Zápis ze schůze výboru ČAS konané dne 3. dubna 2004 v Brně


přítomni Kuča, Nohavica, Rusá, Sikora, Vacek, Vetešník, omluveni Král

 

1.         výbor se dohodl na rozdělení funkcí následně:

 

Předseda - Petr Kuča,

Místopředseda - Karel Král,

Jednatel - Jaromír Nohavica,

Hospodářka - Kateřina Rusá,

Správce webu - Karel Sikora,

Vedoucí slovníkové komise - Petr Vetešník,

Vedoucí technické komise - Martin Vacek.

 

2.         výbor pověřil pana Jaromíra Nohavicu jednáním jménem ČASu se společností GLOBALEXPRESS ve věci sponzorské podpory poskytované ČASu uvedenou společností.

3.         výbor na základě zjištění chyby v návrhu usnesení sněmu ČAS, konaném dne 17.ledna 2004 v Praze, kde opomenutím zapisovatelů nebyl uvedena  tímto sněmem ČAS přijatý návrh dávající výboru ČAS právo rozhodovat o změně sídla ČASu (viz zápis z jednání sněmu), rozhodl o opravě usnesení sněmu spočívající v doplnění  odstavce „schvaluje“ o bod 5 ve znění:
“5.       udělení práva rozhodnout o sídle ČAS výboru ČASu.“.

4.         výbor po dohodě rozhodl o změně sídla ČAS, novým sídlem ČAS je Ostrava – Mariánské Hory,  U vodojemu 664/4, PSČ 709 00
(adresa jednatele ČAS Jarka Nohavicy; Jarek zajistí i příslušné označení poštovní schránky).

5.         výbor se dohodl na poskytnutí sponzorské podpory pořadatelům tří kvalifikačních turnajů MR juniorů 2004 (konkrétně pro turnaj v Bruntále – pořadatel Jiří Čech, turnaj pořádaný Vladimírem Chládkem a turnaj pořádaný Danielem Zemanem) formou poskytnutí věcných cen pro účastníky v hodnotě 50,-Kč na každého hráče, který se daného turnaje zúčastnil; podporu mohou pořadatelé čerpat z věcí uvedených v přehledu majetku ČAS k tomuto účelu podle vlastního výběru.

6.         výbor souhlasil s přeložením MR v opisovaném scrabble z původně plánovaného termínu 1.května 2004 na pozdější z důvodu souběhu akce s termínem konání MS v ledním hokeji v Ostravě a z toto vyplývajícími problémy s technicko-organizačním zajištěním turnaje; nový termín bude pořadatelem turnaje včas zveřejněn.

7.         výbor rozhodl o úpravě zásad používání standardních partiářů ČAS na turnajích soutěží a akcí ČAS spočívající v přenesení práva rozhodnutí, zda partiáře budou obsahovat i přehled písmen, na pořadatele turnajů (ostatní náležitosti týkající se formy partiářů a jejich používání zůstávají zachovány);
výbor se rozhodl vypracovat návrh nové formy standardního partiáře ČAS a předložit tento ke schválení příštímu sněmu ČAS.

 

zapsal:  Petr Kuča