Vážené scrabblistky, vážení scrabblisté, vážená scrabblečata,

 

Sněm ČAS 2003 proběhne v sobotu dne 11. ledna 2003 v Praze v Tyršově domě,

 

Předpokládaný časový průběh sněmu:

 

08:45 – 09:25     prezence účastníků sněmu

09:30                   zahájení sněmu

09:30 – 12:30    dopolední blok jednání sněmu

12:30 – 13:30     oběd

13:30 – 16:45    odpolední blok jednání sněmu

16:45 – 17:00     podvečerní občerstvující přestávka

17:00 – 19:30    večerní blok jednání sněmu

19:30 – 20:15    přijetí usnesení sněmu

20:30                   ukončení sněmu

 

Upozorňujeme účastníky, že časový průběh jednání sněmu se může (a pravděpodobně i bude) přizpůsobovat aktuálnímu průběhu jednání sněmu – tj. je možné jak dřívější ukončení sněmu v případě hladkého projednání všech bodů programu sněmu, tak i prodloužení jednání sněmu v případě rozsáhlých diskusí k projednávaným bodům – počítejte tedy při plánování návratu ze sněmu i s těmito možnostmi!

 

Už nyní se těšíme, že účast na sněmu, který je vrcholným orgánem ČAS a kde můžete do všeho mluvit a, při získání dostatečného počtu hlasů, přiblížit vývoj českého Scrabble svým představám, bude letos ještě hojnější než loni.

Pokud nejste na E-mailovém spojení, adresujte prosím korespondenci na styčnou adresu:

         Dan Zeman, Vybíralova 15, 198 00 Praha 9

Děkujeme všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na uspořádání turnajů a ligy a kdo byli aktivní v klubové činnosti, jakož i všem, kteří zasílají výboru ČAS podnětné návrhy na vylepšení činnosti.
Budeme však rádi, když se budou nadále rozšiřovat nejen řady našich členů (přiveďte mezi nás příbuzné a přátele a známé!), tak hlavně počet členů aktivních (on totiž ten „se“, přečasto zmiňovaný ve vašich návrzích – mělo by se, udělá se, atd. - , je členem bohužel velmi pasivním a co paměť sahá, ještě nikdy nic neudělal…).

Nezapomeňte, že asociace je tady pro nás, kteří si chceme hezky a na soutěžní úrovni zahrát Scrabble.
Jak k tomu všichni přispějeme, taková naše asociace bude.

S přáním do nového roku mnoha úspěchů nejen ve SCRABBLE                           

                                                                                             Výbor ČAS


Návrh programu jednání sněmu ČAS 2003:

 

1.                Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová a návrhová, zapisovatel, skrutátoři, …?)

2.                Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu (mandátové komise)

3.                Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

4.                Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce 2002 (výbor ČAS)
- předání cen vítězným družstvům ligy 2001 a 2002

5.                Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce 2002 (výbor ČAS)

6.                Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

7.                Jednací řád (výbor ČAS)
- úpravy (pokud jsou nějaké nezbytně třeba)

8.                Pravidla přípustnosti slov (slovníková komise)
– opravy, doplňky a upřesnění stávajících pravidel,
– úprava pravidel tak, aby bylo možno hrát jak stávající variantu,
   tak novou variantu připouštějící i použití pádů a přechodníků
– způsob aktualizace VELEXu
viz příloha

9.                Soutěžní řád (technická komise)
– opravy, doplňky a upřesnění stávajícího soutěžního řádu
viz příloha

10.           Systém soutěží sezóny 2003 (výbor ČAS)
A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR:
     – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně termínové listiny)
     – počet hráčům započítávaných výsledků
     – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji a kompenzační body rozhodčím
     – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MR (včetně termínu konání)
– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti
B. Mistrovství republiky jednotlivců juniorů
– systém kvalifikace na finálový turnaj:
     – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně termínové listiny)
     – způsob kvalifikace na finálový turnaj MRJ
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (včetně termínu konání)
– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti
C. Pohár v opisovaném scrabble
– systém kvalifikace na finálový turnaj Poháru:
     – počet a typ kvalifikačních turnajů Poháru celkový (včetně termínové listiny)
     – počet hráčům započítávaných výsledků
     – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnajích
     – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj Poháru (včetně termínu konání)
– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti
D. Liga scrabble družstev
- soutěž bude řízena sborem kapitánů ligových družstev
- soutěž bude hrána podle aktuálních Pravidel přípustnosti slov a soutěžního řádu
- počet a forma ligových utkání bude stanovena na základě dohody kapitánů
E.  Další soutěže podle návrhů pořadatelů
- mezinárodní utkání Česko-Slovensko
- Olympiáda duševních sportů v roce 2003

11.           Různé
- název stávající a nové varianty Pravidel přípustnosti slov
- …?

12.           Návrh usnesení (návrhová komise)

13.          Přijetí usnesení ČAS 2003


10.    A. Mistrovství republiky jednotlivců

– systém kvalifikace na finálový turnaj MR:

         – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně termínové listiny)

1   Kladno                            25. ledna 2003

2   Praha                    22. února 2003

3   Brno                     22. března 2003

4   Přerov                              5. dubna 2003
5   Hradec Králové      začátek. června 2003 (dvoudenní)
6   Litoměřice               ?. června 2003
7   Český Těšín            6. září 2003
8   Náchod                 27. září 2003
9? Liberec                    ?. července?srpna 2003


         – počet hráčům započítávaných výsledků: 4 nejlepší při 8 QT resp. 4 nebo 5 nejlepších při 9 QT
 

         – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji a kompenzační body rozhodčím
jako 2002

         – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
jako 2002

– finálový turnaj a vlastní finále MR (včetně termínu konání)     11-12. října 2003 v rámci ODS
dvoudenní turnaj na 11 kol (7+4) a finálové utkání o zlato a o bronz:

stávající formulace hraní finálových utkání (o 1. a o 3. místo) „dvě vítězné partie ze tří“ neuvažovala možnost, že některá z partií skončí remízou

Návrh:


varianta A:       doporučeno výborem ČAS
finále MR a utkání o bronz se hraje na dvě vítězné partie,
tj. vítězem je hráč, který  prvý dosáhne dvou vítězství bez ohledu na počet prohraných a remízových partií

varianta B:      
- pokud prvé dvě partie skončí vítězstvím téhož hráče, je tento hráč vítězem utkání
- pokud prvé dvě partie neskončí vítězstvím téhož hráče, hraje se třetí partie a vítězem utkání je hráč, který má po třech sehraných partiích více bodů za vítězství (1 bod) a remízy (1/2 bodu)

varianta B1- pokud i po sehrání třetí partie mají hráči stejný počet bodů za vítězství a remízy, hrají se další partie až do prvého vítězství některého z hráčů
varianta B2- pokud i po sehrání třetí partie mají hráči stejný počet bodů za vítězství a remízy, rozhodují o vítězi utkání další kritéria v pořadí:
- součet bodů uhraných hráčem z partií finálového utkání
- rozdíl bodů uhraných hráčem a soupeřem z partií finálového utkání
- los? nebo dělení o 1. (resp. 3.) místo?

– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti
nejvýše 1/3 nově  (tj. nejvýše 2 z osmi resp. nejvýše 3 z devíti),

- pořadatelé musí nejpozději na sněmu zveřejnit, jak se bude turnaj hrát
tj, počet hracích dnů a kol, pravidla přípustnosti, kapacita turnaje atd.

 

 

10. B. Mistrovství republiky jednotlivců juniorů (do dovršení 15 let věku v r.2003)

– systém kvalifikace na finálový turnaj:

         – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně termínové listiny)
juniorský turnaj na ?3-4-5? kol u každého QT (viz Benův návrh:)

 JUNIORSKÝ SCRABBLE:   Výzva pro pořadatele kvalifikačních turnajů.
Protože v současné době neexistuje žádná akce pro juniory (i juniorky), navrhuji, aby každý pořadatel kvalifikačního turnaje zároveň uspořádal i turnaj pro děti do 15 let. Nebude-li na to „mít lidi“, jsem ochoten celý juniorský turnaj vést. Pořadatel by se postaral o ostatní (zveřejnění, občerstvení, ceny…). První tři hráči by byli pozváni na mistrovství, zbylý počet by se doplnil přihlášenými zájemci. Předběžný návrh termínu pro juniorské mistrovství je 22. listopadu 2002.

                                                                                              Ben


         – způsob kvalifikace na finálový turnaj MRJ: prvých N (=?3-4-5?) z každého QTJ

– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (včetně termínu konání)
jako 2001 – tj. 2 kategorie:     A.Mladší a začátečníci  (1.stupeň ZŠ)
                                               B.Starší a pokročilí             (2.stupeň ZŠ)

– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti
nejvýše 1/3 nově  (tj. nejvýše 2 z osmi resp. nejvýše 3 z devíti)


10. C. Pohár v opisovaném scrabble

– systém kvalifikace na finálový turnaj Poháru:
         – počet a typ kvalifikačních turnajů Poháru celkový (včetně termínové listiny)
         – počet hráčům započítávaných výsledků
         – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnajích
         – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj Poháru (včetně termínu konání)
– poměr počtu turnajů hraných stávající a novou variantou pravidel přípustnosti

Pohár proběhne obdobným způsobem jako v ročníku 2002,
případné úpravy upřesní skupina organizátorů Poháru na sněmu 2003.


 10. E. Další soutěže podle návrhů pořadatelů

 MEZINÁRODNÍ TURNAJ

 

   V dubnu 2003 to bude 5 let, co byla založena ČAS. Na tento termín připravuji MEZINÁRODNÍ ČESKO – SLOVENSKÝ TURNAJ, v jehož průběhu se odehraje mezistátní utkání ČESKO - SLOVENSKO. Hrály by se partie v české i slovenské verzi. Podle předběžných dohod by se turnaj mohl konat 26. dubna 2003 v Babicích u Uherského Hradiště. Kdo se budete chtít zúčastnit přihlaste se, abyste mohli dostat podrobnější informace. Ty budou rozesílány po konečném upřesnění a dohodách.

 

                                                                                                   Ben

 

 

Olympiáda duševních sportů v roce 2003 proběhne ve dnech 4. až 12. října.
Její součástí bude i mistrovství republiky ve scrabblu; termín bude upřesněn na sněmu

                                                                                                   Dan ZemanJiří Novotný: BLEX  2001

 

OPRAVNÝ LIST Č. 3

 

 


DOPLŇTE:

 

ančky

bytni

dalek

dící

dvoji

emese

fleci

hnáta

hrání

hubeň

huňať

hutni

káčův

kosík

ležmá

ležmé

ležmí

ležmý

libo

mělň

mužni

nežhl

něžni

nutno

oboji

pevni

poprv

potaž

práv

právi

právy

půltá

půlté

půltí

půltý

punci

 

 

skary

smet

svůr

šosať

troji

tučni

ulepl

vážni

vědom

vedvé

VR

vrcen

xkrát

zrnať

zrub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRUŠTE:
 

bědno

breje

hlubě

huně

húně

molly

mully

notát

ouzčí

pappy

pepky

rožal

rožat

spich

steří

šimli

trúba

trúby

úkora

urdus

ureje

uveje

zoeje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(k  + + PLUS 54 C)


1.) Posílám definitivní návrh PPS, tak jak ho projednala slovníková komise, s těmito poznámkami:                                                              (viz: PPS 2003 8 - komise)

 

Poznámky k PPS:

 

k bodu 1: Níže uvedená PPS byla doporučena Sněmu 2003 ke schválení slovníkovou komisí dne 08. 12. 2002 v plném znění. V Zápisu z jednání slovníkové komise 8. 12.2002. se (Návrh č. 1) pracovně uvádí názvy „VARIANTA SOUČASNÁ“ a „VARIANTA NOVÁ“ - v předkládaném znění PPS jsou použity názvy „VARIANTA KLASIK“ a „VARIANTA PLUS“. Vzhledem k tomu, že jsou navrhovány i další názvy, shodla se komise jednohlasně na tom, aby si definitivní označení jednotlivých variant odhlasovali hráči na Sněmu.
(Názvy jednotlivých variant nemají vliv na přípustnost slov a rozhodování).

 

k bodu 2.0: V případě jiného (samozřejmě lepšího) technického řešení vyhledávacího programu bude text příslušně upraven.
(Úprava nebude mít vliv na přípustnost slov a rozhodování)

 

2.) Posílám „vyrovnávací“ Opravný list č. 3 k „modrému“ BLEXu. Tento opravný list „srovnává“ přípustná slova v obou vydáních BLEXu, tzn. že pro rozhodování je možno použít BLEX i BLEX PLUS.                                                       (viz: 4,2 Opravný list č.3 C )

 

3.) Definitivní opravný list k Blexu Plus (červenému) dodám dodatečně. Vzhledem k tomu, že do Sněmu může být objevena ještě nějaká chyba, bylo by nerozumné tento opravný list již teď definitivně uzavřít.

 

S pozdravem

                   Jiří Novotný

 


Ze Zápisu slovníkové komise 8. 12. 2002:

 

Návrhy slovníkové komise sněmu 2003

 

 1. Slovníková komise doporučuje schválit upřesněná Pravidla přípustnosti slov ČAS, která ošetřují dvě možné varianty hry – variantu současnou a variantu novou ( rozšířenou o pády a přechodníky ). Nové znění Pravidel přípustnosti slov ČAS přesně koresponduje se současným stavem slovníků pro Scrabble.
  Pozn.: Schválení nových pravidel nepodmiňuje systém kvalifikace pro MR 2003, který se bude schvalovat samostatně.

 

Poznámka k PPS:

 

k bodu 1: Níže uvedená PPS byla doporučena Sněmu 2003 ke schválení slovníkovou komisí dne 08. 12. 2002 v plném znění. V Zápisu z jednání slovníkové komise 8. 12.2002. se (Návrh č. 1 - viz výše) pracovně uvádí názvy „VARIANTA SOUČASNÁ“ a „VARIANTA NOVÁ“ - v předkládaném znění PPS jsou použity názvy „VARIANTA KLASIK“ a „VARIANTA PLUS“. Vzhledem k tomu, že jsou navrhovány i další názvy, shodla se komise jednohlasně na tom, aby si definitivní označení jednotlivých variant odhlasovali hráči na Sněmu. (Názvy jednotlivých variant nemají vliv na přípustnost slov a rozhodování).

 

k bodu 2.0: V případě jiného (tj. lepšího) technického řešení vyhledávacího programu bude text příslušně upraven. (Úprava nebude mít vliv na přípustnost slov a rozhodování)

 

Pravidla přípustnosti slov ČAS

(verze 2003/1 platná od xx. 01. 2003)

 

Základní ustanovení

 

1.      Tato Pravidla přípustnosti slov (dále jen PPS) jsou závazná pro veškeré soutěže, pořádané pod hlavičkou České asociace Scrabble (dále jen ČAS). PPS jsou zpracována pro dvě konkrétně definované varianty hry, a to „VARIANTU PLUS“  (dále jen VP) a „VARIANTU KLASIK“ (dále jen VK). Není-li uvedeno jinak, platí níže uvedená ustanovení pro obě varianty.

Slovníky ČAS

 

2.      Slovníky ČAS jsou jednotlivé konkrétní množiny slov, vytvořené (speciálně pro rozhodování o přípustnosti slov ve scrabblu) v souladu s PPS (body  3  a  5 - 8) a definované konkrétním tištěným dílem nebo elektronickou verzí (včetně případných oprav k těmto dílům či verzím, pokud byly tyto opravy schváleny Sněmem ČAS). Část 2.0 je k dispozici v elektronické podobě ve formě vyhledávacího programu, části 2.1 - 2.3 jsou k dispozici kompletně v tištěné podobě. Podle jednotlivých Slovníků ČAS se rozhoduje v případech, stanovených konkrétně v bodě 4. Slovníky ČAS jsou tato díla:

 

2.0    Jiří Novotný - Petr Vetešník: NOVEX (Elektronický slovník) (dále jen NOVEX) - zahrnuje (ve formě souhrnného vyhledávacího programu) v elektronické podobě kompletně všechna (pro hru přípustná) 2-9písmenná slova, obsažená v částech 2.1 - 2.3 (tj. BLEX, BLEX  PLUS a VELEX, doplněný o slova 9písmenná, která nejsou v tištěné podobě k dispozici). NOVEX má dvě části: Část A obsahuje pouze slova, ve kterých se nevyskytují písmena s „nečeskou“ diakritikou. Část B obsahuje pouze slova, ve kterých se vyskytují písmena s „nečeskou“ diakritikou [ä, ö, ő, …].

2.1    Jiří Novotný: BLEX 2001 - Seznam dvou až pětipísmenných slov přípustných pro hru scrabble (modrá obálka): s výjimkou slov označených „ : “  (dále jen BLEX)

2.2    Jiří Novotný: BLEX PLUS 2003 - Slovník dvou až pětipísmenných tvarů slov přípustných pro hru scrabble (2. rozšířené vydání - červená obálka) (dále jen BLEX PLUS):

                   pro  VP: kompletně

         pro  VK: s výjimkou slov označených „ +, », « “

2.3    Petr Vetešník: VELEX (Velký lexikon) - seznam 6-8písmenných slov (2 díly) (dále jen VELEX).

 

 

 

 

Prameny

 

3.      Podle Pramenů se rozhoduje v případech, stanovených konkrétně v bodě 4. Prameny jsou tato díla:

 

3.1    Prameny normativní:

 

3.1.1 Slovník spisovného jazyka českého I-VIII (včetně Doplňků a oprav uvedených v VIII. díle). 2. vydání, Academia, Praha 1989 (dále jen SSJČ).

3.1.2 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání (opravené a doplněné), Academia, Praha 1994 (dále jen SSČ).

3.1.3 Pravidla českého pravopisu - akademická. Academia, Praha 1993 (dále jen APČP).

3.1.4 Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. 2. rozšířené vydání, Fortuna, Praha 1999 (dále jen ŠPČP).

3.1.5 Akademický slovník cizích slov. Academia, Praha 1995 (dále jen  ASCS).

3.1.6 Sochová, Poštolková: Co v slovnících nenajdete. Portál, Praha 1994  (dále jen CVSN).

3.1.7 Martincová: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Academia, Praha 1998 (dále jen NSČ).

 

3.2    Prameny ČAS: (viz  též  Příloha 1)

 

3.2.1 Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy. ČAS, 1999.

3.2.2 Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy. ČAS, 2000.

3.2.3 Seznam všech přípustných názvů zvětšených a zmenšených tónů. ČAS, 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuzování přípustnosti slov

 

4.      Přípustnost slov je posuzována pouze v případě vznesení námitky proti přípustnosti konkrétního zahraného slova. Tuto přípustnost posuzují v 1. instanci slovníkoví rozhodčí,

v 2. instanci hlavní rozhodčí. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci hry konečné a nemůže být měněno. Elektronická i tištěné verze jsou pro posuzování přípustnosti slov rovnocenné, v 2. instanci se však vždy rozhoduje pouze podle tištěných materiálů. Slova, jejichž přípustnost nelze posoudit podle elektronické verze, je vždy nutno posuzovat podle tištěných materiálů. Přípustnost slov se posuzuje na základě délky slova (tj. počtu písmen daného slova, přičemž je písmeno „ch“ považováno za dvě písmena) následujícím způsobem (viz  též  Příloha 2):

 

4.1    platí pouze pro VP:

 

         a) při rozhodování podle elektronické verze jsou:

 

4.1.1 2-5písmenná slova posuzována v 1. instanci podle slovníku NOVEX.

                   Pro rozhodování v 2. instanci není elektronická verze k dispozici.

4.1.2 6-15písmenná slova nejsou v elektronické verzi k dispozici.

V některých případech (viz bod 4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci podle slovníku NOVEX.

 

         b) při rozhodování podle tištěných materiálů jsou:

 

4.1.3 2-5písmenná slova posuzována v 1. i  2. instanci podle slovníku BLEX PLUS.

4.1.4 6-15písmenná slova posuzována v 1. i  2. instanci podle PRAMENŮ .

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci též podle slovníku VELEX.

 

4.2    platí pouze pro VK:

 

         a) při rozhodování podle elektronické verze jsou:

 

4.2.1 2-9písmenná slova posuzována v 1. instanci podle slovníku NOVEX.

                   Pro rozhodování v 2. instanci není elektronická verze k dispozici.

4.2.2           10-15písmenná slova nejsou v elektronické verzi k dispozici.

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci podle slovníku NOVEX.

 

         b) při rozhodování podle tištěných materiálů jsou:

 

4.2.3 2-5písmenná slova jsou posuzována v 1. i  2. instanci podle slovníku BLEX nebo slovníku BLEX PLUS.

4.2.4 6-8písmenná slova jsou posuzována v 1. instanci podle slovníku VELEX.

V 2. instanci jsou slova posuzována podle PRAMENŮ.

4.2.5 9-15písmenná slova jsou posuzována v 1. i 2. instanci podle PRAMENŮ.

V některých případech (viz bod  4.3) je však možno tato slova posuzovat v 1. instanci též podle slovníku VELEX.

 

4.3    Poznámka ke slovníkům NOVEX a VELEX

 

Pro posuzování přípustnosti slov v 1. instanci jsou slovníky NOVEX a VELEX plně použitelné pouze v VK. V mnoha případech však lze tyto slovníky použít v 1. instanci i při posuzování tvarů v nich přímo neuvedených (tj. tvarů delších nebo přípustných jen ve VP). Tvary zde přímo neuvedené je však nutno posuzovat na základě přípustnosti tvarů zde uvedených (např. 1. pádu či infinitivu). Nedokáže-li však rozhodčí takovýto tvar tímto způsobem bezpečně posoudit, je povinen ho posoudit podle PRAMENŮ.

[10písmenné slovo „maturantův“ je možno ověřit na základě přípustnosti slova „maturant“;

tvar „kombajnů“  (ve VP) je možno ověřit na základě přípustnosti slova „kombajn“]

Nepřípustné kategorie slov

 

5.      Následující kategorie slov jsou pro hru nepřípustné (viz  též  Příloha 3):

 

5.1    Slova specificky označená - hledisko stylistické

        

Je-li u výrazu uvedeno více stylistických kategorií, je třeba rozlišovat, zda jsou tyto kategorie uváděny výčtem bez použití mluvnických spojek („a“, „i“, „nebo“, „ , “ („čárka“) ), nebo s jejich použitím. Pokud je spojka použita, jde o různé významy a je-li aspoň jeden z nich přípustný, je i slovo přípustné [zast. a  kniž.]. Naproti tomu uvedení více kategorií v řadě bez použití spojky označuje jediný význam a je-li aspoň jedna z těcho kategorií nepřípustná, je i slovo nepřípustné [zast. kniž.].

 

5.1.1 Slova zastaralá. [mluno]

5.1.2 Slova řídká (zřídka používaná). [kárce]

5.1.3 Slova nářeční. [mrskut]

5.1.4 Slova vulgární. [hajzl]

5.1.5 Slova argotická. [čík]

5.1.6 Slova nesprávná (nesprávně utvořená). [jeřábista, lyžiny]

5.1.7 Slova nevhodná (nevhodně utvořená). [peleton (ASCS)]

 

5.2    Slova specificky označená - hledisko nestylistické (např. pravopis, slovní druhy, značky)

 

5.2.1 Citoslovce [prr, tú, hó]

5.2.2 Zkratky [aj., apod., atd., např.]

5.2.3 Značky [km, hl]

5.2.4 Slova psaná starým pravopisem (označená „dříve psáno“, „původně psáno“)

5.2.5 Slova „ve spojení“  viz  bod  6.1.

5.2.6 Slova, jichž se v heslové podobě nepoužívá (jen SSČ)  viz  bod  6.2.

 

5.3    Slova specificky neoznačená

 

5.3.1 Jednopísmenné výrazy [k]

5.3.2 Slova psaná s velký počátečním písmenem [Afrika, Josef]

5.3.3 Výrazy, obsahující jiné znaky než písmena [chceš-li]

5.3.4 Odkazy, neuvedené v cílovém hesle [ix  viz  x]

5.3.5 Víceslovná hesla  viz  bod  6.3.

5.3.6           Nesamostatná slova a slova, vytvořená spojením těchto nesamostatných slov s jinými slovy (pokud nejsou takováto slova přípustná na základě jiných hesel), není-li v konkrétních případech  (viz  body  8.3  a  8.4)  stanoveno jinak.

         (Nesamostatná slova jsou slova doplněná spojovníkem. Jedná se jednak o slova heslová, uvedená v Pramenech [pro-, prů-, vz-, vze-, iso-, izo-, mikro-, ezo-; -fág, -fagie, -fil,

-filie, -fob -fobie, -ositi, -uhliti, -ť, -tě, -ž, -že], jednak o zkrácené (nesamostatné) tvary odvozených slov [např. „-s“, tj. zkrácený tvar slova „jsi“, odvozeného od hesla „být“: byls, nesens, mnohos, anebos, dceras, tys, žes]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie slov, přípustné jen za určitých podmínek

 

6.      Následující kategorie slov jsou pro hru přípustné jen za níže uvedených podmínek:

 

6.1    Slova „ve spojení“

 

6.1.1                          Jednoslovná heslová slova, u nichž je uvedena poznámka typu „jen v ustáleném spojení“, „v ustáleném spojení“, „jen ve spojení“, „ve spojení“, „jen v pořekadle“, „v pořekadle“, „jen v přísloví“, „v citátovém spojení“, „jen v knižním spojení“, „jen v odborném spojení“ apod., mohou být pro hru přípustná pouze ve tvaru, uvedeném v tomto „spojení“.

                                  [heslo „zoun“ - (jen v ob. expr. spoj.  jako zoun) - tvar „zoun“ je přípustný;

                                  heslo „čud“ (jen v ob. expr. ust. spoj.  být v čudu - tvar „čudu“ je přípustný (jen ve VP)]

6.1.2                          Jiné tvary (než uvedené ve „spojení“), vytvořené ohýbáním, lze od těchto slov tvořit pouze v případě, že lze v tomto „spojení“ současně ohýbat všechna ohebná slova.

                                  [alfa a omega = počátek a konec, (bez) alfy a omegy = (bez) počátku a konce, …;

                                  hladká ančka = mléčná polévka, …, (s) hladkou ančkou = (s) mléčnou polévkou, …]

 

6.2    Slova nepoužívaná v heslové podobě (platí jen pro SSČ)

 

Slova, jichž se v heslové podobě nepoužívá (v SSČ označena „ * “), jsou v této heslové podobě nepřípustná [* bach]. Přípustné jsou pouze tvary, uvedené u jednotlivých hesel v příkladech [dát si bacha - tvar „bacha“ je přípustný (jen ve VP)].

 

6.3                             Víceslovná hesla

 

6.3.1                          Jednotlivé části víceslovného hesla  (s výjimkami, uvedenými  v bodech  6.3.2 - 6.3.4)  jsou pro hru nepřípustné .

                                  [na základě hesla „big beat“ není přípustné ani „big“, ani „beat“];

                                  (Takováto slova však mohou být přípustná na základě jiných hesel: [např. „beat“ na základě samostatného přípustného hesla „beat“, „big“ jako tvar přípustného hesla „biga“ (ve VP)].)

 

6.3.2                          Přídavná jména, vyskytující se v ASCS v části Stručný přehled jazyků světa (ASCS, str. 827 - 834) pouze ve víceslovném spojení (jako slova heslová), jsou pro hru přípustná. Použít je lze samostatně ve všech rodech.

                                  [akanské jazyky - tvary „akanský, akanská, akanské, akanští“ jsou přípustné]

 

6.3.3                          Přídavná jména, vyskytující se v APČP v části Seznam antických jmen (APČP, str. 382 - 389) pouze ve víceslovném spojení (jako slova odvozená od základních hesel), jsou pro hru přípustná. Použít je lze samostatně ve všech rodech.

                                  [elejská škola (heslo Elea) - tvary „elejský, elejská, elejské, elejští“ jsou přípustné]

 

6.3.4                          Jednotlivé části zvratných sloves [smát se] jsou pro hru přípustné. Použít je lze pouze samostatně, a to jak sloveso [smát], tak zvratnou částici [se].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípustné tvary slov

 

7.                               Pro rozhodování podle  PRAMENŮ  platí tato pravidla:.

 

7.0                             Tvary slov přípustných pro hru

 

7.0.1 Přípustné pro hru je automaticky každé slovo, které je alespoň v jednom Pramenu uvedeno jako slovo heslové (není-li ovšem v tomtéž Pramenu zařazeno do nepřípustné kategorie - viz  body  5 a  6). Pro odvozená slova, uvedená v Pramenech u základního hesla jiným typem písma (např. slova zdrobnělá), platí stejné podmínky, jako pro slova heslová. Jiná než heslová slova jsou přípustná pouze v případech, stanovených těmito PPS. (Cizí slova, uvedená v Pramenech jako slova heslová, považujeme za slova do češtiny přejatá a tudíž přípustná pro hru.)

7.0.2.          Od přípustných heslových slov lze tvořit další tvary podle platných mluvnických zásad jazyka českého (skloňováním, stupňováním, časováním). Patřičné tvary se ověřují podle mluvnice jazyka českého. (Jako základní se doporučuje Mluvnice češtiny 1-3, Academia, Praha 1986-1987; pro hru je hlavní 2. díl - Tvarosloví.)

7.0.3 U tvarů, správně vytvořených podle výše uvedených zásad, se neověřuje jejich smysluplnost a správnost z hlediska významového [např. „ženatá, vdaný, zrňme, voň“ jsou tvary přípustné].

7.0.4 Obligatorní tvary, správně vytvořené od přípustného heslového slova, jsou přípustné i v případě, že jsou v Pramenech označeny jako řídké (zřídka se vyskytující).

Existují-li ovšem jiné synonymní tvary, jsou tvary označené jako řídké (zřídka se vyskytující) přípustné pouze v tom případě, není-li přípustý žádný z uvedených synonymních tvarů.

7.0.5           Tvary, uvedené v seznamu „Opravené chyby, nalézajících se v Pramenech normativních“ (viz  Příloha 4) ve sloupci „A“, jsou pro hru nepřípustné. Přípustné pro hru jsou tvary, uvedené ve sloupci „B“.

7.0.6 Při splnění přípustnosti daného heslového slova jsou u jednotlivých slovních druhů přípustné tvary (heslové nebo vytvořené v souladu s mluvnicí), uvedené   v bodech  7.1 - 7.9.

 

7.1    Podstatná jména

 

7.1.1 VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného.

 

7.2    Přídavná jména

 

7.2.1 VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů.

7.2.2 1., 2. a  3. stupeň [zelený, zelenější, nejzelenější]

7.2.3 Jmenné tvary, jsou-li uvedeny alespoň v jednom tvaru v Pramenech [(i  jm.  živ); (… též  tvary  jmenné šťasten, -tna, -tno,…)], a to včetně tvarů, uvedených pouze v příkladech [buď tak laskav, jsem zvědav]. - (Predikativa  viz  bod  7.6.2.)

7.2.4 Záporné tvary jsou přípustné pouze v případě, jsou-li přímo uvedeny alespoň v jednom rodě v Pramenech.

 

7.3    Zájmena

 

7.3.1 VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů.

 

7.4    Číslovky

 

7.4.1 VP: 1.-7. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů;

VK: 1. pád čísla jednotného i množného všech rodů a druhů.

7.4.2 Číslovky určité všech rodů a druhů jsou přípustné i v případě, že nejsou v Pramenech konkrétně uvedeny (pouze však v případě, jsou-li v Pramenech uvedeny srovnatelné přípustné tvary jiných, většinou menších, číselných hodnot).

7.4.3 Není přípustný tvar „stě“ (tj. duál od slova „sto“, vyskytující se pouze ve víceslovném spojení „dvě stě“).

 

7.5    Slovesa

 

Pro hru jsou přípustná slovesa nezvratná i slovesa zvratná (přičemž tato se používají bez zvratné částice „se“ -  viz  též  bod  6.3.3).

Pro hru jsou přípustné tyto tvary sloves:

 

7.5.1 Infinitiv v obou tvarech („-t/-ti“ nebo „-ct/-ci“) [nést i nésti, říct i říci].

7.5.2 1.-3. osoba jednotného i množného čísla přítomného i budoucího času, včetně všech zakončení hovorových a knižních (pokud dané sloveso patří ke vzoru, u něhož jsou tato zakončení uvedena v Pramenech nebo Mluvnici češtiny 2)

         [nesu, neseš, nese, nesem(e), nesete, nesou; ponesu, poneseš, ponese, ponesem(e), ponesete, ponesou].

7.5.3 Příčestí činné (minulý čas) v jednotném i množném čísle všech rodů [nesl, nesla, neslo, nesli, nesly]. (Nepřípustné je vynechávání koncového „-l“ v mužském rodě jednotného čísla [„fouk“ namísto přípustného „foukl“].)

7.5.4 Rozkazovací způsob [nes, nesme, neste, pones, ponesme, poneste]

7.5.5 Příčestí trpné (výjimky z možností zde uvedených  viz  mluvnice):

a) v jednotném i množném čísle všech rodů přechodných sloves (tj. nezvratných sloves s předmětem ve 4. pádě bez předložky) [nesen, nesena, neseno, neseni, neseny];

b) v jednotném čísle středního rodu nezvratných sloves s předmětem v jiném než  4. pádě bez předložky [pomoženo, věřeno].

7.5.6 VP: Přechodník přítomný nedokonavých sloves [dělaje, dělajíc, dělajíce].

(Přechodník přítomný dokonavých sloves [řka, řkouc, řkouce] je pro hru přípustný pouze v případě, je-li alespoň v jednom tvaru uveden v Pramenech.)

7.5.7 VP: Přechodník minulý dokonavých sloves [udělav, udělavši, udělavše].

(Přechodník minulý nedokonavých sloves [byv, byvši, byvše] je pro hru přípustný pouze v případě, že je alespoň v jednom tvaru uveden v Pramenech.)

7.5.8 Všechny tvary, přípustné u slovesa bez předpony (s výjimkou tvarů, vytvořených  podle  bodů  7.5.5 - 7.5.7), platí automaticky u slovesa s předponou (pokud daný tvar není tvořen nepravidelně). Toto pravidlo lze použít i obráceně, tedy přenést tvary uvedené u slovesa s předponou k příslušnému slovesu bez předpony (resp. k nesamostatnému slovesnému základu) a z něj dále k odvozeným slovesům s jinými předponami [počešť / -češť / odčešť].

 

7.6    Příslovce

 

7.6.1 1., 2. a  3. stupeň [zeleně, zeleněji, nejzeleněji]

7.6.2 Predikativa (kategorie stavu - v některých mluvnicích považováno za samostatný slovní druh), uvedená v Pramenech [označování predikativ není jednotné: možno přísl. v přís. (SSČ); možno přísl. kniž. (SSJČ); … ve  spoj.  je patrno;   kniž. (je) slušno], včetně všech predikativ zakončených na „-o“, uvedených pouze v příkladech [libo, nutno] (jedná se v podstatě o jmenný tvar přídavného jména rodu středního v jednotném čísle).

 

7.7    Předložky

 

         Tvary uvedené v Pramenech.

 

7.8    Spojky

 

         Tvary uvedené v Pramenech.

 

7.9    Částice

 

         Tvary uvedené v Pramenech.

 

Odvozování slov

 

8.      Slova, neuvedená v Pramenech, mohou být utvořena pouze odvozením od slov, přípustných podle bodu 7. Od všech slov, vzniklých odvozením, lze dále v plné míře tvořit všechny tvary, přípustné podle bodu 7. Přípustné jsou následující skupiny slov:

 

8.1    Podstatná jména

 

8.1.1 Složená podstatná jména [jednočlen] vzniklá spojením nesamostatného podstatného jména [-člen] s číslovkou určitou celou  (ve tvaru pro složená slova)  [jedno-].

8.1.2 Podstatná jména významu číselného [pětka, stovka, tisícovka, pětina, miliontina]

8.1.3 Podstatná jména slovesná z (existujícího či fiktivního) příčestí trpného [dělání, bytí]

 

8.2    Přídavná jména

 

8.2.1 Přídavná jména individuálně přivlastňovací odvozená z podstatných jmen rodu mužského nebo ženského, označujících konkrétního jedince (osobu nebo zvíře) [otcův, matčin, psův, liščin].

8.2.2           Složená přídavná jména [jednočlenný] vzniklá spojením nesamostatného přídavného jména [-členný] s číslovkou určitou celou  (ve tvaru pro složená slova)  [jedno-].

8.2.3 Přídavná jména slovesná z přechodníku přítomného nedokonavých sloves [dělající]. (Přídavná jména slovesná z přechodníku přítomného dokonavých sloves lze tvořit pouze v případě, že je tvar tohoto přechodníku uveden alespoň v jednom tvaru v Pramenech [řkoucí].

8.2.4 VP: Přídavná jména slovesná z přechodníku minulého dokonavých sloves [udělavší]. (Přídavná jména slovesná z přechodníku minulého nedokonavých sloves lze tvořit pouze v případě, že je tvar tohoto přechodníku uveden alespoň v jednom tvaru v Pramenech [byvší]).

 

8.3    Zájmena

 

         VP: Stažené tvary, vytvořené spojením zkráceného tvaru 4. pádu zájmena s předložkou [o co = oč, na něho = naň].

 

8.4    Slovesa

 

         Slovesa vzniklá přidáním jedné z předpon uvedených u daného hesla (přičemž se za přípustné heslo v tomto případě považuje i nesamosatný slovesný základ), není-li ovšem takto vytvořené sloveso označeno v samostatném hesle téhož Pramenu jako slovo nepřípustné - viz  body  5 a 6). (Od takto vzniklých sloves lze tvořit všechny tvary jako od sloves, majících samostatné heslo - viz  bod  7.5.)

 

8.5    Příslovce

 

         Příslovce významu číselného [poprvé, posté, podvaadvacáté, zaprvé, zasté]

 

8.6    Předložky

 

         VP: Stažené tvary, vytvořené spojením předložky a zkráceného tvaru zájmena - viz  bod  8.3.

 

8.7    Přepona „ne-„

 

Ke všem přípustným tvarům sloves (viz  bod  7.5) a tvarům od nich odvozených (viz  body  8.1.2, 8.2.2, 8.2.3 a  8.4)  je možno vytvořit záporný tvar přidáním předpony „ne-“ (pokud není tento záporný tvar tvořen nepravidelně [je - není]).

 

= = = = =

 

[  ]       V hranatých závorkách jsou uváděny příklady

 

Příloha 1

3.2  Prameny  ČAS   +)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Názvy písmen

české abecedy

Názvy písmen

řecké abecedy

Názvy snížených

a zvýšených  tónů

chá

ije

iks

kvé

epsilon

ksí

zéta

aisis

asas

eisis

+) Uvedena jsou pouze slova, přípustná nad rámec Pramenů normativních (viz  bod  3.1)

 

 

Příloha 2

4. Posuzování přípustnosti slov

 

4.1  VARIANTA  PLUS

4.2  VARIANTA  KLASIK

délka

Rozhodování podle verze:

slova

elektronické

tištěné

elektronické

tištěné

 

1. inst.

2. inst.

1. inst.

2. inst.

1. inst.

2. inst.

1. inst

2. inst

 

 

 

 

 

 

 

2-5

 

NOVEX

 

 

(podle

tištěných

materiálů)

 

BLEX PLUS

 

NOVEX

 

 

(podle

tištěných

materiálů)

BLEX  nebo

BLEX PLUS

 

6-8

 

 

 

PRA-

 

 

VELEX

 

PRA-

9

§)

§)

MENY

 

 

MENY

10-15

 

 

 

§)

§)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §)  viz  bod  4.3 (Poznámka ke slovníkům NOVEX a VELEX)

 

 

Příloha 3

Tabulka zkratek, užívaných pro NEPŘÍPUSTNÉ KATEGORIE slov v jednotlivých Pramenech

PRAMENY:

SSJČ

SSČ

APČP

ŠPČP

ASCS

CVSN

NSČ

 

5.1.1 Zastaralá

zast.

- - -   1)

zast.

zast.

- - -   1)

- - -

- - -

5.1.2 Řídká

*

zř.

- - -

- - -

- - -

- - -

zř.

- - -

5.1.3 Nářeční

nář.

nář.

- - -

- - -

nář.

- - -

- - -

5.1.4 Argotická

arg.

arg.

- - -

- - -

arg.

arg.

- - -

5.1.5 Vulgární

vulg.

- - -

- - -

- - -

vulg.

vulg.

- - -

5.1.6 Nesprávná

nespr.

nespr.

- - -

- - -

nespr.

nespr.

- - -

5.1.7 Nevhodná

nevh.

nevh.

- - -

- - -

nevh.

nevh.

- - -

 

5.2.1 Citoslovce

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

citosl.

- - -

5.2.2 Značky

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

zn.

5.2.3 Zkratky   2)

zkr.

- - -

zkr.

zkr.

zkr.

- - -

zkr.

5.2.4 Dříve psáno

dř.ps.

- - -

- - -

- - -

- - -

dř. ps.

- - -

6.2. Heslová podoba

- - -

*

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

       se nepoužívá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Ve SSČ a ASCS neznamená zkratka „zast.“ nepřípustnou kategorii, neboť nepředstavuje slova

      zastaralá, ale pouze slova zastarávající.

2)   Pokud zkratka „zkr.“ neoznačuje „zkratku“, ale „zkratkové slovo“, nejedná se o nepřípustnou

      kategorii. [dik, -a  m  (1. mn.  -ové)  zkr. hovor. ]

 

 

Příloha 4

 

OPRAVENÉ  CHYBY,  NALÉZAJÍCÍ  SE  V  PRAMENECH  NORMATIVNÍCH 

 

 

 

A

B

 

 

 

 

CHYBNĚ UVEDENO:

SPRÁVNĚ MÁ BÝT:

Pramen

 

 

 

aperativ, -u m

aperitiv, -u m

SSJČ

archeopteryx, -u m

archeopteryx, -e m                            

ASCS

bahna, -y ž. hanl. …, …  nář.

bahna, -y ž. hanl. nář.

SSJČ

bingo, -a m.

bingo, -a s.                                              

NSČ

bratrstvo, -a m.

bratrstvo, -a s.                             

NSČ

cachucha [kačuča], -chi [-či] ž.

cachucha [kačuča], -chy [-či] ž.  

ASCS

fundul, -u m

fundul, -a m                                          

ASCS

fytofág, -u m

fytofág, -a m                                         

ASCS

chedív [-dý-], -u m

chedív [-dý-], -a m                               

ASCS

inch [inč], -u m

inch [inč], -e m                                   

ASCS

išán, -u m

išán, -a m                                              

ASCS

kádí [-dý], -ho m. (mn. 7. -ii)

kádí [-dý], -ho m. (mn. 7. -mi)    

SSJČ

kavent, -u m

kavent, -a m                                         

ASCS

klubák, -u m

klubák, -a m                                       

SSJČ

kolon, colon [ko-], -a s

kolon, colon [ko-], -la

ASCS

kólon, -la m.

kólon, kóla s.                       

SSJČ

krcek, -cku m

krcek, -cka m                      

ASCS

lex neskl. m. 1. …; 2.

lex  1. neskl. m. …; 2. -u m  

ASCS

minouti … - minouti se ned.

minouti … - minouti se dok.

SSJČ

notábl, -u m

notábl, -a m                                  

ASCS

ovesniště, nář. (ovesnisko, -a, …)

ovesniště, (nář. ovesnisko, -a, …)

SSJČ

pachuť, -ti ž

pachuť, -ti/-tě ž                          

SSČ

pídit se ned. (rozk.  píď, pídi)

pídit se ned. (rozk.  piď, pídi)

SSČ

ready [re-] … /bez označení slovního druhu/

ready [re-] …citosl.

APČP

sket, scat [sket], -e m

sket, scat [sket], -u m              

ASCS

suburia, -ií ž mn.

suburia, -ií s mn.                          

ASCS

šprot, -u m.

šprot, -a m.                                    

SSJČ

títi, tnouti předp. na-, od-, pod(e), pro-, pře-, při-, roz-, s-, u-, v-, vy-, za

títi, tnouti předp. na-, pro-, pře-,

při-, u-, vy-, za;

(-títi, -etnouti) od-, pod, roz-, s-, v-

SSJČ

trot, trotl, -u m

trot, trott, -u m

ASCS

ušeň, -ně ž

ušeň, ušně ž

SSJČ

ňěrovati

něrovati

SSJČ

úzus, úsus         #  str. 8, PP bod 1 #

úzus, usus

ASCS

vari, -ho m. (… 6. -iech, -iich, -ich, …)

vari, -ho m. (… 6. -ech, -ích, -ch, …)

SSJČ

veliger, -u m

veliger, -a m                                        

ASCS

zasít, rozk. zasij

zasít, rozk. zasej

APČP

zemříti ned.

zemříti dok.

SSJČ

 


Soutěžní řád ČAS
(schválený sněmem 19.1.2002, verze 2002/1)
s návrhem změn k projednání na sněmu 2003

 

Příprava na partii

 1. Před zahájením soutěže pořadatel:

a)    Zkontroluje úplnost a správnost sady kamenů. Kameny budou po kontrole srovnány ve čtverci 10×10 podle abecedy na hracím plánu nebo v kontrolní krabičce.

b)    Vyzkouší hodiny a nařídí je na čas stanovený na tah (viz 0, bod 14).

 1. Před každou partií hráči:

a)    Zkontrolují počet kamenů (po předchozí partii jsou srovnány do čtverce 10×10).

b)    Určí začínajícího hráče (dále ZH; druhý hráč dále DH), a to buď losem (viz dále), nebo podle rozpisu soutěže sděleného pořadatelem (viz dále).

c)     Určí orientaci hrací desky. Pokud se nedohodnou jinak, je deska natočena bokem k oběma hráčům, její orientaci určuje DH. Během partie se poloha hrací desky nemění.

d)    Vyplní záhlaví partiáře (viz článek Zápis partie).

e)    Dohodnutým způsobem oznámí rozhodčímu svou připravenost ke hře. Pokud zjistili nedostatky, oznámí je rozhodčímu a ten zjedná nápravu.

 1. V turnajích vedených švýcarským systémem pomocí programu Swiss Perfect partii zahajuje hráč uvedený v nominaci pro dané kolo jako první z dvojice. ZH může být určen rozpisem i v jiných soutěžích, pokud je to v souladu s jejich propozicemi.
  Hráči jsou povinni se rozpisem řídit, pokud rozpis nedodrží, partie ? může být ? bude ? kontumována v neprospěch obou hráčů.
  Komentář: rozpis je závazný (mj. se podle něj nasazuje v příštích kolech ve švýcarském systému, aby se vyrovnal počet začínání); nedodržování rozpisu mj. působí komplikace při zadávání výsledků do počítače – hráče je třeba shánět, aby se ověřilo, jak byla partie skutečně sehrána, a protože další kolo nelze nalosovat před uzavřením předcházejícího kola, kvůli několika nepořádným jedincům se zdržuje celý turnaj.
  Je na zvážení, zda stačí hrozba možné kontumace partie nebo zda partie bude kontumována vždy.
   
 2. Pokud ZH není určen podle rozpisu soutěže, určí se losováním. Hráči si vylosují písmeno ze sáčku. Hráč, který si vylosuje písmeno blíže k začátku abecedy, začíná. Krátké samohlásky mají přednost před dlouhými, písmena bez háčků a kroužků před písmeny s háčky nebo kroužky. Tedy: a - á,..., e - é - ě,…, u - ú - ů,..., z - ž. Žolík je mimo pořadí. Je-li vylosován, hráč losuje okamžitě nový kámen, žolík do sáčku nevrací. Pokud oba hráči vylosují stejný kámen, kameny do sáčku nevrací a losování se opakuje. Po určení ZH hráči kameny vrátí do sáčku.
 3. V případě, že zápas se skládá z více partií, v dalších partiích se hráči v zahajování pravidelně střídají.
 4. Vybavení hracího stolu, tj. co na hracím stole být musí, může a nesmí je blíže specifikováno v článku 10.

         

Průběh partie

 1. Všechny partie daného kola začínají najednou na pokyn k zahájení kola. Vyhlášení zahájení kola zajišťuje hlavní rozhodčí.
  Komentář: HR zodpovídá za správné vyhlašování začátku a konce hrací doby apod., ale nemusí to nutně vyhlašovat osobně, tj. může vyhlašováním pověřit jinou osobu, např. (hlavního) pořadatele.

 2. Ihned po vydání tohoto pokynu DH spouští hodiny na první tah ZH a ZH si losuje prvních 7 kamenů.
 3. Poté si DH losuje prvních 7 kamenů.
 4. Hráči se střídají v tazích, průběh tahu je podrobně popsán níže (viz 0).
 5. Základní hrací doba trvá 40 minut od zahajovacího pokynu. Hráčům se oznamuje okamžik, kdy do konce základní hrací doby zbývá 10 minut, a konec základní hrací doby. Tato oznámení zajišťuje hlavní rozhodčí. Komentář: dtto bod 7.
 6. Partie, které neskončily standardním způsobem v základní hrací době, pokračují tzv. dohrávkou. Průběh dohrávky a jednotlivé způsoby ukončení partie jsou podrobně popsány níže (viz 0).
 7. Po ukončení partie hráči ponechají kameny na hrací desce a případně zbylé kameny v zásobnících a v sáčku až do přijetí partiářů se zápisem partie rozhodčím. Po přijetí partiářů rozhodčím a na jeho výslovné svolení hráči srovnají kameny na hrací desce nebo v kontrolní krabičce do čtverce 10×10 kamenů pro kontrolu počtu kamenů.
  Komentář: Mohlo by se totiž stát, že hráči budou uchopení partiářů rozhodčím považovat za převzetí a nevšimnou si, že rozhodčí teprve porovnává součty na obou partiářích apod.

         

Průběh tahu

 1. Doba vymezená na tah hráče je 2 minuty a měří se hodinami schváleného typu.
 2. Tah hráče začíná okamžikem, kdy hráčův soupeř spustil hodiny.
 3. Hodiny spouští zásadně soupeř hráče, jehož tah začíná. Výjimkou je situace, kdy se hráč nedostaví k zahájení partie, pak si přítomný hráč spustí hodiny pro první tah sám (viz též 0, odstavce 83 a 84).
 4. Tah končí okamžikem, kdy hráč spustil hodiny soupeři, nebo uplynutím vymezené doby, podle toho co nastane dřív.
  Pozn.: z hlediska posuzování právě hraného kola pro stanovení začátku dohrávky platí bod 29.
  Komentář: příklad: DH ukončí 20.tah, těsně poté je oznámen konec hrací doby, pak soupeř vznese námitku – pro účely stanovení začátku dohrávky se „hraje“ 20.tah.
 5. Doba vymezená na tah uplyne v okamžiku, kdy dozní závěrečný zvukový signál hodin.
 6. Ve svém čase musí hráč stihnout provést následující úkony v uvedeném pořadí:

a)    Zapsat předcházející tah soupeře do partiáře (viz Článek 8, bod 59.).

b)    Schválit jednoznačně a srozumitelně předcházející tah soupeře nebo proti němu vznést námitku.

c)     Položit na desku kameny (při běžném tahu; při výměně položit měněné kameny na stůl lícem dolů).

d)    Oznámit hlavní vytvořené slovo (to, které obsahuje všechny nově položené kameny) (?varianta: slovo neoznamovat?) a celkový počet bodů za tah, při výměně oznámit počet měněných kamenů, při vzdání se tahu oznámit "pas".
Pokud hráč použil žolíka, oznámí též, které písmeno žolík nahrazuje (platí vždy, i kdyby povinnost hlavní slovo oznamovat byla zrušena, písmeno nahrazované žolíkem by měl hráč oznamovat hláskováním).
Na požádání je hráč povinen vytvořené slovo na desce ukázat.(a oznámit, pokud v d) bude povinnost oznamování vytvořeného slova zrušena).

e)    Spustit hodiny soupeři. Tento krok je povinný i v posledním tahu partie, protože označuje konec tahu!

 1. V čase soupeře hráč:

a)    Zapíše svůj tah do partiáře (co všechno a kdy je nutné zapsat, viz 0).

b)    Počká na vyjádření soupeře ke svému tahu a teprve po schválení tahu soupeřem (viz bod 19a),19b)) si dolosuje kameny (postup při námitce viz 0).

c)     Pokud měnil kameny, vrátí měněné kameny zpět do sáčku.

 1. Pokud hráč nestihne některou z činností uvedených v odstavci 20 v čase soupeře, musí ji stihnout v čase vymezeném na svůj následující tah, ještě než znova spustí hodiny soupeři.
 2. Po spuštění hodin soupeři už hráč nesmí ani hýbat položenými kameny, ani opravovat oznámenou bodovou hodnotu.
 3. Pokud tah skončí uplynutím vymezené doby nebo pokud hráč spustí hodiny soupeři, aniž stihl všechny činnosti vyjmenované v odstavci 19, ztrácí tah, nezíská za tah žádné body a pokud již nějaké kameny položil, vezme si je zpět do zásobníku.
 4. Výměna kamenů je možná kdykoli v partii, když je hráč na tahu a v sáčku je ještě nejméně sedm kamenů. Vyměnit je možno libovolný počet kamenů v rozsahu jeden až sedm.
 5. Hráč má právo ve svém čase provést kontrolu počtu kamenů v sáčku pohmatem zvnějšku sáčku. Se souhlasem soupeře je možné i spočítat kameny přímo v sáčku, ale hráč si při tom nesmí počínat tak, aby zavdal soupeři důvod k podezření (např. že zjišťuje hodnoty kamenů v sáčku).
 6. Hráč, který zvolil jako tah výměnu kamenů, už v tomto tahu nepokládá slova a nezískává žádné body. V jednom tahu lze provést nejvýše jednu výměnu kamenů.

    

Konec partie a dohrávka

 1. Partie skončí zavřením, pokud v sáčku již nezbývají žádné kameny k dolosování a jeden z hráčů platně zahrál všechny kameny ze svého zásobníku. Takto ukončena může být partie v základní hrací době i během dohrávky.
 2. Partie skončí zablokováním, pokud ani jeden hráč dvakrát za sebou nepoložil platné slovo, tj. pokud ve čtyřech posledních tazích nastala jedna z těchto možností:

a)    Hráč se vzdal tahu (ohlásil "pas").

b)    Hráč provedl výměnu kamenů.

c)     Hráč ztratil tah (např. kvůli překročení vymezené doby, uznané soupeřově námitce proti jeho tahu, trestnou ztrátou tahu apod.).

Takto ukončena může být partie v základní hrací době i během dohrávky.

29.                       Dohrávka začíná okamžikem, kdy je vyhlášen konec základní hrací doby. Oba hráči zakroužkují ve svých partiářích číslo právě probíhajícího tahu (probíhající tah se pozná podle toho, kterému hráči běží doba na tah).
Hráči si vzájemně zkontrolují a odsouhlasí číslo zakroužkovaného tahu.
Pokud je proti tahu, který skončil před tímto okamžikem, vznesena námitka, jejíž řešení nebylo před tímto okamžikem ukončeno novým spuštěním hodin, má se za to, že dosud probíhá tah, proti kterému byla námitka vznesena.

30.                       Kolo A dohrávky: hráči dohrají kolo, které probíhalo v okamžiku uplynutí základní hrací doby, aby oba měli sehraný stejný počet tahů.

31.                       Kolo B dohrávky: hráči sehrají po jednom dalším normálním tahu.

32.                       Kolo C dohrávky: každý hráč odehraje ještě jeden tah, po kterém už nedolosovává nové kameny ze sáčku (s výjimkou výměny kamenů).

33.                       Jestliže během dohrávky neskončila partie jiným způsobem, oba hráči si po kole C odečtou hodnoty písmen, která jim zůstala v zásobníku. Poznámka: pokud se jeden z hráčů zbavil v kole C všech kamenů, jde buď o zavření (když v sáčku nezbyly kameny; hráč si pak přičte hodnotu písmen, kterou odečítá soupeř), nebo o konec dohrávkou (když v sáčku zbyly kameny; hráč si nic neodečítá, ale ani si nepřičítá hodnotu písmen, kterou odečítá soupeř).
Komentář – když v posledním tahu dohrávky ZH položí prémii a v sáčku jsou písmena, partie nekončí - DH ještě hraje svůj poslední tah!

34.                       Nestandardní ukončení partie. Kromě zavření, zablokování a dohrávky může partie skončit také v případě, že:

a)    Jeden nebo oba hráči nenastoupí k partii (viz též 0).

b)    Hráč vzdá partii v jejím průběhu.

c)     Rozhodčí vyloučí hráče z partie či celého turnaje v případech stanovených tímto soutěžním řádem.

Výsledek nestandardně ukončené partie se určí podle článku o kontumacích (viz 0). Partie je kontumována v neprospěch hráče, který nenastoupil, vzdal nebo byl vyloučen.

 1. Pokud hráč vzdá partii nebo je z ní vyloučen v okamžiku, kdy je na tahu soupeř, má soupeř právo před stanovováním kontumačního výsledku dohrát svůj tah.

 

Námitky

36.                       Hráč, který je na tahu, musí posoudit soupeřův předcházející tah bez zbytečného prodlení, aby nebrzdil soupeře v dolosování kamenů. K soupeřovu tahu se ale nevyjadřuje dříve, než soupeř tah dokončí (viz 0, odstavce 19 a 20).

37.                       Jednou odsouhlasený tah se považuje za správný, i kdyby později vyšlo najevo, že vzniklo nepřípustné slovo, byly špatně spočítány body nebo dokonce šlo o formálně neplatný tah.

38.                       Hráč, který je na tahu, může vznést námitku (jednu nebo i postupně více) proti:

a)    Přípustnosti soupeřem zahraného slova. Pokud soupeř vytvořil více navazujících slov, lze vznést námitku proti přípustnosti kteréhokoli z nich. Námitka se vznáší proti každému slovu zvlášť postupně.

b)    Bodovému ohodnocení tahu soupeřem. Námitku lze vznést, pokud se hráč domnívá, že soupeř nadhodnotil celkový počet bodů za tah.

c)     Formálně neplatnému tahu, který je v rozporu s pravidly scrabblu (např. použití žolíka jako jiného písmene, než za které byl na desku položen).

d)    Výměně kamenů, pokud se domnívá, že v sáčku již není dostatečný počet kamenů.

e)    Nesprávnému počtu kamenů v soupeřově zásobníku (podrobnosti viz 0).

f)      Nezapisování partie soupeřem do jeho partiáře.

 1. Pokud hráč položí jiné slovo, než které oznámí a (zrušit, pokud v bodě 19d) bude povinnost oznamovat vytvořené slovo zrušeno, zrušit i zde) zapíše si do partiáře, platí slovo položené na desce.  Pokud hráč nehodlá vznést námitku, pouze soupeře upozorní na rozpor, ovšem opakovaná chyba tohoto druhu může být rozhodčím posouzena jako nesportovní chování.
 2. Hráč vznášející námitku oznámí vznesení námitky soupeři, přivolá rozhodčího a zapíše na speciální formulář (tzv. námitkář) číslo hracího stolu, číslo kola, označení hráče vznášejícího námitku (ZH, pokud začínal partii, DH, pokud je druhým hráčem) a dále:

a)    Při námitce proti přípustnosti slov sporné slovo.

b)    Při námitce proti ohodnocení tahu zahrané slovo a soupeřem oznámené bodové ohodnocení.
Vyplněný námitkář namítající hráč předá soupeři ke kontrole a případné opravě zapsaného slova; námitkář může být předán rozhodčímu až poté, co se na jeho vyplnění hráči shodnou.

 1. Pokud je zajištěno dostatečně kvalitní rozhodování ze Slovníku ČAS přímo u hracích stolů, může hlavní rozhodčí povolit nevyplňování námitkářů při námitkách proti přípustnosti slov do délky 5 písmen.
  Karel: vypustit a řešil bych všechno u stolu rozhodčích – Petr: ponechat, je to jen možnost
 2. Pokud námitku soupeř uzná, není třeba volat rozhodčího (v zájmu nemarnění hrací doby). Hráč však je však potrestán stejně, jako kdyby námitku uznal za oprávněnou rozhodčí.
 3. V ostatních případech o oprávněnosti vznesené námitky rozhoduje rozhodčí.
 4. Oba hráči mají právo odvolat se proti rozhodnutí rozhodčího k hlavnímu rozhodčímu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci turnaje (soutěže) konečné.
 5. Případné odvolání je nutné vznést bez zbytečného prodlení, než se bude pokračovat ve hře. Zahraný tah se považuje za platný, i kdyby později vyšlo najevo, že se rozhodčí v jeho posouzení zmýlil.
 6. Pokud námitka nebyla uznána za oprávněnou, neoprávněně namítající hráč je potrestán udělením křížku. Hráči si křížek vyznačí do partiářů vedle jména neoprávněně namítajícího hráče . Za třetí a každou další neoprávněnou námitku v jedné partii ztrácí namítající hráč v této partii svůj nejbližší příští tah. Poznámka: křížky se nepřenášejí do dalších partií.
  (Pozn.: Hráči si zapsání křížků navzájem kontrolují, pokud rozhodnutí o námitce sděluje hráčům rozhodčí, kontroluje tento rozhodčí i zápis křížků)
 7. Pokud byla uznána za oprávněnou námitka proti nadhodnocení bodů za tah, zahrané slovo zůstává položené na hrací desce, hráči si zapíší do partiářů k tomuto tahu správný počet bodů a napadený hráč je potrestán křížkem (jako při neoprávněné námitce).
  Tyto křížky se hráči zapisují do partiáře a sčítají se s křížky udělenými hráči podle odstavce 46.
 8. Pokud byla uznána za oprávněnou jiná námitka než proti nadhodnocení bodů za tah, napadený hráč ztrácí tah, kameny položené v napadeném tahu si vezme zpět do svého zásobníku a nezískává za tento tah žádné body.
 9. Pokud námitka nebyla uznána rozhodčím za oprávněnou, namítající hráč se odvolal k hlavnímu rozhodčímu a ten námitku uznal, postih za neoprávněnou námitku se ruší.
 10. Oprávněnost odvolání k hlavnímu rozhodčímu se nicméně posuzuje samostatně. Pokud tedy hlavní rozhodčí rozhodne o neoprávněnosti odvolání, odvolavší se hráč dostane křížek bez ohledu na to, zda to byl on, kdo podal původní námitku, a zda už dostal či nedostal křížek za její neoprávněnost od řadového rozhodčího. Poznámka: pokud tedy tentýž hráč získá např. svůj třetí křížek za námitku a vzápětí čtvrtý za odvolání, ztrácí dva své nejbližší tahy.
 11. Po rozhodnutí o oprávněnosti námitky se začíná doba vymezená na tah měřit od začátku (tj. soupeř hráče, který je na tahu, hodiny spustí znova).

 

Nesprávný počet kamenů v zásobníku

 1. Základní správný počet kamenů v zásobníku je sedm a do tohoto počtu hráč vždy dobírá. Pokud v sáčku již není dostatečný počet kamenů k dobrání, hráč musí dobrat všechny kameny, které v sáčku zbývají.
 2. Pokud hráč zjistí, že má v zásobníku nesprávný počet kamenů, a neprodleně na to upozorní soupeře, provede nápravu, ale neztrácí tah.
  Hráč je za nesprávný počet kamenů potrestán křížkem (zápis křížku analogicky bodu 46).
 3. Pokud hráč na takovou svou chybu neupozorní bez zbytečného prodlení, má soupeř právo vznést námitku k rozhodčímu a je-li tato uznána za oprávněnou, hráč s nesprávným počtem kamenů ztrácí svůj nejbližší tah v dané partii.
 4. Při nižším počtu kamenů náprava spočívá v tom, že hráč ihned dolosuje chybějící kameny.
 5. Při vyšším počtu kamenů rozhodčí nebo soupeř vylosuje hráči ze zásobníku přebývající kameny a vrátí je do sáčku, přičemž soupeř má právo se na tyto kameny podívat.

 

Nesprávné složení kamenů v sáčku

 1. Není přípustné provádět jakékoli změny sady hracích kamenů po začátku partie. Pokud je během partie zjištěn nesprávný počet nebo složení kamenů v sáčku, dohraje se partie s takovou sadou, s jakou byla rozehrána. Poznámka: hráči jsou povinni v případě zjištění nesprávného počtu nebo složení kamenů v sáčku na tuto skutečnost upozornit rozhodčího při předávání partiářů s výsledky partie, rozhodčí pak vyžádá u pořadatele nápravu.

 

Zápis partie

 1. Před začátkem partie vyplní hráč do záhlaví svého partiáře (pokud je to relevantní):

a)    místo konání soutěže

b)    název soutěže a číslo kola v soutěži

c)     datum a čas začátku partie

d)    číslo nebo označení hracího stolu

e)    jména a příjmení hráčů (začínající hráč na prvním místě)

f)      názvy družstev, za která hráči v partii nastupují

 1. Během partie vedou oba hráči povinně záznam o tazích. Každý hráč zaznamenává jak své, tak i soupeřovy tahy. Zapisuje se:

a)    hlavní slovo (to, které obsahuje všechna nově položená písmena) povinně, hráč může vyplnit i všechna ostatní nová slova, potom hlavní slovo musí být na prvním místě. Písmeno nahrazené žolíkem se při prvním použití píše do závorky, doporučuje (varianta:  musí se vždy) se psát je do závorky i při všech dalších použitích.
Komentář: označení písmene nahrazeného žolíkem má význam zejména při vyhodnocování statistik partií jako jsou slovo za nejvíce bodů apod.
Návrh: Pořadatel může pro doprovodné soutěže stanovit požadovanou formu zápisu slov „přihlášených“ do soutěže.

b)    body za tah

c)     průběžný součet bodů v partii

d)    při výměně kamenů se místo slova píše číslice označující počet měněných kamenů

e)    při vzdání se tahu se kolonka pro slovo proškrtne

f)      po uznané námitce se neplatné slovo a body za tah škrtnou

 1. Po ukončení partie se vyplňuje:

a)    písmena položených slov v diagramu (lze vyplňovat i během partie; stačí u jednoho z hráčů; hlavní rozhodčí může povolit zakreslování pouze prvního slova partie)

b)    celkový počet bodů získaných hráčem za platně zahraná slova v partii (BodyZahrané)

c)     počet bodů odečítaných za písmena zbylá v zásobníku (BodyMinus)

d)    počet bodů přičítaných za zavření, pokud hráč zavřel (BodyPlus)

e)    celkový počet bodů získaných hráčem v partii
(
BodyCelkem = BodyZahrané + BodyPlus - BodyMinus)

 1. Pro statistické účely a pro případné vyhodnocení pořadí v doplňkových soutěžích mohou hráči po ukončení partie nepovinně vyplnit:

a)    písmena zbylá v zásobníku

b)    celkový součet a rozdíl bodů získaných v partii oběma hráči dohromady

c)     označení tahů, ve kterých bylo položeno všech 7 kamenů ze zásobníku hráče, hvězdičkou

d)    pro každého hráče zakroužkování slova a počtu bodů za tah, ve kterém dosáhl nejvyššího počtu bodů

 1. Po ukončení partie oba hráči oba partiáře podepíší a odevzdají rozhodčímu, jinak nebude partie uznána za platně sehranou.
 2. Pokud se hráči neshodnou na obsahu svých partiářů (zejména na výsledném počtu bodů), přivolají rozhodčího, který rozhodne o způsobu řešení situace.
  Pokud hráči předané a podepsané partiáře se neshodují v základních údajích, tj. pořadí hráčů a  výsledek partie, bude partie kontumována v neprospěch obou hráčů.
  Komentář: i rozhodčí (zejména laický) může při přebírání partiářů od hráčů přehlédnout nesouhlas v partiářích; pořadatel ani HR není povinen nahánět hráče k opravě špatně zapsaných partiářů a zdržovat tím (nelze uzavřít hrané kolo a nalosovat další) průběh turnaje – hráč musí nést odpovědnost za to, co svým podpisem stvrzuje, 
 3. Hráči nesmějí uklízet hrací kameny z desky před přijetím partiářů rozhodčími, aby v případě sporu byly k dispozici podklady pro rozhodování. Pokud hráči odklidí kameny z desky a dojde ke sporu, který bez těchto kamenů nelze rozhodnout, má rozhodčí právo partii kontumovat v neprospěch jednoho nebo obou hráčů podle povahy sporu a podle toho, který z hráčů kameny odklidil (viz též 0).

 

Kontumace

 1. V případech stanovených tímto soutěžním řádem může rozhodčí kontumovat partii v neprospěch jednoho nebo obou hráčů.
 2. Partie kontumovaná v neprospěch obou hráčů má skóre 0:0 a žádný z hráčů nezískává body za remízu.
 3. Partie kontumovaná v neprospěch jednoho hráče končí se skóre 0:200 ??ověřit vhodnost hodnoty 200?? z pohledu tohoto hráče. Pokud je však bodový rozdíl v okamžiku kontumace větší než 200, prohrává potrestaný hráč poměrem 0 : stávající rozdíl.
  ??ověřit skóre partie s BYE??
  Komentář:
  varianta A:  skóre BYE by mělo být stejné jako u kontumace
  varianta B:  kontumace je potrestáním hráče za prohřešek proti Soutěžnímu řádu, tedy by měla být pro hráče horší než „průměrná“ prohra,
  zatímco za partii s fiktivním hráčem „BYE“ by hráč měl dostat skóre za „průměrné“ vítězství, neboť není jeho zavinění, že je v turnaji lichý počet hráčů.

 

Povinnosti pořadatele

 1. Hra by měla probíhat v oddělené místnosti zajišťující dostatečný klid. Pro každé hrací místo by měl být podle možností zajištěn samostatný stůl (pokud to prostorové podmínky neumožňují pro všechna hrací místa, pak alespoň pro prvních 8 hracích míst), dále stoly pro rozhodčí a pořadatele s patřičným vybavením.
 2. V místnosti, ve které se hraje, není povoleno kouření.
 3. Předepsané vybavení hracího stolu:

a)    označení stolu pořadovým číslem

b)    hrací plán a hrací kameny v neprůhledném sáčku

c)     hodiny pro měření času na tah typu schváleného ČASem

d)    partiář pro každého hráče typu schváleného ČAS
Návrh: zrušit povolení mít k dispozici seznam písmen a odškrtávat si v něm písmena
Komentář: posoudit, zda je správné povolit odškrtávání odehraných písmen.
Názory se různí:
- toto odškrtávání bezesporu představuje značnou výhodu, přičemž tato výhoda je poskytována hráčům, kteří hrají rychleji.
- seznam písmen ponechat, každý může hrát tak rychle, aby si stihl písmena odškrtávat, pokud o to stojí
Komentář:  partiář by měl umožňovat bezproblémový zápis – tj. dost místa na zápis-vyšší linky apod.!
Návrh: okénka na jednotlivá písmena, a povinnost psát tiskacím písmem! –

e)    dostatečný počet námitkářů

f)      schéma rozložení písmen pro ověření kompletnosti a správnosti sady kamenů

 1. Povolené vybavení hracího stolu.

a)    přehled písmen, jejich počtu a bodových hodnot, hráči si mohou v přehledu dělat poznámky

b)    hodinky nebo stopky pro informativní měření celkového času partie (nerušící, tj. netikající, nepípající, neblikající)

c)     volné prázdné papíry pro poznámky hráčů (hráči si během partie mohou dělat poznámky bez omezení)

d)    psací potřeby (zajišťují si hráči sami)

e)    veškeré další předměty pouze se souhlasem soupeře

 1. Povolené, ale nepředepsané vybavení si hráči mohou donést vlastní. Pokud ho poskytuje pořadatel, musí všechny hrací stoly mít stejné vybavení.
 2. Vybavení stolu rozhodčích:

a)    propozice soutěže

b)    pravidla přípustnosti slov aktuálně platná včetně dostatečného počtu Slovníků ČAS pro rozhodčí u stolků

c)     kompletní sada Pramenů

d)    přehled písmen, jejich počtů a bodových hodnot

e)    deník pro vedení záznamů:
- o výsledcích partií a soutěže (může být nahrazen výpočetní technikou s příslušným softwarem)
- o řešení námitek a protestů
- o udělených napomenutích a vyloučení ze soutěže

 1. Vybavení stolu pořadatelů:

a)    partiáře v dostatečném počtu (tj. pro předpokládaný počet partií + rezerva alespoň 20 %)

b)    náhradní hrací potřeby v množství přiměřeném rozsahu turnaje (alespoň 1 hrací sada (deska, kameny, sáček), pokud možno i náhradní kameny (žolíky), alespoň 1 hodiny)

c)     náhradní baterie do hodin (alespoň pro10 % hodin)

d)    hodiny nebo stopky pro měření času vyhrazeného na partii

e)    deník pro vedení záznamů o průběhu soutěže, kol a partií, dosažených výsledcích apod. U turnajů vedených počítačem je do deníku nutné uvést informace o použitém softwaru (verze, nastavení)

 

Rozhodování a rozhodčí

 1. Soutěže pořádané pod hlavičkou ČAS musí řídit rozhodčí schválený asociací. Tento rozhodčí zastává funkci hlavního rozhodčího. Poznámka: seznam hlavních rozhodčích je zveřejněn na internetové stránce ČAS nebo ho na požádání zašle výbor ČAS.
 2. Pořadatel jmenuje nejméně dva další rozhodčí, případně i více podle potřeby, rozsahu a významu soutěže; doporučený minimální počet rozhodčích je 1 na každých 5 - 10 partií.
 3. Doporučuje se rozdělit rozhodčí na slovníkové rozhodčí, kteří ověřují přípustnost slov v Pramenech, a rozhodčí u hracích stolků (dále běžce),  a pro každou skupinu ustanovit vedoucího, který řídí činnost své skupiny a odpovídá za ni; oba tito vedoucí rozhodčí mají být kvalifikovanými rozhodčími. Běžci rozhodují o přípustnosti slov pouze v případech rozhodnutelných na základě Slovníku ČAS - části BLEX (ten musí nosit s sebou) a veškeré další rozhodování o přípustnosti slov předávají na námitkářích rozhodčím u stolku. Rozhodčí-běžci rovněž rozhodují v ostatních sporných případech, když je jejich rozhodnutí hráči vyžadováno.
 4. Rozhodčí jmenovaní pořadatelem mohou být jak kvalifikovaní rozhodčí ČAS, tak poučení laičtí rozhodčí. Poznámka: jsou-li někteří běžci pouze poučení laici, pak podle zvážení vedoucího běžců případně pouze přenášejí námitkáře a sdělují výsledky posouzení námitek a případně zaznamenávají hráčům křížky a k řešení jakýchkoli jiných problémů přivolávají kvalifikované běžce nebo vedoucího běžců.
 5. V případě nesouhlasu hráče s rozhodnutím rozhodčího se hráč může odvolat k hlavnímu rozhodčímu (viz též 0). Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v rámci soutěže konečné.
 6. Hráč, který nesouhlasí s výrokem nebo způsobem rozhodování hlavního rozhodčího, může po skončení turnaje podat protest k výboru ČAS. Toto podání protestu nezbavuje hráče povinnosti respektovat výroky a rozhodnutí hlavního rozhodčího během soutěže a řídit se jimi.
  Návrh: doplnit bod XX. Rozhodnutí, které rozhodčí vynesl, nelze odvolat (ani v případě, že rozhodčí zjistí, že se zmýlil) – jedinou možností zvrácení rozhodnutí rozhodčího je odvolání hráče k HR.
  Komentář: zejména je nepřípustné, aby rozhodčí se vracel k partii a sděloval hráčům, že se zmýlil a rozhodl nesprávně a že chce své rozhodnutí změnit!!!
  Komentář: Zejména nelze na základě (byť zjištěné a přiznané) chyby rozhodčího měnit výsledek již sehrané partie po jejím dohrání a ovlivňovat tak dodatečně pořadí hráčů v turnaji!
  Analogicky nelze měnit výsledky sehraných partií poté, co hráči odsouhlasili zveřejněný zápis sehraného kola do počítače!

 

Povinnosti hráče

 1. Hráč je povinen dostavit se k prezenci do soutěže, do které je přihlášen, v době oznámené pořadatelem soutěže v propozicích. Hráč je povinen na výzvu pořadatele prokázat svou totožnost. Pořadatel má právo za hráče, který se v době prezence nedostavil, zařadit do turnaje náhradníka.
 2. Hráč je povinen dostavit se k sehrání partie, ke které je nominován, resp. přihlášen, dostatečně včas před plánovaným začátkem partie, aby do začátku partie stihl přípravu na partii.
 3. Pokud se hráč nedostaví k partii nejpozději do konce doby vymezené na jeho první tah, je partie kontumována v jeho neprospěch (viz též 0).
 4. Pokud se do uplynutí doby, vymezené na jeho první tah, nedostaví k partii ani jeden z přihlášených, resp. nominovaných hráčů, je partie kontumována v neprospěch obou hráčů (viz též 0). Poznámka: pokud se nedostaví ani jeden z hráčů, spouští hodiny pro měření doby vymezené na první tahy hráčů rozhodčí.
 5. Hráč je povinen vyvarovat se během hry chování, které by mohlo vyvolat nedorozumění, rušilo ostatní dosud hrající hráče, zlehčovalo nebo zesměšňovalo soupeře a/nebo rozhodčí nebo bylo nějakým způsobem podezřelé. Hráč je povinen dodržovat soutěžní řád a zásady fair-play a vyvarovat se jakéhokoli podvodného jednání.
 6. Hráč má právo vyžadovat, aby po zahájení partie na něj soupeř nemluvil více, než vyžadují pravidla hry. Veškerá konverzace mezi hráči musí být vedena tak, aby ostatní dosud hrající hráči byli co nejméně rušeni.
 7. Hráč v průběhu partie nesmí opustit své místo, výjimkou může být pouze výzva rozhodčího nebo v naléhavých případech souhlas soupeře a rozhodčího. K řešení veškerých námitek a protestů je třeba přivolat rozhodčího, sdělit mu obsah námitky nebo protestu a vyčkat jeho rozhodnutí.
 8. Po ukončení partie musí hráč buď opustit hrací místnost, nebo zůstat na svém místě a chovat se tak, aby nerušil ostatní dosud probíhající hry.
 9. V případě nekorektního chování soupeře hráč soupeře na nekorektní chování upozorní a požádá jej, aby takového chování zanechal. Pokud soupeř v nekorektním chování pokračuje, hráč přivolá rozhodčího a upozorní jej na nekorektní chování soupeře, rozhodčí je povinen posoudit situaci, a pokud to situace vyžaduje, zasáhnout pro zjednání nápravy.
 10. Hráči nepřísluší komentovat nebo kritizovat rozhodnutí rozhodčích, svůj případný nesouhlas může řešit pouze formou odvolání proti jejich rozhodování k hlavnímu rozhodčímu.
 11. Pokud chce hráč odstoupit z turnaje, je povinen ohlásit tuto skutečnost osobně pořadateli turnaje nejpozději při odevzdávání výsledků posledního jím odehraného kola. Pokud hráč své odstoupení ohlásí až po rozlosování dalšího kola, musí tuto partii odehrát. Neučiní-li tak, posuzuje se stejně, jako by se hráč k partii nedostavil.

 

Sankce za porušení soutěžního řádu

 1. Pokud hráči pokračují v partii, která podle soutěžního řádu skončila (viz 0), jde o neoprávněné zvyšování skóre a rozhodčí partii kontumuje v neprospěch obou hráčů.
 2. Hlavní rozhodčí může v případě chování hráče, které je v rozporu se soutěžním řádem a zásadami fair play, udělit hráči napomenutí; tuto skutečnost rozhodčí vyznačí do partiáře hráče a uvede v zápisu.
 3. Hráč, který byl napomínán opakovaně, je po třetím napomenutí vyloučen z další hry, tj. hraná partie je kontumována v jeho neprospěch.
 4. V případech hrubého porušení soutěžního řádu a zásad fair play může být hráč vyloučen z další hry i bez předchozího napomínání.
 5. O napomínání hráče a o vyloučení hráče z další hry vždy rozhoduje hlavní rozhodčí na návrh rozhodčího. Důvod napomínání resp. vyloučení hráče a jméno potrestaného hráče hlavní rozhodčí zveřejní před začátkem dalšího kola (byl-li hráč trestán v posledním kole, pak před vyhlašováním výsledků).
 6. Vyloučení se týká celého turnaje nebo utkání.
 7. Hráč, který ze soutěže odstoupil nebo byl vyloučen nemá v zásadě nárok na vrácení startovného. Pořadatelé mohou s přihlédnutím k okolnostem zvážit vrácení části nebo celého startovného.

 


8. Pravidla přípustnosti slov


Komentář výboru ČAS

!!! Přijetí pravidel umožňujících hrát vedle stávající varianty i variantu připouštějící pády a přechodníky
NEZNAMENÁ zánik ani zákaz hraní podle stávajících pravidel !!!

Naopak není rozumný důvod bránit zájemcům hrát podle nové varianty pravidel přípustnosti či dokonce takovouto hru zakazovat – to by ve svých důsledcích mohlo vést až k rozkolu v českém scrabble…

 

Jaká varianta a kdy a kde se bude hrát řeší Dohoda o systému soutěží, přijatá většinovým hlasováním, přičemž existují v zásadě tyto možnosti:

a)    hrát dvě nezávislé soutěže – jednu podle stávajících pravidel a druhou podle nových,

b)               hrát jednu společnou soutěž se zvoleným zastoupením turnajů obou typů a zvolit způsob hraní finálového turnaje.

Pro MR 2003 výbor doporučuje:

- hrát 2 turnaje (z 8 nebo z 9 QT) podle nové varianty Pravidel přípustnosti slov

- finálový turnaj hrát stejně jako na MR 2002, tj. podle stávající varianty Pravidel přípustnosti slov

Návrh Pravidel přípustnosti slov a komentáře jsou v dalších přílohách.

 

 

 

Příspěvek J.Novotného (st.)

1.) Posílám definitivní návrh PPS, tak jak ho projednala slovníková komise, s těmito poznámkami:                                                              (viz: PPS 2003 8 - komise)

 

Poznámky k PPS:

 

k bodu 1: Níže uvedená PPS byla doporučena Sněmu 2003 ke schválení slovníkovou komisí dne 08. 12. 2002 v plném znění. V Zápisu z jednání slovníkové komise 8. 12.2002. se (Návrh č. 1) pracovně uvádí názvy „VARIANTA SOUČASNÁ“ a „VARIANTA NOVÁ“ - v předkládaném znění PPS jsou použity názvy „VARIANTA KLASIK“ a „VARIANTA PLUS“. Vzhledem k tomu, že jsou navrhovány i další názvy, shodla se komise jednohlasně na tom, aby si definitivní označení jednotlivých variant odhlasovali hráči na Sněmu.
(Názvy jednotlivých variant nemají vliv na přípustnost slov a rozhodování).

 

k bodu 2.0: V případě jiného (samozřejmě lepšího) technického řešení vyhledávacího programu bude text příslušně upraven.
(Úprava nebude mít vliv na přípustnost slov a rozhodování)

 

2.) Posílám „vyrovnávací“ Opravný list č. 3 k „modrému“ BLEXu. Tento opravný list „srovnává“ přípustná slova v obou vydáních BLEXu, tzn. že pro rozhodování je možno použít BLEX i BLEX PLUS.                                                       (viz: 4,2 Opravný list č.3 C )

 

3.) Definitivní opravný list k Blexu Plus (červenému) dodám dodatečně. Vzhledem k tomu, že do Sněmu může být objevena ještě nějaká chyba, bylo by nerozumné tento opravný list již teď definitivně uzavřít.

 

S pozdravem

                   Jiří Novotný


Zápis z jednání slovníkové komise 8.12.2002

 

Přítomni:     Jiří Janatka

                   Jindřiška Králová

                   Jiří Novotný

                   Dagmar Rusá

 

Průběh jednání:

 

 1. Pravidla přípustnosti slov ČAS

Přepracováno do nové podoby, koresponduje se současným stavem slovníků pro Scrabble (BLEX, VELEX) a řeší i možnost hry s s pády a přechodníky.

 1. Způsob aktualizace slovníků.
 2. Upřesnění zápisu slovníkové komise z 15.12.2001.

Rozkazovací způsob typu „ochoř“, „onemocni“

Doplnit odstavec b) …majících ve 3. os. č. mn. koncovku „-ní“ , před kterou je souhláska …

 1. Další náměty pro jednání slovníkové komise:

-          slova s dvojtečkou – slovníková komise bere na vědomí, ale budou se řešit výhledově

-          vyřazení pravidel českého pravopisu – jsou zapotřebí, obsahují údaje jinde neobsažené

-          povolení dalších kategorií slov – ponechat podle současného stavu

-          povolení pádů a přechodníků – slovníková komise učinila potřebná opatření pro možnost takové hry

-          zakázání tvarů předponových podle nepředponových vzorů – nejasné, ponechat v současném stavu

-          prověřit nesklonnost beta, gama – v současné době odložit

 

Návrhy slovníkové komise sněmu 2003

 

 1. Slovníková komise doporučuje schválit upřesněná Pravidla přípustnosti slov ČAS, která ošetřují dvě možné varianty hry – variantu současnou a variantu novou ( rozšířenou o pády a přechodníky ). Nové znění Pravidel přípustnosti slov ČAS přesně koresponduje se současným stavem slovníků pro Scrabble.
  Pozn.: Schválení nových pravidel nepodmiňuje systém kvalifikace pro MR 2003, který se bude projednávat samostatně.
 2. Slovníková komise navrhuje, aby na turnajích byla používána nejnovější verze elektronického slovníku, dodaná autory.
  Soupis změn a aktuální verze elektronických slovníků (ke stažení) budou zveřejňovány na webové stránce ČAS.
  Změny ve verzi se mohou týkat pouze chyb, zjištěných ve slovech 6- až 9- písmenných a v průběhu roku nepodléhají dalšímu schvalování. (Pro ostatní případy platí dosavadní způsob aktualizace.)

 

Oznámení slovníkové komise sněmu 2003

 

 1. Přijat Opravný list č. 3 k BLEXu (viz příloha).
 2. Bylo vydáno druhé vydání BLEXu pod názvem BLEX Plus, slova přípustná pro současnou variantu jsou v obou vydáních v platném znění (tj. po úpravě BLEXu podle platných opravných listů)  totožná.
 3. Přijat Opravný list k Blexu Plus (viz příloha).
 4. Přijaty opravy k Velexu v tištěné i elektronické podobě
 5. Ze strany slovníkové komise byly přijaty materiály a opatření tak, aby mohly být pořádány turnaje jak v dosavadní variantě Scrabble, tak i ve variantě rozšířené o pády a přechodníky.

 

V Praze dne 8.12.2002.