 – přišla Jana Vacková, dosud za ni hlasoval M. Vacek, teď bude hlasovat sama za sebe. přítomných 19+zástupných 36=55

 

Návrh: přijmout všech 17 nabízených turnajů jako QT

Hlasování 37:11:7 - návrh schválen

V sezóně 2009 bude 17 kvalifikačních turnajů.

 

- počet hráčům započítávaných turnajů

Nohavica: Výbor navrhuje započítat 7 turnajů

Další návrhy z pléna: 6, 8

 

Kamín: ve sportu se obecně započítává více než polovina, tedy by to bylo devět

Nohavica: ve Scrabble je spousta lidí, kteří nemají peněz nazbyt, ženy na mateřské, úředníci, studenti. Je to pro ně drahé. Podporuji návrh 6 výsledků. Propočty ukazují, že při 6 započítaných turnajů v roce 2008 by došlo jen k jedné změně mezi postupujícími oproti skutečnému stavu.

Lašťovka: není zde důvod, proč by mělo být započteno více turnajů

P.Kuča: ti, kteří mají šanci postoupit, cca 50 hráčů, jezdit budou vždy. Ostatním je jedno, co se započítává. Započítávaný počet je jen formální problém.

Nohavica: jsou hlasy, že je započítávaných turnajů moc.

Voráčková: lidi si vyberou turnaj, který se jim líbí. Souhlasím s Petrem, že většině hráčů na počtu započítávaných nezáleží.

Vondrátová: nepřestanu jezdit po pěti turnajích, protože bych se bála, že mě ostatní přeskočí v tabulce.

Lašťovka: objíždím kolem 10 turnajů, více nestíhám. Vyšší počet mě znevýhodňuje. Hráči, kteří hodně jezdí, pak postoupí.

Majtánová: kdo chce postoupit, ať jezdí

Buksa: nižší započítávaný počet zvyšuje kvalitu MR. Pokud bude jeden započítávaný, tak postoupí jen medailisti.

Daněk: ale výpočty říkají, že na počtu nezáleží

Kaňovský: dobrý hráč, pokud málo jezdil, nemá dnes motivaci na konci sezony už jezdit. Při snížení počtu započítávaných by měl šanci a motivaci až do konce. Matematicky současný systém zvyšuje naděje průměrných hráčů, kteří jezdí.

Nohavica: Do budoucna by se mi líbil polský systém, kde je jeden obří kvalifikační turnaj. Druhá soutěž je tam Grand Prix, taky prestižní.

Vondrátová: ale je to o náhodě

Nohavica: nevadí

 

Výběrové hlasování o počtu započítávaných turnajů: 1.kolo

5 – 9

6 - 39

7 - 39

8 -15

17 –9

 

Výběrové hlasování o počtu započítávaných turnajů: 2.kolo

6 - 34

7 - 21

V sezóně 2009 se bude započítávat 6 nejlepších výsledků turnajů

 

- bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji

Nohavica: bodové ohodnocení, kriteria zůstávají stejné. Postupuje 31 hráčů + obhájce. Jiné návrhy nejsou.

P.Kuča: v TK proběhl návrh, aby se přidělované body na QT lišily podle počtu hráčů, případně podle síly účastníků.

 

- způsob losování hráčů na turnajích

Lašťovka: Způsob nasazování a losování?

Nohavica: Sněm toto nikdy neschvaloval

P.Kuča: výbor to kdysi sepsal a nechal si to schválit sněmem

Lašťovka návrh: vrátit se k nasazování z doby před Dubovem

Kaňovský: losování v 1. Kole posílil náhodu, to bylo na základě požadavků veřejnosti. Párování 1. Kola  neovlivňuje nijak konečný výsledek. Dubov pak zajišťuje spravedlivost losování v dalších kolech.

Vacek: navrhuji, aby Sněm schválil nějaké možnosti a aby pořadatelé si určovali způsob losování, pokud to bude technicky možné.

Nohavica: jak se osvědčil Dubov, Petře?

Kaňovský: na 1. kole nezáleží, ale Dubov se jednoznačně osvědčil

P.Kuča: jsem pro zrušení Dubova. Průměrně mám soupeře sice stejné, ale dostávám střídavě velmi silné a velmi slabé hráče.

Daněk: vadí mi 1. kolo, jinak Dubov v pořádku

Voráčková: oproti šachům je tady velká síla náhody, i slabší hráč mě může porazit. Jsem pro návrat ke starému systému.

Chaloupka: průměr soupeřů se sice srovnal, ale je tu větší rozptyl

Kaňovský: to není pravda, rozptyl je menší, ale lze ho ještě dále snížit

Chaloupka: raději 2x hrát se 1700, než s 2000 a 1400

Lašťovka: první dvě kola jsou v Dubovovi špatně řešená

Majtánová: nevracet se ke starému systému, tam jsem dostávala jako nenasazená samé silné hráče, nespravedlivě

Vacek: ponechat na vůli pořadatelů, aby si sami vybrali systém. Tím se do budoucna prosadí

Nohavica: osvědčilo se to

P.Kuča: Daně by nevadilo, kdyby se turnaje losovaly pokaždé jinak.

Laštovka: i Dubov má stereotypy, jiné, ale má

Kaňovský: lze upravit

Vacek: navrhuji losovat první kolo zcela náhodně a ponechat

Nohavica: navrhuji ponechat Dubova ještě rok a pak vyhodnotit

Vojáček: Dubov je spravedlivější

 

Návrh Losovat dle Swissperfect, jako dříve

hlasování 18:35:2 - návrh nebyl schválen

 

Návrh losovat Dubovem  

hlasování 39:14:0  - návrh schválen

V sezóně 2009 se bude losovat Dubovem

 

Kaňovský: Na 1. kole nezáleží, otázkou je jen, co chceme my. Zda si mají nováčci někdy zahrát s mistrem? Nebo jim to znemožnit v zájmu snížení rozptylu?

Nohavica:  jsem pro udržení této pestrosti, která je krásná

Lašťovka: a chtějí nováčci hrát s mistrem?

Voráčková: a proč má mistr hrát s někým, kdo neumí ani mačkat hodiny

 

Výběrové hlasování, jak losovat 1. kolo:

Zcela náhodně: 51

Jako v roce 2008: 13

Losovat  jako před rokem 2008: 14

 

Výběrové hlasování 2.kolo:

Zcela náhodně: 40

Losovat jako před rokem 2008: 15

 

První kolo se bude losovat zcela náhodně, od 2.kola Dubovem

 

- počet kol na turnajích

Nohavica: máme debatovat o počtu kol? Není 9 kol moc?

Burda: spěchá se proto, že se hraje v zapadlých vesnicích, kde málo jezdí vlaky. Není to tím, že je moc kol.

Lašťovka: nejhorší je, pokud někdo bydlí ve vesničce a ještě má jet do jiné vesničky, tak to Zbyněk myslel.

P.Kuča: vždy bývaly nabídky turnajů zveřejňovány předem, přijímali jsme je s vědomím počtu kol.

Vacek: myslím, že o tom nedebatovat, dá se to řešit při schvalování turnajů do QT, extrémy případně neschválit

P.Kuča, Vojáček: za své peníze a svůj čas chceme raději více než méně kol – když už tam jedeme

Chaloupka: naopak bych klidně diskutoval o zvýšení na 10, 11 kol

Nohavica: nechme to trhu, který model zvítězí.

 

- dodržování SŘ ze strany pořadatelů

Nohavica: řada lidí poslala dotaz, zda vyžadovat striktně, aby na QT byly dodržovány podmínky SŘ, pokud jde o stoly apod.

Burda: zrušit turnaj J

Nohavica: těžko oznámit 70 lidem, že QT se nekoná a že jedou domů

Vojáček: letos byly nedostatky, ale žádný nebyl takový, aby bránil dohrání turnaje.

Nohavica: výbor má právo turnaj zrušit jako QT

Lašťovka: to je neobjektivní, jeden turnaj by se zrušil a druhý ne, byť měl podobné nedostatky

Kaňovský: nechat v SŘ jen to nezbytné. Pokud to pořadatel poruší, zaplatí pokutu.

Vondrátová: turnaje pořádají pořád ti stejní blázni, stojí je to čas, ostatní se vezou.

Vojáček: nepokutovat někoho za to, že pro nás dělá turnaj

Voráčková: jsou podmínky, ale je v nich tolerance. A když po pátém kole zjistíte, že chybí jeden slovník, máme ho zrušit?

Ben: využít hodnocení a takový turnaj příště neschválit

Nohavica: do úvodního dopisu před sezónou shrnout výsledky hodnocení, „nejezděte do.. pokud nemáte rádi malé stoly“.

Majtánová: přijeli jsme si přece zahrát, ne hledat chyby

Kaňovský: pořadatel musí zaslat předem seznam nedostatků. V SŘ ponechejme jen to důležité.

Nohavica: tržní tlak na pořadatele, jak tady zaznělo, pořadatelé budou mít povinnost oznamovat nedostatky předem a žádat o výjimky Výbor.

Burda: v SR by měla být zmínka, že výbor má právo udělovat výjimky apod.

Vacek: výbor má v době mezi sněmy pravomoci sněmu

P.Kuča: Výbor je pořadatelem soutěže MR, má  k tomu tedy pravomoci.

 

- systém kvalifikace na finálový turnaj MR

 

Burda: navrhuji, aby na MR postoupilo 35 hráčů + mistr         

Hlasování 15:33:4 - návrh nebyl schválen

 

 

-       finálový turnaj MR

Kaňovský: zavést partii o 3. místo

Hlasování 12:37:6 - návrh nebyl schválen

 

Nohavica: finále MR bude letos kde?

(nikdo se nehlásí)

P.Kuča: bývalo to tak, že pokud se přihlásí pořadatel, pak o se o něm rozhoduje. Pokud se nepřihlásí, pak je to starostí Výboru, za nás to výbor pořádal sám.

Vondrátová: mně vyhovovalo, když bylo MR na přelomu listopad/prosinec, tohle bylo moc pozdě

Vacková: Anička Rybínová nabízí pořádání MR v Bruntále.

Nohavica: volal jsem teď Aničce, ta nabídka platí, mají tam i nějaké nové hotely.

Ben: napadl mě zámek Štiřín, kolik je možné získat sponzorský příspěvek?

Nohavica: to by nestačilo J Budeme hlasovat o Bruntále?

Vondrátová, Lašťovka: raději nehlasujme, nebyli jsme na to připraveni.

Místo a termín konání bude upřesněno.

 

B. Mistrovství republiky juniorů

Nohavica: Sobala navrhl zvýšit věkovou hranici juniorů na 18let, že jinak je nebude mít kdo hrát

Vacek: obvyklé označení je, že žáci jsou do 15 let a 15-18 jsou junioři. Jsem proti zvyšování věkové hranice.

Plénum: pokud se přihlásí dostatečný počet, mistrovství bude

Vojáček: v Ostravě bylo několik kroužků, problém byl, že termín byl oznámen pozdě

Nohavica: pokud bude 16 přihlášených, tak MRJ bude

Vacek: 16 je moc,  8 je taky pěkných

Nohavica: navrhuji MRJ nevyhlašovat

Voráčková: klidně s pořádáním pomůžu.

Nohavica: tedy se nic nemění, ani limit.

 

C: Liga

Vojáček: liga bude jako loni, s 11 družstvy. Dohodne se to na Kladně. Příspěvek 5tis. Kč stačí. Potřebovali bychom 1500 partiářů.

Nohavica: výbor ČAS zajistí

 

D. Další soutěže  

 

- Grand Prix:

F.Růžička: to je stejná soutěž jako kvalifikace? Mohla by se udělat jinak, pojmout všechny turnaje.

Nohavica: Zatím to funguje, neměnil bych to.

 

- Opisovaný Scrabble:

Nohavica: budou tři turnaje, Brno, Bruntál, Bruntál. Udělíme status MR? Jak to vyřešit?

Kaňovský: spojil bych ty tři turnaje do Grand Prix

Voráčková: kvalifikace tu už byly a neosvědčily se

Kanovský, Nohavica: rádi by dostali opisovaný scrabble i do Prahy

Nohavica: navrhuji MR jako 3 turnaje, 4 výsledky ze 6kol

Hlasování 16:21:17 - návrh nebyl schválen

MR v opisovaném scrabblu bude pořádáno jako jeden turnaj.

 

Kaňovský:  MR hlasovat o místě – Brno  

Hlasování 42:4:7 - návrh schválen

MR v opisovaném scrabblu bude 19.4.2009 v Brně.

 

Kaňovský:  Schválit soutěžní řád pro opisovaný scrabble ve znění, jak je vyvěšeno na stránkách ČAS

Hlasování 52:0:3 návrh schválen

Schválen Soutěžní řád opisovaného scrabble.

 

- Internetový turnaj v opisovaném scrabblu

Nohavica: informace o Velké ceně internetového opisovaného scrabble. Turnaj bude mít od asociace reklamu na stránkách, ale nebude mít titul mistra nebo tak. Vítěz dostane pohár.

 

Ben: žádám o cenu pro finalisty scrabblových soutěží v Hádance Křížovce.

Nohavica: výbor žádost posoudí.

 

 

10. Pravidla přípustnosti slov

Sněm bere na vědomí opravný list Petra Vetešníka

 

11 Soutěžní řád

Martin Vacek přednesl návrhy TK. Balíček 1, 2, 3.

 

Laštovka návrh: nedoplňovat 11.1.6, tedy nezavádět trest za neotočení. Hlasovat o každém balíčku zvlášť.

Vacek: to je pozměňovací návrh.

Hlasování: pozměňovací návrh: netrestat neotočení sáčku  6:42:7 návrh neschválen

 

Balíček č.2 – hlasování 53:0:2 Balíček 2 schválen

 

Balíček č.3 – hlasování 53:2:0 Balíček 3 schválen

 

Balíček č.1 – hlasování 9:13:31 Balíček č. 1 nebyl schválen.

 

Nohavica: Za pavučinu podávám návrh: Během partie se nesmí kroutit hlavou

Hlasování 21:21:7 návrh nebyl schválen.

 

Vacek návrh: hra v jedné místnosti je pouze doporučená, nikoli povinná.

P.Kuča: nehlasovat letos, není to systémové.

Hlasování: v bodě 15.1 upravit: Pořadatel je povinen zajistit nejlépe jednu místnost, v níž zabezpečí dostatečný klid pro hru  55:0:0 návrh schválen

 

Burda návrh: Pokud je na turnaji řada stolů bez mezer, dát pořadateli povinnost zajistit přepážky (paragrafové znění návrhu bylo čteno celé nahlas – návrh bodu 15.2:

„Pokud se jedná o řadu stolů, musí být jednotlivá hrací místa oddělena přepážkou, a to takového tvaru, velikosti a použitého materiálu, aby jednoznačně zabránila záměně pytlíků, hodin, apod. mezi sousedními hracími místy.“

 

Hlasování 16:11:26 návrh nebyl schválen.

 

Kaňovský přednesl informaci o dalších možnostech úpravy SŘ, mj. zrušit povinnost vozit slovníky

Chaloupka: a co když položí slovo na 10 písmen?

Nohavica: přítel po telefonu? Nebo rozhodne HR.

P.Kuča: sady vybavení jsou v Praze a Ostravě, není problém vypůjčit.

plénum: jsou to těžké bedny, pro pořadatele náročné.

 

Hlasování: 15.8f: povinnost vozit kompletní pravidla změnit na doporučení 9:13:29 návrh nebyl schválen

 

Kaňovský návrh: Pořadatel je povinen zajistit po každém kole aspoň 10 minut přestávku po dohrání poslední partie

hlasování 7:41:7  návrh nebyl schválen

 

Kaňovský návrh: Pořadatel je povinen zajistit po každém kole aspoň 5 minut přestávku po dohrání poslední partie

hlasování 9:40:8 návrh nebyl schválen

 

Burda: pořadatel je povinen zajistit 10min přestávku ve smyslu návrhu P.Kaňovského aspoň jednou za hrací den

hlasování 6:41:8 návrh nebyl schválen

 

Kaňovský návrh: Vypustit poslední větu 7.7. SŘ o zákazu psaní poznámek

P.Kuča: už to tady bylo mockrát, argumenty už všichni známe.

Vacek: TK tento návrh nedoporučuje

hlasování 9:41:4 návrh nebyl schválen

 

Kaňovský: zaveďme sankci za porušení povinností pořadatele

Plénum: to ne

 

 


12. Různé

 

Kaňovský: navrhuji, aby akreditace hl. rozhodčího nebyla  starší 3 let

P. Kuča: Není nutné, Výbor má povinnost udržovat listinu rozhodčích aktuální a mít v ní lidi, kteří nedělají ostudu

P. Kanovský: v tom případě navrhuji, aby výbor schvaloval rozhodčí před turnajem.

Nohavica, P.Kuča: hrozí, že bude málo rozhodčích

P. Kaňovský: Rozhodčích je 51, nejsou kvalitní, lepší, než špatní rozhodčí,  to už je lepší turnaj bez rozhodčího. Trvám na obnovování akreditace rozhodčích.

Nohavica: do usnesení dáme, že sněm ukládá výboru, aby zaktualizoval listinu rozhodčích a zajistil jejich odbornou úroveň.

 

Jarek avizoval, že příští rok nebude kandidovat na předsedu ČAS.

 

13. Návrh usnesení

 

Přečetl J. Nohavica – viz samostatná příloha

 

14. Přijetí usnesení

 

hlasování o návrhu usnesení 48:0:0 usnesení přijato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

        ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

    ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE

 

 

ZA ROK 2008

 

 

 

 

za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČÁTEČNÍ STAV

 

 

 

 

97 138,84

 

HOTOVOST

 

 

 

 

2 026,00

 

ÚČET

 

 

 

 

 

95 112,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY

 

 

 

 

72 457,54

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2008

 

 

25 350,00

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2009

 

 

10 350,00

 

STARTOVNÉ LIGA

 

 

 

 

5 500,00

 

SPONZORSKÉ DARY

 

 

 

29 500,00

 

ÚROKY Z BANKOVNÍHO ÚČTU

 

 

112,54

 

PRODEJ MATERIÁLU

 

 

 

1 645,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

 

 

86 033,00

 

LIGA 2008

 

 

 

 

7 693,00

 

PROVOZNÍ NÁKLADY

 

 

 

4 290,00

 

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY NA QT

 

 

 

9 500,00

 

MR 2007

 

 

 

 

20 000,00

 

MR opisovaný 2008

 

 

 

 

5 000,00

 

MR JUNIORŮ 2008

 

 

 

 

1 800,00

 

GRAND PRIX 2008

 

 

 

 

27 500,00

 

WEBMASTER 2008

 

 

 

 

10 000,00

 

VRATKA ČL. PŘÍSPĚVKŮ 2008

 

 

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 

 

-13 575,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEČNÝ STAV

 

 

 

 

83 563,38

 

HOTOVOST

 

 

 

 

4 209,00

 

ÚČET

 

 

 

 

 

79 354,38