Usnesení sněmu ČAS

9. ledna 2010, Praha, Tyršův dům

 

Sněm ČAS schvaluje:

-          zprávu o činnosti ČAS v roce 2009

-          zprávu o hospodaření ČAS v roce 2009

-          systém soutěží 2010 (podrobnosti viz zápis)

 

 

 

Sněm ČAS bere na vědomí

-          opravný list slovníku  Novex

-          zprávu o jednání se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

-          zprávu o přípravě turnaje Východ – Západ

-          výsledky voleb do Výboru ČAS, rozdělení funkcí ve Výboru.

 

 

Sněm ČAS ukládá

 

-          Pavlu Vojáčkovi připravit a zveřejnit pravidla pro turnaj MR dvojic

-          výboru ČAS rozhodnout  o místě konání MR 2010 do 30.6.2010.

 

Sněm ČAS děkuje bývalému předsedovi Jarkovi Nohavicovi za odvedenou práci.

 

 

Vypracovala návrhová komise ve složení

 

Pavel Vojáček

Martin Vacek

 

Hlasování:

Pro: 35

Proti 0

Zdrželi se: 0