Zápis ze sněmu ČAS 19.1.2002

Zapisuje Daniel Zeman.

8:30

138 členů, 31 přítomných, 46 zastoupených, tj. 77 součet. (L45, V13, P19 = 77 rozděleno po skrutátorech (David Horad L – levá polovina, Robert Babilon P – pravá polovina, Martin Kuča V – výbor a přední část) Prostá většina 39, dvoutřetinová většina 26?

Hlasování o původním programu navrženém v dopisu programu: pro L16+P18+V13=47, tj. schválen prostou většinou.

Zpráva o stavu asociace (Petr Kuča, Jitka Folberová)

10:16 (skluz kvůli problémům se sčítáním hlasů)

Petr Kuča přednesl zprávu o činnosti v loňském roce. Jitka Folberová přednesla zprávu o hospodaření. V současné době má ČAS k dispozici asi 30000 Kč, podařilo se též doplnit inventář (hrací sady a hodiny).

Napsat těm, kteří tu nejsou, že svým nereagováním na elektronickou poštu od asociace zbytečně plýtvají prostředky asociace, protože se jim pak musejí posílat dopisy běžnou poštou.

Rozpočet na příští rok. Dvě varianty: 1. Snažit se od liknavého Globál Expressu získat zase kolem 100000 a dělat jim za to nóbl mistrovství s přítomností televize. 2. Nebo se uskrovnit, vystačit se svými zdroji a Globál Express vynechat.

Návrh do usnesení (Jaromír Nohavica): Sněm není spokojen se spoluprací ze strany Globál Expressu a doporučuje výboru tuto spolupráci přerušit, pokud se nepodaří do konce března 2002 dojednat podstatně lepší podporu než dosud. Touto podporou se myslí řádově 500000 Kč ročně ve formě, která asociaci umožní tuto částku za rok vyčerpat (ne tedy pouze ve zboží a ve fakturách za reklamní akce jako dosud).

Hlasování pro přijetí zprávy o hospodaření včetně tohoto dovětku: P17 V13 L44. Proti L1+P2. Přijato 74:3.

Jednací řád (Petr Kuča)

10:50

Zbyněk Burda: Vypustit z článku 5: „Žádní další účastníci…“ Hlasování L6 V0 P2 = 8. Proti V12 P17 L35 = 64. Zdrž L2 V1 P0 = 3. Zamítnuto.

Odchází Jana Vacková, nadále přítomno 76 hlasů.

„Prezidentské“ dvoukolové hlasování:

Je-li zpochybněno použití výběrového hlasování pro určitý návrh, hlasuje se o použití výběrového hlasování prostým hlasováním. Když dojde k výběrovému hlasování: Každý dá hlas jedné nebo více variantám, dvě postupují do druhého kola, tam se vybírá ta s vyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. (Přesné znění má Petr Kuča.)

Hlasování o „prezidentském výběrovém hlasování“ – článek 8 (přesné znění má Petr Kuča). Pro V8 L44 P19 = 71. Proti V5.

Hlasování pomocí lístků (pokud vůbec). Pro V8 P10 L42 = 60. Proti L2 V5 P9 = 16.

Hlasování pomocí lístků při prostém hlasování. Pro L28 V4 P3 = 35. Proti V6 P15 L14 = 35. Zdrž P1 V3 L0. Chybí 2 hlasy. Nové hlasování: Pro V4 L28 P4 = 36. Proti V6 P14 L16 = 36. Zdrž V3 P1 = 4. Nepřijato.

Hlasování pomocí lístků při výběrovém hlasování (v obou kolech). Pro V8 P11 L42 = 61. Proti V5 P8 L2 = 15. Zdrž. Přijato.

Pavel Chaloupka: Článek 6 má špatný název, má být: „Hlasování na sněmu“

Překlepy: ČAZS ve článku 4.

Karel Král: doplnit, že sněm musí na začátku zvolit sčítací komisi, která bude vydávat hlasovací lístky a sčítat je. (Do bodu 4.) Přidáno bez diskuse a bez hlasování.

Hlasování o článku 7: Pro V10 P19 L17 = 46. Proti L27 P0 V3 = 30. Přijato.

Článek 10: doplnit „zveřejní seznam členů, kteří už předem vědí, že by funkci přijali, a členů, kteří předem vědí, že ji nepřijmou“. (Bez diskuse a bez hlasování.)

Návrh o akceschopnosti v menším počtu, když se nezvolí dost lidí. Pro V13 P19 L44 = 76. Proti 0. Zdrž 0.

Návrh o rozpuštění ČASu, když se nezvolí dost členů výboru (s důsledkem pro stanovy). Pro V13 L44 P19 = 76. Proti 0. Zdrž 0. Přijato 2/3 většinou (ta je tu potřeba, protože se to musí objevit i ve stanovách).

Přichází Jana Vacková, nadále přítomno 77 hlasů.

Článek 2 – Jarkův návrh: Kdo odchází, může předat plnou moc nejen ke svému hlasu, ale i k hlasům, na které sám má plnou moc od někoho jiného. Pro L27 V3 P2 = 31. Proti V9 P16 L12 = 37. Zdrž V1 P1 L6 = 8. Nepřijato.

Celkové přijetí jednacího řádu – hlasování: Pro V10 P19 L18 = 47. Proti L0 P0 V0 = 0. Zdrž. L27 V3 P0 = 30. Přijato.

Změna pořadí bodů programu

Návrh Jarka Nohavici – kvůli časovému skluzu přesunout důležité věci dopředu. (Vidět bude z dalšího zápisu.) Pro V10 L38 P18 = 66. Proti V0 L0 P0. Zdrž L7 P1 V3 = 11. Přijato.

Úprava stanov (potřeba 2/3 většina)

Funkční období ne 2 roky, ale 2 sněmy od toho, na kterém byli zvoleni.

Výbor vykonává funkci i po skončení období až do doby nových voleb.

Výbor po skončení své činnosti předá agendu a materiál ve správě ČAS nově zvolenému výboru do šesti týdnů.

Hlasování o všech třech: Pro V13 L45 P18 = 76. Proti P1. Přijato.

Dále z jednacího řádu: rozpustit ČAS, pokud nedokáže zvolit nový výbor. (Už schváleno 2/3-tinovou většinou.)

Počet fyzicky přítomných (nezastupovaných) členů na sněmu musí být aspoň 10% členů ČAS nebo aspoň 5 lidí podle toho, které číslo je větší. Hlasování pro: V9 P15 L8 = 32. Proti V4 P3 L34 = 41. Zdrž L3 P1 V0 = 4. Nepřijato.

Řádný sněm musí předcházet všem soutěžím ČAS v daném roce. Pro V13 P19 L42 = 74. Proti 0. Zdrž L3. Přijato.

Kvalifikace na mistrovství republiky

14:40

Informace o plánovaných kvalifikačních turnajích:

16.3. Praha Kališníci

20.4. Přerov Dlažka/Vetešník

asi 1.-2.6. Hradec Králové Burda/Janatka

22.6. nekvalifikační turnaj: Olympijský turnaj, bude zahrnovat skloňování

7.9. Český Těšín Pavučina

8.9. 2 opisované v Českém Těšíně

neví se kdy, že by únor? Litoměřice Ryvola

říjen Náchod Kracík

Opis Praha pomůže David Horad.

Návrhy k systému kvalifikace, popř. dalších soutěží

Kompenzační body pro organizátory (změny oproti loňsku).

Podmínkou pro získání kompenzace sehrání nejméně 3 turnajů. Pro V5 P9 L0 = 14. Proti V1 P8 L38 = 47. Zdrž L7 P2 V7 = 16. Nepřijato, tj. kompenzaci lze získat bez ohledu na počet sehraných turnajů.

Výše kompenzace: aritmetický průměr 3 nejlepších výsledků, neúčast = 0 do průměru (bez hlasování přijato).

Pořadatel může označit na každých 10 hráčů jednu osobu, která nehraje a pomáhá s organizací turnaje; tyto osoby pak budou mít nárok na kompenzační body podle ostatních podmínek týkajících se kompenzací. V8 L7 P14 = 29. Proti V2 P4 L35 = 41. Zdrž V3 L3 P1 = 7. Nepřijato.

Pro přidání nároku na kompenzaci i hlavnímu pořadateli. Pro V4 L12 P17 Proti V6 L32 P0. L1 P2 V3 zdrž. 33:38:6 nepřijato.

Prvních 32 hráčů v žebříčku má nárok na účast v kvalifikačním turnaji bez ohledu na pořadí přihlášky. Pro V0 L32 P3 = 35. Proti V12 P9 L9 = 30. Zdrž V1 L4 P7 = 12.

Odkud se lze kvalifikovat na mistrovství.

Hlasování č. 1, varianty 1-3.

Varianta 1 (podle žebříčku) L31 V0 P0 = 31

Varianta 2 (pouze z kvalifikačních turnajů) V5 L41 P17 = 63

Varianta 3 (z kvalifikačních turnajů a dalších soutěží) V8 L4 P7 = 19

Přichází Jaromír Buksa a odebírá tím plnou moc Jindře Voráčkové. Odešla Jana Vacková a zanechala písemnou plnou moc pro Martina Vacka. Na součtu přítomných/zastupovaných se nic nemění, tj. nadále přítomno 77 hlasů.

Do druhého kola postupují varianty 1 a 2.

Hlasování č. 1b – 2. kolo, varianty 1-2.

Varianta 1 (podle žebříčku) V1 L4 P1 = 6.

Varianta 2 (pouze z kvalifikačních turnajů) V12 L41 P17 = 70.

Jeden účastník se zdržel hlasování.

ð      Přijata varianta 2.

 

Dále je třeba vybrat z podvariant.

Hlasování 2.

Varianta 1 (přímý postup některých účastníků QT) V8 L9 P4 = 21

Varianta 2 (pouze kvalifikační body, žádný přímý postup) V7 L44 P13 = 64

Varianta 3 (podmíněný postup vítěze – kdyby vyhrál všechny partie turnaje) V5 L29 P5 = 39

Druhé kolo – hlasování 2b.

Varianta 2 (pouze body) L42 P13 V5 = 60

Varianta 3 (podmíněný postup vítěze) L3 P5 V8 = 16

Přijata varianta 2.

 

Dále je třeba stanovit, kolik kvalifikačních bodů dostane vítěz kvalifikačního turnaje.

Jarek navrhuje 55 bodů, Martin Vacek 60 bodů pro vítěze. Ostatní hráči dostanou body podle stejné tabulky jako v sezóně 2001.

Hlasování č. 3

Varianta 1 (55 bodů) V1 P10 L34 = 45

Varianta 2 (60 bodů) V11 P8 L11 = 30

Zdržel V1 P1

Přijata varianta 1.

PKuč návrh: Výbor má i nadále právo udělit 1 divokou kartu. Pro V9 P3 L12 = 24. Proti V4 P12 L33 = 49. Zdrž P4. Nepřijato.

Nevzneseny návrhy proti zachování stávající formy a rozsahu vlastního mistrovství republiky.

Mistrovství republiky juniorů – žádné změny (s výjimkou postupu na velké mistrovství, což už bylo odhlasováno jinde).

Liga družstev – už se z ní nepostupuje, ostatní je na dohodě kapitánů družstev, která mají zájem.

Pohár v opisovaném scrabblu rovněž zachovat beze změn. Soutěž v časopise Křížovka a hádanka: loni po změně pravidel sněmem vznikl problém s jejich pravidly, proto letos zdůrazňujeme, že soutěž musí probíhat podle aktuálně platných pravidel ČAS.

Pravidla týkající se žolíků a bing získaných s použitím žolíků

asi 16:00

Chceme vůbec projednávat nějakou změnu pravidel v této oblasti? Pro V0 L28 P2. Proti V13 L16 P16. Zdrž L1. 1 ignoroval. Od dalšího projednávání se ustupuje.

Pravidla přípustnosti

Návrh schválit Velký slovník. Pro V13 L45 P19 = 77. Přijato.

Návrhy slovníkové komise č. 2, 3 a 4 o úpravách Slovníku ČAS v části do 5 písmen. Na místě provedeny v návrzích ještě drobné změny týkající se slov, která slovníková komise objevila až po prosincovém jednání - navíc vyřadit divi, nepřidávat areje (už tam je) a nulin, zato přidat ars, basin, divův, ofiti, šíiti, uraey, vypru, vypře, vypři, vypřu. Pro V13 L45 P18 Proti P1. Přijato.

Vyřadit větu o jiných pravidlech v korespondenčních soutěžích. Pro V7 L45 P18, proti V3 zdrž V3 P1. Přijato.

Vypustit Babilonovy dodatky. Pro V6 L7 P9 proti V4 L4 P1 zdrž V3 L34 P8. Nepřijato.

Návrh Petra Kuči k větě o taxativních seznamech: „s dočasnou výjimkou Velkého slovníku“. Pro V13 L35 P16 = 64, proti 0 zdrž P3, Kaňovský s 10 hlasy dočasně mimo místnost. Přijato kvalifikovanou většinou.

Povolit od sněmu 2003 ohebný scrabble za předpokladu, že sněm přijme náležité materiály apod.? (Jarek Nohavica) Pro V6 L22 P2 = 30. Proti V6 L21 P16 = 43. Zdrž V1 L0 P1. Nepřijato.

Metoda výpočtu žebříčku

17:11

Návrh Zbyňka Burdy: chceme vůbec projednávat změnu? V5 L33 P1 = 39. Proti V8 L10 P14 = 32. Zdrž L2 P4 V0 = 6.

Návrh o NSA Petra Kaňovského s váhou skóre 25%. Pro V4 P2 L36 = 42. Proti V5 L0 P0 = 5. Zdrž L7 P16 V4 = 27. Ignorovali 3. Přijato.

Soutěžní řád

17:23

Zbyněk: prodloužit hrací dobu na 45 minut. Pro 10, proti 59, zdrž 8. Nepřijato.

Návrh: oznamovat pouze body, slovo jen na požádání. Pro V0 P2 L1 = 3, proti V12 P16 L40 = 68, zdrž V1 L2 = 3. Nepřijato.

Návrh: oznamovat povinně pouze hlavní slovo, ne další slova. Pro V3 P19 L38 = 60, proti V10 L7 P0 = 17. Přijato.

Návrh: zmírnit přísnost posuzování při nadhodnocení tahu. Pro V8 L22 P15 = 45. Proti V2 P4 L23 = 29. Zdrž V3. Přijato.

A teď jak?

Variantní hlasování 4.

Varianta 1: křížek tak jako za neoprávněný protest a oprava na správný počet bodů. V10 L21 P6 = 37

Varianta 2: odečtení tolika bodů, kolik si přičetl, nebo hodnotu tahu. V8 L18 P5 = 31

Varianta 3: odečtení paušálu 10 bodů, ne do záporu. V3 L19 P4 = 26

Varianta 4: odečtení dvojnásobku přespočtu, ne do záporu. V5 L19 P13 = 37

Varianta 5: odečtení pětinásobku přespočtu nebo 20 bodů podle toho, které je větší. Pokud by odečet byl větší než hodnota tahu, odečíst jen hodnotu tahu. L31 P1 = 32

Varianta 6: započítat polovinu skutečné hodnoty tahu zaokrouhleno nahoru. L26 P5 = 31

Varianta 7: ohodnotit tah jedním bodem. V1 L24 P1 = 26

Postupují varianty 1 a 4.

Variantní hlasování 4b (druhé kolo)

Varianta 1: V9 L36 P4 = 49

Varianta 4: V4 L9 P14 = 24

Zdrželi se 4.

Odchází Petr Kaňovský a s ním 10 hlasů včetně jeho vlastního. Součet přítomných je odteď 67.

Odchází Jaromír Nohavica a s ním 17 hlasů, dále Petr Vetešník s 1 hlasem. Miroslav Muroň se 4 hlasy. Zbývá 45 hlasů.

HR může povolit nevyplňování námitek u protestů z Blexu. Pro V9 P19 L12. Proti V2 zdrž V2. Přijato.

Vypustit otáčení kamenů při odvolání proti hlavnímu. Proti L12 V8 P15 proti V5 L1 P5. Přijato.

Ztráta tahu až za 4. křížek. Pro V2 L0 P3 proti L13 V10 P16. Zdrž V1. Nepřijato.

Námitka proti podhodnocení je neoprávněná a trestána křížkem. Pro V1 L3 P2 proti V7 L1 P14 zdrž V5 L7 P3. Nepřijato.

Zrušit povinné zapisování průběžného součtu V1 L0 P0 proti V9 L13 P19 zdrž V3 L0 P0. Nepřijato.

HR může povolit zakreslování pouze prvního slova do diagramu. V8 L4 P19 proti V5 L1 P0 zdrž L6 P0 V0. Přijato.

Burda: zakázat používání seznamu písmen. Pro V3 L4 P4 proti V10 L7 P14 zdrž L2 V0 P1. Nepřijato.

Pořadatel má právo zařadit náhradníky za ty, kteří nepřišli včas k prezenci: pro V13 L13 P18 = 44, proti 0, zdrž P1. Přijato.

Když u partie sedí 1 člověk, pustí hodiny soupeři, když nepřijde, je kontumace. Když nesedí ani jeden, pustí rozhodčí čas postupně oběma hráčům, aby to bylo konzistentní. Pro V13 L12 P19 = 44, zdrž L1. Přijato.

Vypustit z bodu 87 „výjimkou může být výzva rozhodčího“. Pro L3 P3 V1 = 7, proti V1 L4 P14 = 19, zdrž L6 V10 P2 = 18. Nepřijato.

Vypustit z téhož bodu „se souhlasem soupeře“. Pro V0 L1 P1 = 2, proti V9 L10 P10 = 29, zdrž L0 V3 P5 = 8. Nepřijato.

Nejen vyloučení, ale i napomínání hráče je v kompetenci až hlavního rozhodčího. Pro V10 L13 P18 = 41 proti L0 P0 V0 = 0 zdrž V3. Přijato.

Odchází Martin Vacek, svůj hlas deleguje na Luboše Vencla, hlas Jany Vackové propadá, tj. zbývá celkem 44 hlasů.

Doplnit oboustrannou kontumaci, když hráči měli ukončit partii a neukončili ji. (V tomto návrhu na rozdíl od příručky pro rozhodčí už není možnost, že se jim pouze odečítá 50 bodů, když se k tomu přiznají sami.) Pro V13 P19 L10 = 42, ignoroval Landa, nikdo se nezdržel ani proti. Přijato.

Soutěžní řád je tedy přijat.

Pravidla opisovaného scrabblu

Jednomyslně odloženo, tj. zatím zůstává v pravomoci výboru.

Různé

Jitka: do usnesení nutno napsat, dokdy musí mít členové z roku 2001 zaplacené příspěvky na 2002, jinak budou vyškrtnuti.

Volba nového výboru

19:10

Znova nekandiduje Jitka Folberová a Iva Niklesová.

Kandidaturu předem odmítají všichni zbývající přítomní kromě K. a D. Rusých, L. Vencla, M. Kuči, D. Horada, H. Záviškové a zbytku stávajícího výboru.

Zvolena volební komise Iveta Vondrátová, Martin Daněk a Livia Kubátová.

Je třeba zvolit alespoň 5 členů a 2 náhradníky.

40 Vladimír Chládek

40 Petr Kuča

39 Daniel Zeman

38 Dagmar Rusá

36 Karel Král

26 David Horad

23 Jiří Janatka

naplněno 7 členů výboru

náhradníci:

22 Hana Závišková

5 Kateřina Rusá

Všichni výše uvedení souhlasí s funkcí člena výboru, resp. náhradníka.

4 Martin Kuča

1 Iveta Vondrátová, Jindra Voráčková, Jaromír Nohavica, Michal Záviška

Usnesení sněmu

Je uvedeno ve zvláštním dokumentu, přijato L13 P17 V13, proti a zdrž 0, ignoroval 1.