Sněm ČAS 2006

 

proběhne

 

v sobotu dne 14.ledna 2006

 

v Praze v Tyršově domě v posluchárně č.1

 

Předpokládaný časový průběh sněmu:

 

08:45 – 09:25  prezence účastníků sněmu

09:30               zahájení sněmu

09:30 – 12:30 dopolední blok jednání sněmu

12:30 – 13:30  přestávka na oběd

13:30 – 16:45 odpolední blok jednání sněmu

16:45 – 17:00  podvečerní občerstvující přestávka

17:00 – 19:30 večerní blok jednání sněmu

19:30 – 20:15 přijetí usnesení sněmu

20:30               ukončení sněmu

 

Žádáme zájemce o účast na Sněmu ČAS 2006, aby potvrdili účast na sněmu na adresu výboru ČAS nejpozději do 10. ledna 2006 – později přihlášeným negarantujeme zajištění občerstvení.

 

Pokud nejste na E-mailovém spojení (adresa výboru ČAS je cas@email.cz, vzhledem k jistým problémům se serverem email.cz posílejte, prosím, maily v kopii i na adresu kucapetr@volny.cz), adresujte prosím korespondenci na adresu výboru ČAS:

            ČAS

            Jaromír Nohavica, jednatel

U vodojemu 664/4

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 

Upozorňujeme, že nutnou podmínkou uplatnění hlasovacího práva na Sněmu ČAS je zaplacení členských příspěvků na rok 2006 nejpozději při prezenci k jednání sněmu!

 

 

Upozorňujeme účastníky, že časový průběh jednání sněmu se může (a pravděpodobně i bude) přizpůsobovat aktuálnímu průběhu jednání sněmu – tj. je možné jak dřívější ukončení sněmu v případě hladkého projednání všech bodů programu sněmu, tak i prodloužení jednání sněmu v případě rozsáhlých diskusí k projednávaným bodům – počítejte tedy při plánování návratu ze sněmu i s těmito možnostmi!

 

Už nyní se těšíme, že účast na sněmu, který je vrcholným orgánem ČAS a kde můžete do všeho mluvit a, při získání dostatečného počtu hlasů, přiblížit vývoj českého Scrabble svým představám, bude letos ještě hojnější než loni.

 

 

                                                                                  Výbor ČAS


Návrh programu jednání sněmu ČAS 2006:

 

1.   Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová a volební, zapisovatel, skrutátoři, …)

2.   Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu                                                                                 (mandátová komise)

3.   Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS

4.   Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce                                                                         (výbor ČAS)
5.
   Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce                                                                  (výbor ČAS)


6.
   Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory          (výbor ČAS)


7.
   Stanovy ČAS a Jednací řád– projednání úprav, doplňků a upřesnění                                          (výbor ČAS)


8.  Volba výboru ČAS pro další funkční období                                                                        (volební komise)
     - zveřejnění kandidátní listiny před polední přestávkou, tajné hlasování během odpoledního jednání

9.   Systém soutěží sezóny 2006                                                                                                        (výbor ČAS)
A. Mistrovství republiky jednotlivců
– systém kvalifikace na finálový turnaj MR:
            – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně výběru turnajů a termínové listiny)
            – počet hráčům započítávaných výsledků
            – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnaji

– kompenzační body rozhodčím
            – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj a vlastní finále MR (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

B. Mistrovství republiky jednotlivců juniorů
– systém kvalifikace na finálový turnaj:
            – počet kvalifikačních turnajů MR celkový (včetně výběru turnajů a termínové listiny)
            – způsob kvalifikace na finálový turnaj MRJ
– finálový turnaj a vlastní finále MRJ (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

C. Pohár v opisovaném scrabble
– systém kvalifikace na finálový turnaj Poháru:
            – počet a typ kvalifikačních turnajů Poháru celkový (včetně termínové listiny)
            – počet hráčům započítávaných výsledků
            – bodové ohodnocení pořadí hráčů v turnajích
            – kritéria pro stanovení výsledného pořadí hráčů v kvalifikaci na finálový turnaj
– finálový turnaj Poháru (včetně pořadatele, místa a termínu konání a systému jeho vedení)

D. Liga scrabble družstev
- soutěž bude řízena sborem kapitánů ligových družstev
- soutěž bude hrána podle aktuálních Pravidel přípustnosti slov a soutěžního řádu
- počet a forma ligových utkání bude stanovena na základě dohody kapitánů

E.         Další soutěže podle návrhů pořadatelů
 

10.  Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění       (slovníková komise výboru ČAS)

11.
 Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění                (technická    komise výboru ČAS)

12.
  Různé

13. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků volby výboru ČAS pro další funkční období            (volební komise)


13.
  Návrh usnesení                                                                                                   (návrhová komise)


14.
  Přijetí usnesení Sněmu ČAS 2006