Zápis ze schůze výboru ČAS, Praha, 1.10.2001

 

Výbor se sešel 1.10.2001 u Zemanových na Černém Mostě. Přítomni: Daniel Zeman, Jiří Janatka, Karel Král, Iva Niklesová, Petr Kuča. Omluveni Jitka Folberová a Vladimír Chládek.

Projednané body:

1.      Účast počítačových programů na kvalifikačních turnajích.

Výbor projednal návrh Petra Kaňovského na pravidla účasti počítačových programů na kvalifikačních turnajích a žádost o účast Kaňovského programu na QT 2001-7 v Náchodě. Bylo rozhodnuto, že účast programu na kvalifikačním turnaji není žádoucí, a to ani v případě, že by umístění programu nebylo do kvalifikace započítáno, protože schopnosti počítače jsou značně odlišné od schopností člověka a protihráči programu by se mohli cítit poškozeni; kromě toho by umožnění startu programu bylo významnou změnou pravidel kvalifikace krátce před jejím koncem. Výbor však považuje za možné uspořádat nekvalifikační turnaj, na němž bude start počítačových programů umožněn, nebo který bude dokonce programům vyhrazen.

2.      Slovo „švorc“ v soutěži časopisu Křížovka a hádanka.

Na žádost Petra Kaňovského se výbor opakovaně vyjádřil k uznání slova „švorc“ pořadateli soutěže v časopisu Křížovka a hádanka a konstatoval, že nenastaly nové skutečnosti, které by vedly ke změně původního rozhodnutí. Podle pravidel přípustnosti slov platných v ČAS v době použití tohoto slova toto slovo nebylo přípustné. Výbor nebere pořadatelům soutěže právo vyhodnocovat soutěž dle vlastního uvážení pro účely Křížovky a hádanky. Avšak pro účely kvalifikace na soutěže ČAS (Mistrovství republiky, Pohár v opisovaném scrabblu) je nezbytné soutěž vyhodnotit v souladu s platnými pravidly ČAS. Proto při vyhodnocování kvalifikací výbor nepřizná body za slovo švorc hráčům, kteří ho použili. Hráčům, kteří vedle tohoto slova dodali i alternativní tah, mohou být uznány body za tento alternativní tah. Výbor požádá organizátory soutěže KaH, aby mu dodali seznam hráčů, kterých se toto rozhodnutí týká.