Usnesení sněmu ČAS

16. prosince 2006, Kavárna Pavučina, Ostrava

 

 

Sněm ČAS schvaluje:

·         Zprávu o činnosti ČAS v roce 2006

·         Zprávu o hospodaření ČAS v roce 2006

·         Zprávu o jednání se sponzory v roce 2006

·         úpravu Pravidel přípustnosti slov podle projednaných návrhů slovníkové komise s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis)

·         systém soutěží v roce 2007 (podrobnosti viz zápis)

·         úpravu Soutěžního řádu podle projednaných návrhů technické komise s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis)

 

Sněm ČAS ukládá Výboru ČAS:

·         připravit písemnou informaci o průběhu Sněmu a jeho výsledcích a rozeslat ji jednotlivým členům

·         zveřejnit na webové stránce ČAS znění aktuálně platných Pravidel přípustnosti slov a Soutěžního řádu

·         zveřejnit na webové stránce ČAS informace o systému soutěží v roce 2007

·         řešit problém rozeznatelnosti žolíků mezi ostatními kameny.

 

Sepsala návrhová komise ve složení:
Václav Jára, Martin Hrubý

 

Schváleno 76:0:0