Usnesení sněmu ČAS

15. prosince 2007, Kavárna Pavučina, Ostrava

 

 

Sněm ČAS schvaluje:

 

- Zprávu o činnosti ČAS v roce 2007

- Zprávu o hospodaření ČAS v roce 2007

- Zprávu o jednání se sponzory v roce 2007

- Úpravu Pravidel přípustnosti slov podle projednaných návrhů s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis)

- Systém soutěží v roce 2008 (podrobnosti viz zápis)

- Úpravu Soutěžního řádu podle projednaných návrhů s úpravami a přijatými změnami (podrobnosti viz zápis)

 

Sněm ČAS ukládá Výboru ČAS:

 

- připravit písemnou informaci o průběhu Sněmu a jeho výsledcích a rozeslat ji jednotlivým členům

- zveřejnit na webové stránce ČAS znění aktuálně platných Pravidel přípustnosti slov a Soutěžního řádu

- zveřejnit na webové stránce ČAS informace o systému soutěží v roce 2008

- vypracovat systém hodnocení kvality kvalifikačních turnajů a zavést ho od 1.QT

 

Sepsala návrhová komise ve složení:
Martin Vacek, Martin Hrubý

 

Schváleno 48:0:0