Výzva zájemcům o pořádání turnajů soutěží organizovaných ČAS v roce 2006

 

Výbor ČAS vyzývá zájemce o uspořádání kvalifikačních turnajů i turnajů některé ze soutěží organizovaných ČAS v ročníku 2006 k předložení nabídek výboru ČAS; výbor ČAS pak nabídky předloží ke konečnému posouzení a k rozhodnutí o zařazení turnajů do systému soutěží organizovaných ČAS v roce 2006 sněmu ČAS 2006.

 

Pro zájemce o pořádání kvalifikačních turnajů na MR 2006:

Vzhledem k tomu, že počet kvalifikačních turnajů na MR 2006 je neúnosné významně zvyšovat oproti roku 2005, budou v případě, že nabídek bude více než v roce 2005, jednotlivé nabídky na pořádání kvalifikačních turnajů na sněmu porovnávány a konečný počet kvalifikačních turnajů stanoví jednání sněmu 2006.

 

Přednost dostanou ti pořadatelé, kteří splní následující požadavky:

 

- Minimální kapacita kvalifikačního turnaje cca 70 hráčů

- Hrací prostředí důstojné, dobře osvětlené a větratelné, vyhovující požadavkům SŘ (oddělená místnost, klid na hraní,...)

- Turnaj bude sehrán v jedné místnosti (to vyhovuje nejlépe pro stejné podmínky všech hráčů)

- Hrací stoly pevné, nekývajících se, běžné výšky a rozměrů hracích míst vyhovující požadavkům SŘ, tzn. minimálně 60 cm (mezi soupeři) x 80 cm (ve směru vedle sebe sedících hráčů), mezi řadami stolů mezera cca 110 cm, vždy po každých dvou řadách musí být průchozí ulička (šířka mezi stoly cca 150 cm)

- Startovné: 

- pro jednodenní turnaje maximálně 240 Kč pro člena ČAS, pro nečlena maximálně 330 Kč

- pro dvoudenní turnaje maximálně  320 Kč pro člena ČAS, pro nečlena maximálně 440 Kč za předpokladu, že pořadatel zajišťuje obvyklé minimální občerstvení (nápoje, bagety, ovoce). Pokud pořadatel minimální občerstvení nezajišťuje, mělo by být startovné nižší o cca 80 Kč. Pořadatel zajišťující občerstvení umožní hráčům možnost platby startovného bez občerstvení (v tom případě však doporučujeme každému hráči vydat poukázky na zaplacené občerstvení)

 

Pokud jste schopni výše uvedené podmínky alespoň z větší části splnit, zašlete nám svou nabídku:

- nabídky musí být doručeny výboru ČAS nejpozději do 12.1.2006. Případné dodatečné nabídky dodané i v tištěné formě před začátkem Sněmu ČAS 2006 vyvěšeny i během jednání sněmu.

 

Nabídky jsou závazné a musí obsahovat minimálně:
- místo a datum konání turnaje,
- formu turnaje (počet kol a dnů),

- přibližný časový rozvrh turnaje,
- kapacitu turnaje,
- požadované startovné včetně rozpisu případných slev pro členy ČAS a další skupiny hráčů,

včetně podmínek pro případné vracení části nebo celého startovného při odhlášení přihlášeného hráče z turnaje,
- výčet co vše startovné pokrývá včetně orientační specifikace případného občerstvení (ne snad  konkrétní značku sušenek, ale alespoň zda teplé jídlo nebo bagety, jaké nápoje, zhruba kolik čeho atd.),
- informace o podmínkách, ve kterých turnaj proběhne (prostory pro vlastní hru i pro občerstvení apod., hrací stoly – počet a velikost, apod.).

ČAS má zájem pořádat turnaje (i jiné než kvalifikační) nejen v osvědčených lokalitách, ale i tam, kde se ještě takový turnaj nepořádal.

ČAS Vám může garantovat nejen pomoc při přípravě a organizaci Vašeho turnaje, ale je připraven Vám zapůjčit i vybavení nutné pro pořádání turnaje (hrací sady, hodiny, Prameny, Novex, notebook se software pro vedení turnaje (SwissPerfect&TurČAS) a tiskárnou…).

 

výbor ČAS