Zápis ze schůze výboru ČAS, Pyšely, 28.10.2001

 

Výbor se sešel 28.10.2001 u Niklesových. Přítomni: Jitka Folberová, Vladimír Chládek, Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Iva Niklesová, Daniel Zeman.

Projednané body:

1.      Organizace mistrovství republiky.

Výbor projednal a rozdělil úkoly související se zajištěním zdárného průběhu mistrovství. Mistrovství proběhne 10. a 11. listopadu v Nosticzově divadle v areálu Tyršova domu na Malé Straně. Začne v oba dny v 9 hodin, v sobotu proběhne 7 kol švýcarským systémem, v neděli další 4 kola a 2 až 3 finálové partie.

2.      Návrh na anulování výsledků ligy.

Výbor projednal zatím neoficiální protest Michala Bahníka proti posunutí termínu dohrání ligy z kdysi oznámeného 30.6.2001 na 31.10.2001. Protestováno bylo proti neoznámení změny termínu těm členům ČAS, kteří se ligy neúčastní (včetně Michala Bahníka). Kvůli tomu měl být anulován výsledek ligy ve vztahu ke kvalifikaci na mistrovství republiky, tj. zrušen postup hráčů vítězných družstev na mistrovství.

Výbor rozhodl, že uvedená změna termínu neměla žádný vliv na výsledky ligy, natož na výsledky kvalifikace a snažení ostatních (neligových) hráčů; nešlo navíc o změnu pravidel kvalifikace, takže nebylo nutné ji ostatním hráčům oznámit. Poměrem hlasů 6:0:1 výbor rozhodl, že tedy není žádný důvod na postupu z ligy cokoliv měnit.

3.      Stížnost na pravidla posledního kola soutěže v KaH.

Výbor projednal stížnost Petra Vetešníka a Petra Kaňovského na rozpor mezi pravidly opisovaného scrabblu a pravidly, která pro poslední kolo své soutěže vyhlásila redakce časopisu Křížovka a hádanka (dvojkolo, hráči musí použít zbývající 2 písmena z předposledního kola, ale další si mohou vybrat z asi 40 písmen zbývajících v sáčku; stížnost zdůvodněna tím, že hráči mohou v posledním kole uhrát zhruba tolik bodů, co ve všech předchozích dohromady, čímž se význam několikaměsíčního předchozího snažení snižuje).

Výbor rozhodl, že uvedená pravidla jsou sice nezvyklá a tím spíše měla být oznámena účastníkům dříve než těsně před koncem soutěže, nicméně že podmínky jsou pro všechny účastníky stejné, proto zatím není nezbytné proti poslednímu kolu zasahovat.

4.      Nové vydání soutěžního řádu.

Výbor částečně projednal návrh Dana Zemana na přeformulování soutěžního (dříve hracího) řádu do paragrafového znění a navrhl některé úpravy. Nový soutěžní řád se bude v některých drobnostech lišit i věcně, hlavním cílem je však jeho zpřehlednění, usnadnění údržby a odkazů, odstranění duplikací některých pravidel a přenesení bodů, které se nejvíce týkají hráčů, na začátek. Části, které výbor nestihl projednat dnes, budou dořešeny prostřednictvím e-mailu, podle možnosti snad ještě před mistrovstvím. Původní návrh soutěžního řádu je v příloze tohoto zápisu.

5.      Různé.

Výbor vyslechl informaci Petra Kuči, že autor Blexu Jiří Novotný uvolnil jeho elektronickou verzi. Ta bude porovnána s dosavadní elektronickou verzí Slovníku ČAS, vycházející z materiálů Petra Vetešníka.