Zápis ze sněmu ČAS 17.1.2004

Mandátová komise DRusá + DZeman, jsme usnášeníschopní (33 přítomných, 60 zastoupených z 97 členů zaplativších na rok 2004).

Zapisovatel Daniel Zeman.

Sčítači hlasů: Katka Rusá, Martin Kuča, David Horad (levá půlka, pravá půlka, výboří stanoviště).

94 hlasů

Návrh programu sněmu

Návrh změny programu (Jarek): bod 10? – systém soutěží zařadit hned na začátek jako bod 4. Pro:proti:zdrželi 88:3:2, tj. přijato.

Zpráva o činnosti čas

Nebyla stenografována J.

Mistrovství republiky a kvalifikace na něj

Návrh Jarka Nohavici: nejdříve hlasovat, zda bude mistrovství republiky klasické, nebo ohebné.

Martin Vacek: ať se nejdřív hlasuje, zda bude soutěž smíšená nebo jednobarevná a jaká.

… a další podobné návrhy

Variantní hlasování 1

A: dvě nezávislé soutěže, jedna klasik a jedna plus, obě budou rovnocenné (tj. ne třeba jedna mistrovství a druhá „pohár“)

B: pouze soutěž klasik

C: pouze soutěž plus

D: pouze jedna soutěž, ale smíšená

Nejdříve hlasujeme, zda o soutěži chceme rozhodnout tímto hlasování. Pokud návrh neprojde, budeme nejdříve hlasovat o počtu soutěží (dvě nebo jedna), pak případně o druhu jedné soutěže. 81:13:0

Vlastní variantní hlasování, 1. kolo:

A 8 hlasů

B 7 hlasů

C 81 hlasů

D 23 hlasů

do dalšího kola postupují C a D

91 hlasů odevzdáno celkem

C 77 hlasů

D 14 hlasů

Mistrovství republiky bude jedno, a to ohebné, včetně kvalifikace.

Kalendář

Všichni pořadatelé souhlasí s tím, že jejich turnaj bude ohebný.

Kladno 31.1.

Praha Kališníci 21.2.

Přerov 20.3.

Brno Dan Balun 3.4.

Hradec Králové 29.-30.5., popř. jen 29.5. upřesnit nejpozději měsíc před turnajem

Litoměřice 19.6. Ryvola

Pardubice 24.-25.7. Bahník

Ostrava 28.8. Nohavica

Náchod 11.9. Kracík

Praha Olympiáda 2.-3.10. nebo jen 3.10. upřesnit nejpozději měsíc před turnajem

Ostrava 6.11.

MR uspořádají Kališníci v Praze 27. – 28. listopadu 2004.

Pavučina by začátkem května udělala v Ostravě Pohár v opisovaném scrabblu, jednodenní jednonárazová akce bez kvalifikací (stejně loni bylo těžké dotlačit kvalifikované na finále).

Hlasování o takto navržených termínech kvalifikačních turnajů a mistrovství republiky 90:0:4.

Mistrovství proběhne formou kvalifikačních turnajů a finálového turnaje. 91:0:3

Pořadí hráčů na turnaji určí počet bodů, TurČAS atd. obdobně jako loni (s koeficienty TurČASu přepočítanými těsně před mistrovstvím). 92:0:2

Bodové ohodnocení kvalifikačními body za pořadí. Buď stejně jako 2003, nebo návrh Dana Zemana na „přerozdělení“, nebo návrh Petra Kaňovského (stručně: podle žebříčku), nebo návrh Martina Vacka.

Variantní hlasování 2

A: stejně jako v roce 2003

B: Dan Zeman: přerozdělit body po skupinách se stejným počtem výher, s přihlédnutím k TurČASu.

C: Martin Vacek: nejlepší hráč na turnaji 100 bodů, nejhorší 1?, mezi nimi křivka s přihlédnutím k pořadí a TurČASu, v 1. čtvrtině by hráč dostal zhruba 50 bodů, v polovině zhruba 25 bodů.

D: Petr Kuča/Kaňovský: žebříčková metoda: vezmou se hráči, co odehráli alespoň polovinu kvalifikačních turnajů, ti se seřadí podle žebříčku, ti nejlepší se kvalifikovali.

E: jako 2003, ale poslední QT za dvojnásobek bodů

A 86 hlasů

B 4 hlasy

C 12 hlasů

D 1 hlas

E 38 hlasů

Do 2. kola postupují varianty A a E.

A 91 hlasů

E 2 hlasy

Kvalifikační body se tedy budou přidělovat stejným způsobem jako v loňském roce.

Kolik nejlepších výsledků z turnajů započítávat? Návrh Jarka Nohavici: 5. Návrh Jirky Kamína: vždy má být alespoň polovina, pokud je polovina 5,5, mělo by se počítat 6 turnajů. Návrh Věry Beranové: 5,5 turnajů (z 6. nejlepšího výsledku započítat polovinu bodů).

Variantní hlasování 3

A: 5

B: 6

C: 5,5

A 19 hlasů

B 81 hlasů

C 6 hlasů

zdrželi se 2

Do druhého kola postupují varianty A a B.

A 4 hlasů

B 78 hlasů

Bude se započítávat 6 z 11 kvalifikačních turnajů.

OBĚD

Kandidátní listina pro výbor

Byla uzavřena ve 13:35. Obsahuje tyto kandidáty (v pořadí, v jakém se přihlásili):

1.      Petr Kuča

2.      Václav Jára

3.      Martin Kuča

4.      Kateřina Rusá

5.      Pavel Vojáček

6.      Karel Sikora

7.      Karel Král

8.      Jarek Nohavica

9.      Petr Vetešník

10.  Zbyněk Burda

11.  Martin Vacek

12.  Vladimír Chládek

13.  David Horad

Kompenzační body

(kvalifikační body přidělené za podíl na organizaci turnajů)

První otázka: komu? Druhá: kolik?

Variantní hlasování 4

A: První návrh: stejně jako loni (hlavní rozhodčí + vedoucí slovníkový rozhodčí + pořadatel (místo dosud sálového rozhodčího)). Za předpokladu schválení stávajících ustanovení soutěžního řádu…

B: Petr Kuča: pouze hlavní rozhodčí. Za předpokladu přijetí navrhovaných změn soutěžního řádu.

C: Jiří Novotný: 3 osoby, které pomáhají s pořádáním turnaje, nemusí to být rozhodčí. Před turnajem rozhodne hlavní pořadatel, kdo ty body dostane.

D: kompenzační body zrušit

E: třem podle pořadatele, ale ve výši průměru ze všech výsledků jimi odehraných turnajů, minimálně z 5 (pokud odehraje méně než 5, za nehrané doplnit nulami)

A 67 hlasů

B 5 hlasů

C 69 hlasů

D 8 hlasů

E 12 hlasů

Do 2. kola postupují varianty A a C.

A 24

C 68

zdrželi se 2

Kompenzační body se budou přidělovat podle C.

Forma mistrovství republiky

11 kol a finálové utkání jako v posledních letech.

Schváleno.

Boj o bronz?

Variantní hlasování 5

A: Petr: hrát o bronz stejně jako o zlato (jako předloni, akorát pořadatel může boj o bronz spustit dřív, aby měl jistotu, že neskončí později než finále).

B: Martin: hrát o bronz jen na jednu partii a jen když hráči na 3. a 4. místě mají po základní části stejný počet bodů za výhry a remízy.

C: Jarek: zrušit, aby se nestalo, že finále už skončí a bronz ještě poběží ve 3. partii a bude oddalovat konec.

A 32 hlasů

B 77 hlasů

C 45 hlasů

Do 2. kola postupují varianty B a C.

B 39 hlasů

C 51 hlasů

1 lístek neplatný (pro A)

zdrželi se 3

Závěr: boj o bronz se ruší.

Mistrovství republiky juniorů

Jarek: úplně zrušit MRJ, junioři se do scrabblu dostávají prý lépe přes internet. Scrabble je prý o tom, že hrajem všichni společně, muži s ženami, senioři s juniory.

Pro zrušení MRJ: 44:32:17. Návrh není přijat, protože 44 není nadpoloviční většina.

Dan Zeman: návrh pořádat obdobně jako 2003 (finále na olympiádě, Paluba zajistí prostor, dobrovolníci z ČAS zajistí pokrytí rozhodčími + kvalifikační turnaje na olympiádě a další turnaje, jejichž pořadatelé se přihlásí. 22.5. bude QT juniorů v Bruntále).

Dětské turnaje včetně MRJ se budou hrát variantou plus.

Celkové hlasování o způsobu MRJ: 81:0:13. Schváleno.

Pohár v opisovaném scrabblu

Viz výše, Pavučina se přihlásila, že uspořádá jeden velký turnaj na začátku května. Navrhují, že bude jeden turnaj pro všechny, kteří se přihlásí včas. Navrhují, aby se to jmenovalo „Mistrovství republiky v opisovaném scrabblu“. Internetové turnaje a soutěž v Křížovce a hádance se nechá stranou.

Kdo je pro návrh, aby se opisovaná soutěž nejmenovala Pohár, ale Mistrovství republiky v opisovaném scrabblu? 57:20:17. Schváleno.

Variantní hlasování 6

A: jediný turnaj pro všechny zájemce jednodenní dvoukolový

B: kvalifikace, muselo by se dále říct odkud kvalifikace a jak

A: 78 hlasů

B: 6 hlasů

zdrželo se 5

5 lístků neplatných

Schváleno A. Pořádá Pavučina, pravděpodobně v sobotu 1.5.2004.

Návrh pravidel opisovaného scrabblu (David Horad + Dan Zeman a Petr Vetešník) visí na webu, ale podrobněji se dohodnou lonští pořadatelé s letošními.

Liga družstev

Bude se hrát, opět bude řízena sborem kapitánů družstev, tj. zbytek se dohodne mimo sněm. Kooridnátorem ligy je Pavel Vojáček, všechny kluby jsou vyzvány, aby postavily a přihlásily družstva.

Letošní ročník se dohodne zhruba do konce ledna.

Jarek Nohavica navrhuje navíc uspořádat dvoudenní turnaj družstev, chce vědět, zda by to mělo smysl. Podrobnější návrh pošlou e-mailem.

Zpráva o hospodaření ČASu

Příjmy 51646,18, výdaje 52297,40, podrobněji viz zpráva. Počáteční zůstatek 62325,67, konečný zůstatek 61673,05.

Ani nyní nám není zcela jasné, zda jsme povinni podávat daňové přiznání. Ze zákona o daních z příjmů (hledáno v roce 2003): Daňové přiznání. Právnická osoba, na rozdíl od fyzické, musí podat daňové přiznání, i když jí vyjde nulový základ nebo ztráta (paragraf 38m zákona). Nicméně! V odstavci 7 tamtéž se dočteme, že jako občanské sdružení tuto povinnost nemáme, pokud máme jen příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou osvobozené (to jsou třeba příjmy z členských příspěvků).

Museli bychom si to nechat od někoho vypracovat, za peníze pochopitelně. Příští výbor má za úkol to uvést do pořádku.

Další poznámka: asociace bude muset také řešit uskladnění materiálu, který je zatím u Martina Kuči pod postelí.

Opět bude nutné se dohadovat s Global Expressem o výši sponzorského příspěvku, stejně jako před dvěma roky.

Stanovy a jednací řád

Návrh DZ, aby výbor měl právo ve stanovách měnit sídlo ČAS (na rozdíl od zbytku stanov, který musí měnit sněm). 93:0:0 (jeden mimo místnost). Schváleno.

Jarek vyhrožuje, že změny stanov bude svými hlasy dnes vetovat J

Hlasování o návrhu: 18:2:74

Pravidla přípustnosti slov

Již funguje elektronický Novex Plus do devíti písmen, proto se podle něj smí rozhodovat. Další úpravy schválené slovníkovou komisí z prosince jsou víceméně drobnosti a úpravy překlepů z minula.

Hlasuje se o textu pravidel, jak byl poslán před sněmem, plus opravné listy k Blexu. Nehlasuje se zatím o části D ze zápisu slovníkové komise (zda v opisovaném scrabblu považovat R a L současně za souhlásku i za samohlásku).

93:0:1, schváleno dvoutřetinovou většinou.

Soutěžní řád

Příliš mnoho drobných změn určených spíše pro odborníky. Ponechat na výboru ve spolupráci s technickou komisí, ostatně vnitřní směrnice ČAS jsou podle stanov (článek 7, odstavec 8, písmeno e) v kompetenci výboru a sněm se jimi nemusí zabývat.

Petr Kuča stahuje návrh svých změn soutěžního řádu.

Jiří Novotný: Zjednodušit terminologii a požadavky na počet rozhodčích. (Body 76-82 s výjimkou první věty bodu 81 navrhovaného změněného soutěžního řádu. Shrnutí: je potřeba jen akreditovaný hlavní rozhodčí, slovníkový rozhodčí (vyhledávač) a řadový (pomocný) rozhodčí.)

Hlasování o tomto návrhu JN: 30:43:17 neschváleno.

Přestávka

V 16:32, zkrácena lhůta pro odevzdání volebních lístků pro volby do výboru na 16:45.

Různé

Co počítat do žebříčku ČAS

Jana Vacková: nepočítat juniorské turnaje do žebříčku.

Jarek Nohavica: stanovit taxativně přísná pravidla pro to, které turnaje počítat do žebříčku: mistrovství republiky, kvalifikační turnaje, liga družstev, plus turnaje splňující kritéria: otevřený turnaj, min. kapacita 32, turnaj dohraje min. 20 lidí, min. 5 kol nebo log2(počet hráčů) švýcarským systémem, ve kterém se nemohou dva hráči potkat opakovaně, turnaj oznámen předem výboru ČAS ke zveřejnění, hraný podle aktuálních pravidel (přípustnost, soutěžní řád…) asociace.

Výsledek 86:2:5. Přijato.

Informace

Martin Hrubý: přijďte na Palubu hrát anglicky, mohli bychom vytvořit i české družstvo pro mezinárodní soutěže.

Jarek: Pavučina se chce angažovat v organizaci mezinárodních utkání Česko-Polsko a Česko-Slovensko. Bude oznámeno na internetu.

Výsledek voleb do Výboru ČAS

Výbor bude mít 7 členů jako dosud, ostatní jsou náhradníci v pořadí dle počtu hlasů.

Počet hlasů - Jméno

14 David Horad

15 Václav Jára

20 Martin Kuča

34 Vladimír Chládek

34 Pavel Vojáček

41 Zbyněk Burda

47 Karel Král

53 Martin Vacek

58 Petr Vetešník

73 Kateřina Rusá

78 Petr Kuča

80 Karel Sikora

84 Jaromír Nohavica

Usnesení

Usnesení bylo navrženo Karlem Králem, zapsáno Danielem Zemanem, promítnuto a přečteno. Schváleno v poměru 94:0:0.

Usnesení je uloženo v samostatném souboru.