Zápis z výboru 26.9.2002 u Davida

Přítomni: David, Petr, Dan, Dáša, Ben.

Varování na internet: Zápisy z výboru vznikají pro potřeby členů výboru. Jsou zveřejňovány, pokud to výbor uzná za vhodné a pokud si někdo najde čas a chuť to udělat. Navíc řada jednání výboru probíhá po e-mailu. Proto berte informace, které se v zápisech objevují, s rezervou, protože se mohou změnit, aniž by se změna rovněž objevila zde! Nejde o závazné informace pro členy asociace ani pro někoho jiného, ty jsou členům rozesílány dopisem!

Schůzka s Global Expressem, internet do škol.

MR - v pondělí VIP, pozvat i primátora; kandidáti na senátory; Zorka Jandová; Jiří Žáček.

Junioři asi jindy, děti mají až do středy prázdniny. Pozvánka na internet do škol. Pod palcem Ben a Dáša, asi 30.11.2002. Případně u Lomeckého. Nebo Mikulášské mistrovství.

Ceny MR: snad Jitka AAA, David - Readers Digest, atlasy světa za 1500, ale jsou z Karlína. Hanka Závišková: keramický scrabblový stolek (ČAS nechá udělat za několik tisíc).

Na prosinec vymyslet termín slovníkové komise.

Sněm asi v sobotu 18.1.2003.

Q: Kladno, Brno, Přerov, Kališníci, Těšín, Hradec, Náchod, (Liberec, Tábor). Olympiáda (včetně MR) snad 2.-9.11.

Návrh na sněm: kdy nejdříve a nejpozději otevřít a uzavřít přihlašování na QT s omezenou kapacitou.

SPALEX na sněm (skrz slovníkovou komisi).

Akce k 5 let ČASu? Turnaj... pátek 25.4.2003. Cena každému hráči. I mezistátní se Slovenskem (sobota), neděle: turnaj.

Koordinátor ligy: Ben se funkce vzdává. Koordinátora si budou muset zvolit kapitáni družstev ze svého středu => ČAS materiální podporu, ale organizuje sbor kapitánů.