Usnesení sněmu ČAS

7. ledna 2012, Praha, Tyršův dům

 


Sněm ČAS schvaluje:


 

Sněm ČAS bere na vědomí


 


Usnesení vypracoval:

Pavel Vojáček

 


Hlasování:

Pro: 25

Proti 0

Zdrželi se: 0