Návrh programu jednání sněmu ČAS 2006:

 

1.   Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová a volební, zapisovatel, skrutátoři, …)

2.   Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu                                                                                 (mandátová komise)

3.   Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

4.   Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce                                                                         (výbor ČAS)
5.
   Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce                                                                  (výbor ČAS)

6.   Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory          (výbor ČAS)

7.   Stanovy ČAS a Jednací řád– projednání úprav, doplňků a upřesnění                                          (výbor ČAS)

8.  Volba výboru ČAS pro další funkční období                                                                         (volební komise)
     - zveřejnění kandidátní listiny před polední přestávkou, tajné hlasování během odpoledního jednání

9.   Systém soutěží sezóny 2006                                                                                                        (výbor ČAS)
A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR:
            – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně výběru turnajů a termínové listiny)
            – počet hráčům započítávaných výsledků
            – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji

– kompenzační body rozhodčím
            – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MR (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

B. Mistrovství republiky jednotlivců juniorů
– systém kvalifikace na finálový turnaj:
            – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně výběru turnajů a termínové listiny)
            – způsob kvalifikace na finálový turnaj MRJ
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

C. Pohár v opisovaném scrabble
– systém kvalifikace na finálový turnaj Poháru:
            – počet a typ kvalifikačních turnajů Poháru celkový (včetně termínové listiny)
            – počet hráčům započítávaných výsledků
            – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnajích
            – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj Poháru (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

D. Liga scrabble družstev
- soutěž bude řízena sborem kapitánů ligových družstev
- soutěž bude hrána podle aktuálních Pravidel přípustnosti slov a soutěžního řádu
- počet a forma ligových utkání bude stanovena na základě dohody kapitánů

E.         Další soutěže podle návrhů pořadatelů
 

10.  Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění       (slovníková komise výboru ČAS)
11.
 Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění                (technická    komise výboru ČAS)
12.
  Různé
13. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků volby výboru ČAS pro další funkční období            (volební komise)

13.  Návrh usnesení                                                                                                   (návrhová komise)

14.  Přijetí usnesení Sněmu ČAS 2006