Zápis z jednání VČAS 12.6.2002

Výbor se sešel v 17:00 na Černém Mostě ve složení: David Horad, Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Petr Kuča, Daniel Zeman.

Matěj Žaloudek zaplatil v hotovosti Petrovi.

Mimořádný sněm

Jaromír Nohavica a Petr Kaňovský požádali o svolání mimořádného sněmu, přičemž podpůrné hlasy členů teprve shánějí. Dosud se sešlo 19 hlasů z potřebných 22 pro svolání mimořádného sněmu (máme 107 členů), proto sněm už nebude svolán na 23.6., protože by od svolání do konání uběhl příliš krátký čas. Výbor se mimořádným sněmem dále nebude zabývat, dokud se potřebný počet hlasů nesejde.

Aktualizace Velexu

Výbor se přiklání k tomu, aby zatím zůstal status quo (konkrétně: na turnajích se používá verze Velexu, která existovala v době sněmu, na kterém byl Velex schválen, nebo kterákoli novější, která je k dispozici). Formálně lépe se mechanismus oprav předloží příštímu sněmu.

Chyby nadále budou podle možnosti zveřejňovány na internetu. Pokud se potvrdí fámy o dohodě Jiřího Novotného s Petrem Vetešníkem o nezveřejňování nově objevených chyb, které ještě nejsou součástí Velexu, mohou být chyby zveřejňovány na stránkách ČAS. Ani autoři, ani VČAS však nejsou povinni takový seznam zveřejňovat.

Pozn. v Blexu chybí slovo KOSÍK (malý kos), ale je pětipísmenné, takže musí počkat až do příštího sněmu.

Sponzorství Global Expressu a Olympiáda

Zástupcům ČAS se podařilo sjednat s Global Expressem podporu ve vyšší výši a rozmanitějších způsobech čerpání než loni. Podstatnou část (150000 Kč) tvoří podpora turnajů: nájmy, případně organizační zajištění ČAS, realizaci organizačního zajištění (ceny?), public relation.

Objednávky a faktury lze vést přímo mezi Global Expressem a majitelem pronajímaných prostor. 190000 fakturovat jako sponzoring „Sponzorování Scrabble turnaje s umístěním loga GE / Mattel.“, 110000 fakturovat jako promotion, „Organizace a realizace promoční akce – Scrabble.“

Podmínky: turnaj proběhne v reprezentativních prostorách a bude doprovázen turnajem osobností, na který budou kromě známých osobností pozváni místní novináři. Je vhodné pořídit fotodokumentaci do archívu Global Expressu (i kvůli případnému auditu u GE). Odkaz na stránky GE (když už tam konečně taky mají scrabble a ne jenom cestovní kancelář J) můžeme dát ke stránkám turnajů, které sponzorovali.

Takto už proběhl hradecký kvalifikační turnaj, na poslední chvíli přesunutý ze základní školy Bezručova do hotelu Amber Černigov (30000 Kč). O podobné podmínky se bude usilovat i v září v Českém Těšíně, v říjnu v Náchodě a samozřejmě na mistrovství republiky (50-60000 Kč) (GE navrhuje hotel Intercontinental). Vyvěsit na web předpokládaný termín mistrovství republiky (sobota 26.10.2002 – pondělí 28.10.2002). (sobota a neděle mistrovství, v pondělí mistrovství juniorů a turnaj osobností)

Zbývá 60000 Kč na olympiádu, Český Těšín, Náchod a případně Kladno příští rok.

Na olympiádu lze alokovat 10000 až 15000, olympijský výbor (Paluba) od nás chce dostat 5000. Lomecký může pomoct se správnou fakturací. Dan napíše patřičné zdůvodnění Globalu. Na Český Těšín a Náchod zbyde 45000, za 22500 by se turnaj měl pořídit.

Opisované turnaje on-line

Podle Davidových slov náklady jsou asi 12000 ročně, takže spotřebovat 10000 od GE nebude problém. David to může Globalu i vyfakturovat. Navrhne ostatním pořadatelům, rozdělí se na pořadatele on-line turnajů (Kaňovský, Horad, Švarc, Vetešník).

Pokusíme se s GE dohodnout přesun části podpory klubů (asi dalších 20000) na podporu opisovaného scrabblu, aby bylo možné zajistit i „živé“ finále Poháru v opisovaném scrabblu. Část z toho se použije i na opisovaný turnaj na olympiádě.

Ceny za on-line turnaje: dostanou „šek“, ceny jim budou předány na finále opisovaného scrabblu, pokud se ho zúčastní. Nebo: ceny dostanou první 3 v žebříčku internetových turnajů (protože vyhrávají pořád ti samí lidé).

Materiální podpora klubů

100000 Kč, čerpatelné v naturáliích. Bude majetkem ČAS, kluby to dostanou dlouhodobě zapůjčeno za určitých podmínek (pravidelný hrací den pro veřejnost apod.) na základě smlouvy s předsedou klubu. Nejsou vyloučeny ani stávající kluby (navíc už je na čase začít s čerpáním).

Internet do škol

40000 na internetové turnaje pro školy. Zatím se na naši výzvu nepřihlásil žádný člen ČAS zaměstnaný ve vhodné škole.

David jako člen výboru s největšími zkušenostmi s pořádáním turnajů v opisovaném scrabblu sjede s Petrem do GE a promluví si s lidmi z GE, jak by to mohlo vypadat.

 

Proplatit Jirkovi Janatkovi cesty na VČAS.

Hodit někomu na krk opisovaný scrabble na olympiádě.: DAVID, já budu pomáhat, Jindra, Hanka…

Na ohebný scrabble se dále hlásí Jiří Janatka, Jiří Spáčil, asi Petr Kuča, možná i další členové jeho rodiny.

Opisovaný: Spáčil, Janatka

Maratón: Janatka.

Nějaké ceny na olympiádu jsou už nafasovány a dají se vzít přímo ze zásob ČAS (na každý turnaj hra, triko a deštník). (+ ze startovného: jiná desková hra než scrabble).

Ben bude mít od GE „desky pro hráče živého opisovaného scrabblu“ v ceně zhruba 4 Kč, v běžné firmě by ho to stálo 100 Kč.

Petr nebo David zajistí elektronické verze SSČ a ASCS na CD.

Udělat Kláře do brožury povídání o ČAS a o klubech.

Nabídka turnajů od Petra Kaňovského

Finále opisovaného poháru: 7.12.2002 koliduje s celostátním přeborem křížovkářů, což jsme slíbili, že letos nedopustíme. Buď tedy dokážeme s Petrem domluvit přesun na jiný termín, nebo budeme muset najít jiného pořadatele (mohlo by to být v neděli 8.12. v Praze).

5.4.2002 návrh QT v Brně: zájem máme. Může být libovolný počet QT, pokud nebudeme zvedat počet započítávaných výsledků (abychom netvořili ekonomický a časový tlak na hráče).

Vyzvat potenciální pořadatele, aby se začali už teď domlouvat na termínech. Poznámka: Martin Vacek už navrhoval na (asi) 25.1.2003 turnaj v Kladně. Ryvola by mohl být v březnu, protože pak je v lázních. Burda by mohl být opět ve svém původním červnovém termínu, Těšín asi tradičně v září. Zjistit termín olympiády 2003! (Bude na konci června nebo na začátku července a bude týdenní.)

Příští schůze

Někdy v září, jsme zváni k Davidovi, mělo by to být ve čtvrtek.