Sněm ČAS

proběhne

v sobotu 15. prosince 2007

v Ostravě v kavárně Pavučina (Herodova 3)

Předpokládaný časový průběh sněmu

12:45 – 13:00 prezence účastníků
13:00 zahájení sněmu
13:00 – 16:00 jednání sněmu
16:00 – 16:15 přijetí usnesení
16:30 ukončení sněmu

Žádáme zájemce o účast na Sněmu ČAS, aby potvrdili svou účast na adresu výboru ČAS nejpozději do 13. prosince 2007 buď mailem (cas@email.cz), nebo klasickou poštou (ČAS, Jaromír Nohavica - jednatel, U vodojemu 664/4, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory), případně jakýmkoli jiným způsobem některému z členů výboru ČAS. Upozorňujeme, že nutnou podmínkou uplatnění hlasovacího práva na Sněmu ČAS je členství v ČAS v den konání sněmu.

Upozorňujeme účastníky, že časový průběh jednání sněmu se může (a pravděpodobně i bude) přizpůsobovat aktuálnímu průběhu jednání sněmu – tj. je možné jak dřívější ukončení sněmu v případě hladkého projednání všech bodů programu sněmu, tak i prodloužení jednání sněmu v případě rozsáhlých diskusí k projednávaným bodům.
Návrh programu jednání sněmu

1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, …)

2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu

3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce

5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce

6. Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

7. Stanovy ČAS a Jednací řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění

8. Volba výboru ČAS pro další funkční období

9. Systém soutěží sezóny 2007

A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR
– počet kvalifikačních turnajů MR (výběr turnajů, termínová listina)
– počet hráčům započítávaných výsledků
– bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji
– kompenzační body
– kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj MR (systém, pořadatel, místo a termín konání)

B. Mistrovství republiky juniorů
– systém kvalifikace na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (systém, pořadatel, místo a termín konání)

C. Liga družstev
- systém soutěže
- počet hracích dnů, místo a datum konání

D. Další soutěže podle návrhů pořadatelů

10. Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění

11. Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění

12. Různé

13. Návrh usnesení

14. Přijetí usnesení