V Praze dne 6. ledna 2002

Milí členové ČAS!

Rádi bychom Vás pozvali na sněm asociace, který se letos uskuteční v sobotu 19. ledna 2002 v aule Tyršova domu České obce sokolské (adresa Újezd 42, Malá Strana, Praha; vchod branou přes dvůr z postranní Všehrdovy ulice). Ti, kteří se zúčastnili loňského sněmu, trefí, pro ostatní zopakujme, že je to tramvajová zastávka Hellichova, kam jedou tramvaje 22 a 23 z metra B Národní třída, metra C I.P.Pavlova, metra A Náměstí Míru a Malostranská a tramvaj 12 z metra B Smíchovské nádraží a Anděl či z metra A Malostranská. (Mapa je zde.)

Pozor! Aby Vám bylo umožněno hlasování nebo abyste mohli být zastupováni, musíte mít zaplacené příspěvky na rok 2002 a musíte přesvědčit mandátovou komisi, že je máte zaplacené. Příspěvky bude možné zaplatit na místě v hotovosti. Pokud zaplatíte nebo jste už zaplatili dříve na náš účet, nesmíte zapomenout doklad o zaplacení! Nejsme bohužel schopni získat výpis z účtu aktuální k půlnoci před sněmem, takže kvůli zajištění platnosti hlasování budeme potřebovat vidět stvrzenku.

Předpokládaný harmonogram:

08:30 – 09:10 Prezence účastníků

09:15                              Zahájení sněmu

09:15 – 09:30 Volba mandátové komise, zjištění usnášeníschopnosti sněmu

09:30 –                           Projednání a schválení programu jednání sněmu

          – 12:30 Projednávání jednotlivých bodů programu

12:30 – 13:30 Polední přestávka

13:30 – 17:00 Projednávání jednotlivých bodů programu – pokračování

17:00 – 17:45 Volba výboru ČAS sněmem, volba předsedy výboru ČAS výborem

17:45 – 18:00 Přijetí závěrečného usnesení sněmu

18:00                              Ukončení sněmu

 

Body programu sněmu (návrh)

 

1.                   Zpráva o stavu ČAS a o činnosti a hospodaření v období od minulého sněmu

2.                   Jednací řád sněmu ČAS (viz příloha)

3.                   Úprava stanov ČAS v části týkající se funkčního období výboru (viz příloha)

4.                   Pravidla přípustnosti slov (viz příloha - zápis z jednání slovníkové komise)

5.                   Soutěžní řád ČAS (viz příloha)

6.                   Pravidla SCRABBLE - část týkající se žolíků a dalšího (viz příloha)

7.                   Mistrovství republiky 2002 (viz příloha)

8.                   Žebříček jednotlivců ČAS (viz příloha)

9.                   Pravidla opisovaného SCRABBLE (viz příloha)

10.                Různé

 

Návrhy výboru a slovníkové a technické komise jsou známy již nyní, proto Vás s nimi seznamujeme v přílohách.
Jste-li členy ČAS, můžete se nechat na sněmu zastupovat osobou, kterou k tomu pověříte (podle stanov ČAS); takováto osoba za Vás pak bude moct hlasovat o bodech programu.
Čas na projednávání jednotlivých bodů bude omezen, stejně jako čas na vyjádření každého diskutujícího (blíže viz návrh jednacího řádu sněmu).
Výbor v případě zájmu se pokusí v neděli 20.ledna 2002 zorganizovat seminář o praktické aplikaci aktuálních pravidel v návaznosti na výsledky sněmu.
Z organizačních důvodů žádáme, abyste nám dali v předstihu vědět, zda počítáte s účastí na sněmu a zda máte zájem se zúčastnit semináře. Předpokládáme, že bude možno pro omezený počet zájemců zajistit rezervaci ubytování v hostelu v reálu Tyršova domu. Použijte přiložený odpovědní lístek.
                                                                                                                                                                            Váš Výbor ČAS

"

 
Odpovědní lístek – prosíme o zaslání přednostně e-mailem na adresu cas@email.cz

 

Zúčastním se Sněmu ČAS v sobotu 19. ledna 2002 v Praze:                      ANO                      NE

Zúčastním se semináře      v neděli  20. ledna 2002 v Praze:                        ANO                      NE
Mám zájem o ubytování v hostelu v areálu Tyršova domu:                      ANO                      NE

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________               

V ______________________ dne __________                                                         Podpis:___________________