Stanovisko výboru ČAS k započítávání turnajů do žebříčku
Výbor ČASu na své schůzce ukončené 14. května 2005 rozhodl, že do žebříčku ČASu budou započítávány :
  1. turnaje plně vyhovující podmínkám přijatým sněmem 2004 (viz příloha)
  2. další turnaje za předpokladu, že o jejich započítání rozhodne výbor ČAS před sehráním turnaje, přičemž ve svém rozhodnutí stanoví podmínky, které musí konkrétní turnaj pro započítání splnit (např. minimální počet účastníků, kol, kapacita, způsob nasazování apod.)

Příloha (vyňatek ze zápisu ze sněmu 2004)

Do žebříčku ČAS počítat :