Vážené scrabblistky, vážení scrabblisté, vážená scrabblečata,

Další sněm je za námi a pokud jste na něm nebyli, jistě vás zajímá, co nového českému scrabblu přinesl. Odpověď byste měli najít v tomto dopise a jeho přílohách.

Jde o tyto informace:

·         Informace o placení příspěvků.

·         Mistrovství republiky 2003 a systém kvalifikace na něj.

·         Mistrovství republiky juniorů.

·         Informace o soutěžích v opisovaném scrabblu.

·         Olympiáda duševních sportů (MSO)

·         Liga družstev (předběžná výzva).

·         Nová pravidla přípustnosti slov, opravné listy ke slovníku ČAS.

·         Soutěžní řád se zvýrazněnými změnami přijatými sněmem.

·         Jednací řád se zvýrazněnou změnou přijatou sněmem.

·         Zápis z jednání sněmu a usnesení sněmu.

Příspěvky na rok 2003

Příspěvky ve stejné výši jako loni, tedy 250 Kč pro osoby výdělečně činné a 150 Kč pro děti, studenty, vojsko základní služby, důchodce, nezaměstnané a rodiče na rodičovské dovolené, plaťte do konce 1. čtvrtletí 2003, jinak budete vyřazeni z databáze pro zasílání informací. Samozřejmě, pro ostatní členské výhody jsou zaplacené příspěvky podmínkou, takže pokud chcete mít např. slevu na turnajích, musíte zaplatit ještě před jejich konáním! (a nespoléhejte na to, že během prezence na turnaj bude vždy někdo přítomen, kdo bude schopen vybrat příspěvky, zejména od více členů!)

Platit můžete v hotovosti hospodářce ČAS Dagmar Rusé, nebo na účet ČAS č. 176992541/0300 u Československé obchodní banky. Jako variabilní symbol uvedete členské číslo, které jsme vám sdělili při potvrzení Vaší přihlášky. Bez něj Vaši platbu nebudeme moci identifikovat a připravíte se o členské výhody! Pokud jste své číslo zapomněli, obraťte se na adresu ČAS a bude vám sděleno.


Mistrovství republiky jednotlivců (MR)

Soutěž sestává z kvalifikačních turnajů (QT - viz níže) a z finálového turnaje.

Kvalifikačních turnajů bude celkem 10, z toho 7 hraných podle varianty Pravidel přípustnosti slov „KLASIK“ a 3 podle varianty „PLUS“:

1.       Kladno                         25. ledna 2003                                                varianta Klasik

2.       Praha                           22. února 2003                                                varianta Klasik

3.       Přerov                         22. března 2003                                              varianta Klasik

4.       Brno                              5. dubna 2003                                               varianta Klasik

5.       Ostrava                        17. května 2003                                              varianta Klasik

6.       Hradec Králové            31. května – 1. června 2003 (dvoudenní)          varianta Plus

7.       Litoměřice                    14. června 2003 (alternativně 21. nebo 28.6.)    varianta Klasik

8.       Český Těšín                   6. září 2003                                                   varianta Plus

9.       Praha                            4. – 5. října 2003 (dvoudenní)                         varianta Plus

10.   Náchod                        25. – 26.října 2003                                          varianta Klasik

 

Finálový turnaj se bude konat v Ostravě nebo v Českém Těšíně v termínu 22. – 23. listopadu 2003
(místo konání bude včas zveřejněno na webu ČAS).

Pořadí hráčů v turnajích bude určováno podle součtu bodů hráči získaných za vítězství a remízy, v případě rovnosti takto získaných bodů bude pořadí hráčů se stejným počtem bodů dále určeno podle kritéria TurČAS (podrobnosti na webu ČAS).

Hráči získají za umístění v kvalifikačním turnaji kvalifikační body podle stejného klíče jako v roce 2002:

Hráči, kteří se umístí na 1. až 32. místě v turnaji, obdrží za tento turnaj body podle následující tabulky:

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Body

55

50

46

42

39

36

33

30

28

26

24

22

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Navíc hráči, kteří se umístí na 33. a vyšším místě, obdrží zlomkové body mezi 0 a 1 podle vzorce 1/(n-31), kde n je pořadí hráče. Třicátý třetí hráč tedy obdrží polovinu bodu, 34. třetinu, 35. čtvrtinu atd. Každý hráč, který se turnaje zúčastnil, je na tom tedy lépe než hráč, který se ho nezúčastnil a má za něj 0 bodů.

Hráčům se započítávají kvalifikační body za 5 nejlepších výsledků dosažených na QT, přičemž kompenzační body získané hráčem za rozhodování v turnaji se pro účely započítávání kvalifikačních bodů považují za kvalifikační body dosažené hráčem na turnaji.

Kompenzační body rozhodčím se přidělují za výkon funkce hlavního, hlavního sálového nebo hlavního slovníkového rozhodčího ve výši aritmetického průměru z nejlepších 4 výsledků dosažených na QT; kompenzační body může hráč získat za nejvýše jeden QT.

Na finálový turnaj se kvalifikuje vítěz MR 2002 a dále 31 nejlepších hráčů podle součtu kvalifikačních a kompenzačních bodů.

Finálový turnaj proběhne jako dvoudenní turnaj na 11 kol (7 kol první den a 4 kola druhý den).
Vlastní finále MR, tj. utkání o zlato a o bronz, se budou hrát na 3 partie, přičemž první partii utkání začíná hráč lépe umístěný v základní části. Vítězem utkání je hráč, který jako první dosáhne dvou bodů (vítězství je za 1 bod, remíza za půl bodu). Pokud však po 3 partiích budou mít oba hráči 1,5 bodu, další partie se nehraje a vítězem utkání se stane hráč, který se lépe umístil v základní části turnaje.


Mistrovství republiky juniorů

Je určeno hráčům narozeným v roce 1988 nebo později.

Pro zvýšení zájmu o účast v juniorském turnaji Ben nabídl, že paralelně s kvalifikačními turnaji povede turnaje pro děti do 15 let. Vyzýváme pořadatele kvalifikačních turnajů, kteří jsou schopni a ochotni pro tento turnaj poskytnout oddělenou hrací místnost, občerstvení a ceny, aby se ozvali na adresu asociace nebo přímo Benovi. První tři hráči by byli pozváni na juniorské mistrovství. Zbývající kapacita mistrovství by se doplnila přihlášenými zájemci v pořadí jejich přihlášek.
Předběžně navržený termín juniorského mistrovství je 22. listopadu 2002.
(Případná změna místa nebo termínu bude včas oznámena na webových stránkách ČAS.)

Turnaj proběhne ve dvou kategoriích: A (mladší a začátečníci – 1. stupeň ZŠ) a B (starší a pokročilí – 2. stupeň ZŠ), přičemž hráči kategorie A se mohou v případě zájmu (a odpovídající výkonnosti) přihlásit k soutěži kategorie B.

Pohár v opisovaném scrabble

Přikládáme propozice poháru ve znění předloženém komisí zajišťující jeho běh. Finálový turnaj poháru se předpokládá koncem listopadu, termíny živých kvalifikačních turnajů budou zveřejňovány až v průběhu roku.

Pokud bude dostatečný zájem ze strany pořadatelů a hráčů, výbor podpoří i paralelní soutěž v opisovaném scrabblu verze „PLUS“.

Mezinárodní turnaj

V dubnu 2003 to bude 5 let, co byla založena ČAS. Na tento termín Ben připravuje mezinárodní česko-slovenský turnaj, v jehož průběhu se odehraje mezistátní utkání Česko – Slovensko. Hrály by se partie v české i slovenské verzi. Podle předběžných dohod by se turnaj mohl konat ve druhém čtvrtletí 2003 v Babicích u Uherského Hradiště. Kdo se budete chtít zúčastnit, přihlaste se, abyste mohli dostat podrobnější informace. Ty budou rozesílány po konečném upřesnění a dohodách.

Olympiáda duševních sportů

Olympiáda duševních sportů, zastřešovaná klubem deskových her Paluba, letos proběhne 4. až 12. října v Praze, nejspíše v Tyršově domě. Její součástí budou i scrabblové akce zajišťované dobrovolníky z řad asociace. Určitě proběhne ohebný kvalifikační turnaj, který bude současně hlavním olympijským turnajem. Náměty na další akce uvádíme níže. Nejspíš se podaří zorganizovat jen některé, to záleží na počtu dobrovolníků. Pokud budete mít zájem organizovat nebo pomáhat s organizací některé z uvedených akcí či dokonce přidat nějakou zde neuvedenou, přihlaste se prosím na adresu ČASu.

Náměty: Turnaj dětí do 15 let (kvalifikační na MRJ), opisovaný scrabble český ohebný i neohebný (kvalifikační na brněnský turnaj), slovenský, anglický, podle zájmu i jiný; maratón 24 hodin podle zapomenutého Benova návrhu po olympiádě 2001 (hraje se 24 hodin, můžete vynechat kolik partií chcete, ale prvním kritériem je počet výher, které stihnete získat); slovenský a anglický turnaj švýcarským systémem; ohebný miniturnaj pro začátečníky s povolením všech slov (i citoslovcí a vlastních jmen); turnaj dvojic (tj. scrabble pro 4 hráče); maxiscrabble 21×21; přemísťovací scrabble.

Setkání řešitelů Scrabble úloh vycházejících v časopise Křížovka a  Hádanka

Ben plánuje setkání na 26. dubna 2003 v Praze, zájemci kontaktujte přímo Bena nebo výbor ČAS.

Liga družstev

Ligu bude řídit sbor kapitánů přihlášených družstev, úvodní schůzka kapitánů bude pravděpodobně svolána na některém kvalifikačním turnaji. Pokud máte zájem se ligy účastnit, ozvěte se výboru, který vám zprostředkuje kontakt s ostatními kapitány; napište svou představu o formě a organizaci ligy (např. obdobně jako 1. ročník nebo raději jako druhý ročník, počet hráčů v ligovém utkání, varianta KLASIK nebo PLUS, počet kol apod.)

 

 


Usnesení 6. sněmu ČAS, konaného 11. ledna 2003 v Praze

 Sněm ČAS

 

bere na vědomí

 

 1. Zprávu o činnosti čas za rok 2002
 2. Zprávu o hospodaření ČAS za rok 2002
 3. Protest Petra Kaňovského proti interpretaci výsledků výběrového hlasování o struktuře kvalifikace MR (viz zápis)

 

 

schvaluje

 

 1. Změny jednacího řádu (podrobnosti viz zápis)
 2. Pravidla přípustnosti slov ve znění návrhu slovníkové komise
 3. Změny soutěžního řádu (podrobnosti viz zápis)
 4. Termínovou listinu kvalifikačních turnajů na MR 2003
 5. Strukturu kvalifikace (poměr ohebných a klasických turnajů, počet započítávaných výsledků, …)
 6. Způsob uspořádání finálového turnaje (viz zápis)

 

 

ukládá výboru ČAS

 

 1. doplnit zprávu o ohospodaření detailním rozpisem jednotlivých položek (příjmy, výdaje, stav majetku)
 2. Projednat body programu sněmem nedořešené
 3. Připravit písemnou informaci o průběhu sněmu a rozeslat ji jednotlivým členům

 

 

 

Sepsala návrhová komise ve složení:

Petr Kaňovský, Karel Král, Petr Vetešník

 

Komentář výboru k protestu Petra Kaňovského

Výbor je přesvědčen o tom, že sněm proběhl v souladu s jednacím řádem a stanovami ČAS.
Dokud tedy nebude dokázán opak, bude výbor závěry sněmu považovat za platné a bude se jimi řídit.