Usnesení 7. sněmu ČAS, konaného 17. ledna 2004

 

 

Sněm ČAS

 

bere na vědomí

 

 1. Zprávu o činnosti čas za rok 2003
 2. Zprávu o hospodaření ČAS za rok 2003

 

 

 

schvaluje

 

 1. Způsob uspořádání těchto soutěží:

·        Mistrovství republiky 2004

·        Mistrovství republiky juniorů 2004

·        Mistrovství republiky v opisovaném scrabblu 2004

·        Liga Scrabble 2004

Podrobnosti viz zápis z jednání sněmu.

 1. Změnu Pravidel přípustnosti slov ve znění návrhu slovníkové komise.
 2. Podmínky pro turnaje, jejichž výsledky budou zahrnovány do žebříčku ČAS.
 3. Volbu nového výboru ČAS ve složení Jaromír Nohavica, Karel Sikora, Petr Kuča, Kateřina Rusá, Petr Vetešník, Martin Vacek, Karel Král; náhradníci Zbyněk Burda, Pavel Vojáček, Vladimír Chládek. Předsedou výboru byl zvolen Petr Kuča.
 4. Udělení práva rozhodnout o sídle ČAS výboru ČASu.

 

 

 

ukládá výboru ČAS

 

 1. Projednat výši sponzorského příspěvku firmy Global Express.
 2. Vyřešit otázku daňového přiznání ČAS.
 3. Propracovat návrh změn stanov ČAS a předložit ho příštímu sněmu ke schválení.
 4. Propracovat návrh nové verze Soutěžního řádu.
 5. Připravit písemně informaci o průběhu sněmu a rozeslat ji jednotlivým členům.

 

 

 

Sepsala návrhová komise ve složení:

Karel Král, Daniel Zeman