Jiří Novotný: BLEX  PLUS  2007                 
                                              

OPRAVNÝ LIST Č. 1                                                     

 

(současně platí pro BLEX 2001 jako Opravný list č. 9 - s výjimkou slov označených  +  »   «  )

 


DOPLŇTE:

 

cola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRUŠTE:

 

dogre +

hezce

 

 

 

 


 

 

= = = = = = = = = =

 

 

 

Jiří Novotný: BLEX  PLUS  2007    opravy tiskových chyb

 

 

 

str. 221, sloupec „NÁZVY PÍSMEN ŘECKÉ ABECEDY“:

 

JE  VYTIŠTĚNO:                           OPRAVTE NA:

 

dueta                                                        dzéta

ypsilon (před slovem „ epsílon “)  epsilon

 

 

 

str. 224, 2. řádek shora:

 

JE  VYTIŠTĚNO:                           OPRAVTE NA:

 

BLEX  PLUS  2006                        BLEX  PLUS  2007