Usnesení sněmu ČAS

8. ledna 2011, Praha, Tyršův dům

 

Sněm ČAS schvaluje:

-          zprávu o hospodaření ČAS v roce 2010

-          rozpočet na rok 2011

-          systém soutěží 2011

 

 

Sněm ČAS bere na vědomí

-          zprávu o činnosti ČAS v roce 2010

-          zprávu o jednáních se sponzory

-          zprávu o scrabblové soutěži v Hádanka – Křížovka

 

 

Sněm ČAS ukládá

 

-          Výboru ČAS, aby u sponzora zjistil možnosti podpory soutěže v Hádanka – Křížovka

-           Výboru ČAS, aby zaslal pořadateli Pardubického turnaje závazné doporučení ohledně případné změny počtu kol hraných v jednotlivých dnech

 

 

Usnesení vypracoval:

Martin Vacek

 

 

Hlasování:

Pro: 16

Proti 0

Zdrželi se: 0