Pozvánka na zasedání Technické komise ČAS

Vážení Scrabblisté,

přichází zase podzim a s ním spojené nepřetržité zasedání Technické komise ČAS (dále jen TK), které se stejně jako v minulých dvou letech bude konat formou mailové konference na Pandoře. Časově bude rozděleno do dvou fází: V období 1.9. - 5.10.2006 bude TK přijímat a diskutovat návrhy změn v soutěžním řádu, jednacím řádu a v systému soutěží, ve druhé polovině října bude TK o těchto návrzích hlasovat. Zhruba v polovině listopadu by se měly jednotlivým členům ČAS rozesílat pozvánky na sněm, jejichž přílohou budou i výstupy z hlasování TK. Návrhy, které TK obdrží po datu 5.10.2005, nemají zaručeno, že budou do hlasování zařazeny. Přihlásit se do konference TK a diskutovat v ní může prakticky kdokoli, ale hlasovat o předložených návrzích budou moci pouze současní členové ČAS, a dále hráči, kteří se v sezóně 2006 aktivně zúčastnili kvalifikace pro MR. Scrabblisté, kteří nemají přístup k internetu, mohou někoho požádat, ať návrhy předloží jejich jménem, případně mohou je doručit písemně některému ze členů Výboru ČAS. Prosím, pokud někoho takového znáte, upozorněte jej na toto oznámení.

Martin Vacek
člen Výboru ČAS

Technické podrobnosti:
Konference má název „Technická komise ČAS“ a je vedena na serveru Pandora.cz. Pokud jste byli členy TK již v roce 2004 a 2005, nemusíte se znovu registrovat. Ostatní se musí pro odběr diskusních příspěvků zaregistrovat, návod je uveden na http://pandora.idnes.cz/help_subscribe.php. Každý (i neregistrovaný uživatel) může zasílat své příspěvky do komise na mail technickakomise@pandora.cz. Neregistrovaní si příspěvky ostatních mohou přečíst na webu.