ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ TECHNICKÉ KOMISE ČAS (TK)

 

 

Zasedání TK proběhlo na přelomu října a listopadu 2007 formou internetové konference, bylo zakončeno hlasováním o předložených návrzích. TK schválila jeden návrh na změnu SŘ, který předloží Sněmu k hlasování.

 

TK předkládá Sněmu tento návrh: 

·         Nezapočítávat závěrečný dlouhý tón hodin do časového limitu.

Vysvětlení návrhu: Hodiny „nového“ typu, se kterými se v současnosti hrají všechny QT, mají tu vlastnost, že neumožňují spustit čas v průběhu dlouhého tónu.  V případě  přijetí návrhu by byli hráči nuceni mačkat hodiny ještě před jeho začátkem. Dlouhý tón nejde nijak přerušit a vždy dozní až do konce. Pokud tedy u některého stolu uslyšíme celý dlouhý tón, bude to považováno za důkaz, že hráč nestihl odehrát včas a že soupeř má právo reklamovat nedodržení časového limitu.

 

Další projednávané návrhy, kterými se TK vážně zabývala  (Tyto návrhy sice nejsou doporučovány Technickou komisí, přesto se na Sněmu mohou objevit jako individuální návrh některého ze členů. Proto považujeme za vhodné členy ČAS již v pozvánce na Sněm seznámit s pojmy „Polský systém“ a „performance“).

1)       Velmi diskutovanými tématy letos bylo zavedení tzv. „Polského systému“ losování turnajů, a dále „performance“, což je kritérium, které by mohlo nahradit dosud používaný TurČAS.  Z diskuse a hlasování v  TK nevyplynulo jednoznačné doporučení pro Sněm, zda přijmout či odmítnout Polský systém, stejně tak z hlasování nevyšlo jednoznačné doporučení ohledně případného používání kritéria performance. Dle názoru TK stojí za zvážení varianta  odehrát  v sezóně 2008 cca polovinu kvalifikačních turnajů postaru a zkušebně zbytek turnajů losovat Polským systémem s použitím kritéria performance. Na druhou stranu, jestliže by Polský systém byl Sněmem odmítnut, pak TK  doporučuje ponechat beze změn i kritérium TurČAS,  které je osvědčené a vyhovující, a performanci v takovém případě vůbec nezavádět.

2)       Těsným výsledkem skončilo hlasování o návrhu vypustit  větu "Žádné jiné (další) zaznamenávání (zapisování,  odškrtávání)  slov či písmen není přípustné." z  bodu  7.7. SŘ. Tento návrh v hlasování Technické komise neprošel o  jediný hlas.

 

 

 

Vysvětlení pojmů:

1)       POLSKÝ SYSTÉM LOSOVÁNÍ

Stručný popis: Dosud jsme z turnajů  zvyklí na to, že polovina hráčů je nasazena, druhá polovina hraje proti nim (např. pro turnaj o 60 účastnících): 1–31, 2-32, 3-33, atd., a na poslední desce 30-60. Podle stejného principu se losují i další kola.  Tento způsob losování je prověřený a vyhovuje. Přesto se objevily námitky, že pokud nenasazený hráč vyhraje několik prvních kol, je za to „trestán“ tím, že  až do konce turnaje bude dostávat samé velmi silné soupeře, silnější, než by potkával, kdyby byl sám nasazen.  Padla také námitka, že v prvních kolech se potkávají stále víceméně stejní soupeři.  

 

Proto je navrhován tzv. Polský systém, který slibuje zavést do losování ve větší míře prvek náhody. Spočívá v tom, že od druhého kola by se nasazovalo podle aktuálního pořadí turnaje,  nikoli podle žebříčku jako dosud. Tedy ve druhém kole by se střetli vedoucí hráč po prvním kole s 16.hráčem, druhý se sedmnáctým apod. Protože nelze nikdy předem odhadnout průběžné pořadí turnaje, nelze ani předpovědět, jaké dvojice by se mohly utkat.  Klidně by se mohli střetnout spolu dva papírově nejslabší, nebo naopak dva nejsilnější hráči.  Název „polský systém“ pochází z toho, že tímto způsobem jsou losování hráči na turnajích Scrabble v Polsku. Výhodou polského systému je jeho přehlednost, neboť z vyvěšeného aktuálního pořadí hráči hned poznají, jestli budou či nebudou do dalšího kola nasazeni a s kým přibližně budou hrát. 

 

Polský systém losování by mohl poněkud znevýhodňovat špičkové hráče, neboť do čela pořadí po prvním kole se obvykle dostávají  hráči, kteří nepatří do absolutní špičky, ale kteří měli to štěstí,  že do prvního kola dostali slabšího soupeře a porazili ho o 300 bodů. Naproti tomu žebříčková jednička má jen malou šanci vést pořadí po prvním kole, neboť v prvním kole hraje se silnějším soupeřem.  Následkem toho by do dalších kol byli průměrní hráči často nasazováni před hráči absolutní špičky.  Uvedenou nevýhodu Polského systému lze napravit nahrazením kritéria TurČAS   kritériem „performance“.  Nebo je možné losovat již první kolo do jisté míry náhodně, tak aby i špičkoví hráči občas dostali slabšího soupeře. 

 

2)       PERFORMANCE.

Stručný popis: Pomocné kritérium PERFORMANCE je navrhováno, aby nahradilo současný TurČAS. Vychází z přesvědčení, že porazit M.Sobalu o jediný bod je stejně obtížné, jako porazit  průměrného hráče o 100 bodů, nebo slabšího hráče o 250 bodů.  Toto kritérium bere v úvahu, jak silné hráče jste na turnaji potkali a o kolik jste je porazili, nebo o kolik s nimi prohráli. Zavedením tohoto kritéria by mohly odpadnout stížnosti na smolný los, neboť za každého silného soupeře budete patřičně odměněni na performanci.  Stejně tak odpadnou závistivé poznámky, že někdo dostal slabšího soupeře a měl to jednodušší.  Kritikové performanci vyčítají především to, že nebere v úvahu vlastní dosažené skóre, tedy že vyhrát 240:220 je pro ni stejné jako vyhrát 440:420.  Performance je číslo, které nám říká, jakou Sílu v  žebříčku by dotyčný mohl mít, kdyby po delší dobu podával stejné výkony jako dnes.

 

 

                    zpracoval:

                    Martin Vacek, 26.11.2007