Schůze výboru ČASu v Hradci Králové dne 28.5.2011

 

1) Výbor rozhodl o změně podmínek nezbytných pro započítávání turnajů do žebříčku ČASu. Změna spočívá v počtu hráčů, kteří musí odehrát celý turnaj, aby se splnily podmínky pro započítání.

 

Do žebříčku ČAS počítat :

Další turnaje za předpokladu, že o jejich započítání rozhodne výbor ČAS před sehráním turnaje, přičemž ve svém rozhodnutí stanoví podmínky, které musí konkrétní turnaj pro započítání splnit (např. minimální počet účastníků, kol, kapacita, způsob nasazování apod.)

2) Výbor se rozhodl podpořit „B“ mistrovství republiky, které se bude hrát o 33 – x místo, které navrhl uspořádat Jaroslav Biolek v Přerově a poskytnout mu finanční dotaci ve výši 1500,- Kč. Propozice turnaje zveřejní pořadatel v dostatečném časovém předstihu.

3) Výbor se rozhodl obnovit peněžní sbírku na financování asistenta pro Petra Burdu, aby se Petr mohl bez dodatečných finančních nákladů účastnit i nadále našich turnajů. Kdokoliv by chtěl přispět, může jakýkoliv finanční obnos předat kterémukoliv členu výboru, který ho předá do účetnictví ČASu.

Zároveň tímto výbor děkuje již přispěvším a event. dalším budoucím dárcům.

 

4) Školení nových rozhodčí – pokud bude mít někdo zájem stát se rozhodčím na scrabblových turnajích, může se obrátit na výbor ČASu a určený člen výboru (zkušený pořadatel a rozhodčí na seznamu rozhodčích) tohoto adepta proškolí a zajistí jeho dopsání na seznam rozhodčích uveřejněných na stránkách ČAS.