Zápis z jednání VČAS 28.1.2002

Jednání proběhlo od 18:20 na Černém Mostě ve složení: David Horad, Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Dagmar Rusá, Daniel Zeman, Zuzanka Zemanová, Hana Závišková.

Rozdělení funkcí

Minule už byl zvolen předseda Petr Kuča.

Nyní zvolena Dagmar Rusá hospodářkou (přebírá po Jitce Folberové).

Ostatní funkce zatím zůstávají.

Jednání s Globál Expressem

Zastánci požadování lepších podmínek budou vyzváni, aby se jednání zúčastnili.

Petr a David zkusí zjistit, jaké jsou mantinely pro zacházení občanského sdružení s penězi.

Schůzku s GE dohodnout na druhou polovinu února nebo začátek března (Petr).

Příprava dopisu členům

Připravuje Petr. Bude obsahovat zápis a usnesení sněmu, rozpis turnajů a všechny schválené dokumenty. Termín placení příspěvků: letos 15.3.2002. Od příštího roku doporučeno do 31.12. předchozího roku, povinně nejpozději na první akci, na které chce být považován za člena. Výzva k účasti v lize. Návrh termínu schůzky kapitánů ligy kolem 23-24.2. (víkend). Opisovaný scrabble letos opět na pracovní skupině z internetu, její člen je David => pověřen vypsáním soutěže za výbor. Živé opisované turnaje jsou zatím vyhlášeny v Českém Těšíně. Pražský živý turnaj bude mít na starosti David, pomůže Dan, část Kučů, možná Jindra Voráčková aj. Vyzvat další potenciální organizátory v jiných městech. Dále: výzva potenciálním organizátorům sněmu a mistrovství mimo Prahu, ať se ozvou. A anketa všem, zda by byli pro, aby to probíhalo jinde než v Praze a kde.

Dotazy Petra Kaňovského; Velký slovník a prameny

Koeficienty TurČAS v letošním roce: pravděpodobně ty z mistrovství, protože je Petr Kaňovský stanovil na základě průměrného skóre z partií sehraných v roce 2002. (583,2/počet kol pro Buchholz, 2,881 pro rozdíl skóre a 20,9 pro výhodu začínání)

Velex část do 5 písmen se neshoduje se Slovníkem ČAS – co s tím? Odpověď: není to protiprávní, protože do Slovníku ČAS z Velexu patří až slova od 6 písmen, nicméně Vetešník od nás dostane aktuální verzi Blexu a opraví to.

Jaký je oficiální výklad o opravách Velexu? Smí to dělat slovníková komise, nebo to musí dělat sněm? Velex by měl zobrazovat verzi, řekne se, že ta a ta je ta schválená sněmem a platná na turnajích, další může být přijata až příštím sněmem. Nicméně seznam nalezených chyb bude všemi cestami zveřejňován, aby hráči i rozhodčí věděli, proti čemu se mají odvolávat k hlavnímu rozhodčímu.

Asociace by si měla konečně koupit jednu sadu pramenů. SSČ a ASCS na cédéčku od Ledy. Podívat se, zda se dají sehnat Školní pravidla českého pravopisu z roku 1999.

Kontakty na členy výboru

Dát do cas@email.cz Davidovu adresu merencin@centrum.cz. Telefon david.horad@winterthur.cz 22127245 do práce. Mobil 0603/794536. Hanka 22231721, hana.zaviska@seznam.cz. Hanku přidat do cas@email.cz, protože tam ještě není. Telefon Dáša 41403378, mail na Katku kachna.r@seznam.cz. Karel kral@ima.cz 0206/683440, do práce 51081083. Jirka 0604/116351. Ben ben12@email.cz 0603/914339.

Poslat Petrovi zápis a usnesení.

Benovy návrhy

Poměrné zastoupení oblastí (zeměpisných) ve výboru – padá, protože se nehlásili skoro žádní kandidáti odjinud než z Prahy.

Dan: Jak se pozná, že členů výboru bude právě 7? (Minimum je 5.) Pozná se to tak, že se bude volit dosavadní počet; pokud někdo ze členů navrhne jiný počet, bude se hlasovat o jiném počtu.

Neměli bychom mít revizní komisi? (Pro kontrolu účetnictví.) Asi ne, nevedeme účetnictví a kromě toho ministerstvo vnitra schválilo stanovy, ve kterých není o revizní komisi ani slovo.

Jak je to s žebříčkem? Petr Kaňovský dnes zveřejnil metodu. Výbor: co se do žebříčku započítává? Platí loňská pravidla výboru.

Členům výboru proplácet jízdné na vlak nebo autobus, pokud je jednání mimo obec jejich bydliště. To znamená, že Jirkovi už dlužíme za dnešek.

Poděkování

Nový výbor děkuje Jitce Folberové za její mnohaletou rozsáhlou činnost ve prospěch českého scrabblu.

Příští výbor

Příští výbor bude v úterý po QT1, tj. 19.3.

Petr domluví s Jitkou předání účetnictví Dáše.

Konec 21:20.