Příloha 3:

HLÁSKOVACÍ  TABULKA

 

 


 

[ŽOLÍK  nahrazuje:]

 

 

A

  jako  ADAM]

Á

 [dlouhé  á  jako  ÁRIE]

B

[bé  jako  BOŽENA]

C

[cé  jako  CYRIL]

Č

[čé  jako  ČENĚK]

D

[dé  jako  DAVID]

Ď

[ďé  jako  ĎÁBEL]

E

  jako  EMIL]

É

[dlouhé  é  jako  ÉTER]

Ě

[IJE   nebo  é  s háčkem]

F

[ef  jako  FRANTIŠEK]

G

[gé  jako  GUSTAV]

H

[há  jako  HELENA]

I

  jako  IVAN]

Í

[dlouhé  í jako  ÍRÁN]

J

[jé  jako  JOSEF]

K

[ká  jako  KAMILA]

L

[el  jako  LUDVÍK]

M

[em  jako  MARIE]

N

[en  jako  NATAŠA]

Ň

[eň  jako  ŇADRO]

O

  jako  OTAKAR]

Ó

[dlouhé  ó  jako  ÓDA]

P

[pé  jako  PETR]

Q

[kvé  jako  QUIDO]

R

[er  jako  RUDOLF]

Ř

[eř  jako  ŘEHOŘ]

S

[es  jako  SVATOPLUK]

Š

[eš  jako  ŠIMON]

T

[té  jako  TOMÁŠ]

Ť

[ťé  jako  ŤÁPOTA]

U

  jako  URBAN]

Ú

[dlouhé  ú  jako  ÚTERÝ]

Ů

[kroužkované  ů]

V

[vé  jako  VÁCLAV]

W

[dvojité  vé]

X

[iks  jako  XAVER]

Y

[ypsilon]

Ý

[dlouhé  ypsilon]

Z

[zet  jako  ZUZANA]

Ž

[žet  jako  ŽOFIE]

 

 

 

názvy  diakritických  znamének, kterými lze konkrétně popsat písmena, v tabulce přímo neuvedená:

 

 

˙

[tečka]

´

[čárka]

`

[převrácená čárka]

ˇ

[háček]

^

[převrácený háček]

°

[kroužek]

˘

[půlkroužek]

¨

[(krátká) přehláska]

˝

[dlouhá přehláska]

~

[vlnovka]

¸

[dolní diakritické znaménko]