15.5.2001


Vážení příznivci SCRABBLE,skončil další – snad si můžeme dovolit říci úspěšný - rok českého SCRABBLE, ve kterém proběhlo mistrovství 
ČR formou kvalifikačních turnajů (4 QT, MR mládeže a soutěž KaH) a finále MR pro 32 nejlepších hráčů.
Mistrem České republiky pro rok 2000 se stal
Milan Kuděj, který ve finálovém utkání porazil Janu Rusou,
třetí místo vybojoval Jan Řepka vítězstvím v utkání se Zbyňkem Burdou.

 

Co český SCRABBLE čeká v prvém roce nového tisíciletí?

 

Výbor ČAS vyhlašuje pro rok 2001 tradiční

Mistrovství České republiky 2001 ve SCRABBLE dvojic

 

MR 2001 bude mít víceméně obvyklou formu – kvalifikační soutěže a pro nejlepších 32 hráčů finále.

 

Možnosti kvalifikovat se do finálového turnaje jsou pro MR 2001 následující:

 

a)                  přímým postupem:
                                   medailisté MR 2000                                         3 hráči
                                   vítězové kvalifikačních turnajů                           7 hráčů
                                   vítěz soutěže Křížovky a hádanky                      1 hráč
                                   vítěz MR mládeže 2001                                    1 hráč
                                   hráči nejlepších družstev ligy                             3 hráči

                                                           tj. celkem         nejvýše            15 hráčů


b)                  „divokou kartou“ udělenou výborem ČAS                      nejvýše             1 hráč
(divoká karta nemusí být udělena)


c)                  postupem podle počtu bodů získaných v kvalifikačních turnajích
doplnění počtu hráčů kvalifikovaných přímo a „divokou kartou“ do celkového počtu 32 účastníků finále, tj.                                                                                             nejméně           16 hráčů

 

Poznámky:

·         Pokud se hráč kvalifikuje přímým postupem vícekrát, např. když medailista MR 2000 vyhraje kvalifikační turnaj, jím získaná další postupová místa „propadají“ ve prospěch hráčů postupujících podle počtu bodů.

·         Z ligy se kvalifikují přímým postupem 2 hráči vítězného družstva ligy a 1 hráč druhého družstva ligy, kteří splňují následující podmínky:
      1) sehráli za dané družstvo nejméně polovinu ligových utkání;
      2) nekvalifikovali se do finálového turnaje žádným z výše uvedených způsobů a), b), c);
      3) jsou z nekvalifikovaných hráčů družstva nejvýše v pořadí kvalifikace 2001 podle kvalifikačních bodů

·         Pokud v družstvu nejsou hráči splňující uvedené podmínky, postupová místa „propadají“ ve prospěch hráčů postupujících podle počtu bodů získaných v kvalifikačních turnajích.

·         Soutěž KaH má blíže k opisovanému SCRABBLE než k soutěžnímu SCRABBLE dvojic, proto předpokládáme do budoucna postupová místa z této soutěže spíše pro soutěže v opisovaném SCRABBLE.

Kvalifikační turnaje

Kvalifikačních  turnajů (QT) bude v ročníku 2001 celkem sedm (7), hráčům se budou započítávat nejvýše čtyři
(4 nejlepší) výsledky z QT. Každý turnaj musí mít kapacitu nejméně 64 hráčů.

·         Bodování kvalifikačních turnajů (pp znamená přímý postup):
umístění:
 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    31 32
body:
pp 50 46 42 39 36 33 30 28 26    24 22 20 19 18 17 16 15 14 13    12 11 10   9   8   7   6   5   4   3      2   1

a dále jedna N-tina bodu za další místa (N=(umístění mínus 31), tj. 1/2 bodu za 33. místo, 1/3 za 34.místo atd.)

·         Kvalifikační turnaje budou následující (v závorce pořadatel):
Praha 2x (Paluba, Kališníci), Brno (Raci), Český Těšín (Jarek Nohavica), Hradec Králové (Zbyněk Burda), Náchod (Jiří Kracík), Litoměřice (Jiří Ryvola), některé budou možná i dvoudenní.

·         Zatím známé termíny a místa konání kvalifikačních turnajů:

1.QT: sobota 3. února 2001 v Praze v areálu Tyršův dům, pořádá Paluba.
Přihlášky do 24.1.2001 E-mailem na adresu paluba@hrejsi.cz, telefonicky na číslo (02) 8191 0418 nebo
poštou na adresu Klára a Dan Zemanovi, Vybíralova 15, Praha 9, 198 00.
Startovné se bude opět vybírat předem, nejpozději do 24.1.2001, a to buď složenkou na stejnou adresu jako přihlášky, nebo osobně na Palubě, Lidická 40, Praha 5 (scrabble čtvrtky 17 – 21).

2.QT: sobota 3.března 2001 v Brně v Centru volného času Lužánky, Lidická 50, pořádají Raci.
Přihlášky poštou na adresu Petr Kaňovský, Letovická 10, Brno, 62100 , nebo E-mailem na adresu pkanovsk@math.muni.cz, další informace http://www.math.muni.cz/~pkanovsk/scrabble/qt2.html .

x.OT: sobota 8. září 2001 v Českém Těšíně, pořádá Jarek Nohavica, kontakt bude upřesněn později.

·         MR mládeže bude sehráno na podzim, předběžný termín je říjen 2001, vítěz postupuje přímo, druhý a třetí dostanou kvalifikační body ve výši 50% resp. 30% bodů z QT, tj. 25 za druhé a 14 za třetí místo; tyto body se jim započítávají jako výsledek běžného QT.

·         rozhodčím bude poskytována kompenzace ve výši jejich průměrného bodového zisku ze všech jimi odehraných QT za jeden odpískaný QT za podmínky, že v ročníku 2001 sehráli nejméně polovinu QT;
tato kompenzace se poskytuje pro hlavního rozhodčího, vedoucího slovníkového a vedoucího sálového rozhodčího (blíže viz část „Rozhodování“)

 


Zásady vedení turnajů

 

Pro vedení turnajů se používá program SwissPerfect verze 98 složení 415c – pro oficiální turnaje pořádané pod hlavičkou resp. pod záštitou ČAS lze tento software zapůjčit od výboru ČAS. Pro vyhodnocování pořadí se paralelně používá aplikace pro výpočet a zohlednění kritéria „SCRABBLE-ČAS (v současné době vytvořená Danem Zemanem v prostředí Microsoft Access 2000, výhledově samostatný modul nezávislý na prostředí MS Access 2000).

Pro určení pořadí hráčů v turnaji je rozhodujícím kritériem počet bodů získaných za vítězství a remízy, dále pak pomocná kritéria v pořadí významnosti: „SCRABBLE-ČAS“, „Minor Score“, „Buchholz“.
Význam těchto kritérií je následující:

„SCRABBLE-ČAS“ se stanoví jako součet

A*[Buchholz] + B*[skóre uhrané hráčem v partii] +  C*[rozdíl skóre hráčů v partii] + D*[korekce na začínání]

  kde     [Buchholz]        je součet bodů za vítězství a remízy získaných soupeřem
                                   (s jistými odchylkami u lichých hráčů, u soupeřů, kteří odstoupili z turnaje, apod.)
            [korekce na začínání]    zohledňuje, zda hráč ve více partiích začínal či nezačínal;
                                               vypočte jako rozdíl (DH-ZH), kde DH je počet partií, ve kterých hráč nezačínal,
                                               a ZH je počet partií, ve kterých začínal.
                                               Pozn.:   V turnajích vedených pomocí programu SwissPerfect by po posledních kolech
                                                           výraz  (DH-ZH) měl mít pro všechny hráče jednu z hodnot 1, 0, -1.
            „Minor Score“              je roven skóre uhranému hráčem v partiích, sníženému o skóre uhrané soupeři;
                                   pokud je výsledná hodnota u dvou hráčů shodná, považuje se za hráče s vyšší hodnotou
                                   kritéria „Minor Score“ ten, který uhrál více bodů (nesnížené skóre)
            „Buchholz“                   je součet bodů za vítězství a remízy získaných soupeřem
                                   (s jistými odchylkami u lichých hráčů, u soupeřů, kteří odstoupili z turnaje, apod.)

Koeficienty A,B,C jsou voleny tak, aby v průměrné partii váha [Buchholz] a
                             souhrnná váha
{ [skóre uhrané hráčem v partii]+ [rozdíl skóre hráčů v partii] } byly shodné.
Koeficient D zohledňuje pravděpodobnost výhry začínajícího hráče a druhého hráče v průměrné partii.

  
Orientační hodnoty koeficientů a parametrů jsou A = 77; B = 2,5; C = 1;; D= 23; bližší informace o způsobu výpočtu koeficientu a přesných hodnotách koeficientů a parametrů naleznete na www stránkách ČAS (http://www.scrabble.hrejsi.cz/).

Komentář:             Důvodem pro zavedení kritéria „SCRABBLE-ČAS“ (místo dosud používaného kritéria „Brightwell“)
                    je snaha zohlednit v partii nejen vlastní výkon hráče(uhrané skóre), ale i výkon soupeře uvažováním i
                       rozdílu bodů v partii.

                             Důvodem pro zavedení korekce na začínání je skutečnost, že podle statistiky partií z poledních
                    několika let (cca 2000 partií) začínající hráči vyhráli cca 55% partií oproti cca 45% partií, ve kterých
                    zvítězili druzí hráči, a v průměru začínající hráči získali o 7,5 bodu více než druzí hráči.


Poznámky:            - vzhledem k odlišné struktuře výkonnosti hráčů na QT a na finálovém turnaji MR bude pro
                                 finálový turnaj MR použita odlišná sada koeficientů A,B,C,D vycházející  z výsledků partií
                                 sehraných na předcházejících mistrovstvích republiky.          
                               - hodnota kritéria „SCRABBLE ČAS“ se vypočte a aktuální pořadí v turnaji se stanoví pomocí
                                 externího programu, který bude k dispozici u výboru ČAS.
                               - párování hráčů v jednotlivých kolech se i nadále určuje podle zásad FIDE pomocí programu
                                 SwissPerfect98(v.415c), tj. zhruba řečeno z hráčů se stejným počtem bodů jsou vytvořeny skupiny,
                                 hráči ve skupinách jsou seřazeni podle nasazení do turnaje (tj. podle jejich žebříčkové výkonnosti
                                 před turnajem), skupiny rozděleny na polovinu a spárovány 1.hráč skupiny s (N/2+1). hráčem skupiny
                                 atd. při maximálním možném zachování střídavého začínání a nezačínání hráče v turnaji.
                                 Blíže o pravidlech párování FIDE na http://www.swissperfect.com/.


Výbor ČAS tímto děkuje Petrovi Kaňovskému za analýzu a matematické zpracování kritéria „SCRABBLE ČAS“.

·         V souvislosti se zavedením kritéria „SCRABBLE ČAS“ se stanovuje skóre při kontumaci partie na 200:0.

Organizace turnajů

·         Každý turnaj musí mít kapacitu nejméně 64 hráčů a musí být hrán nejméně na minimální počet kol vyplývající ze zásad FIDE, tzn. Počet hráčů je nejvýše 2(počet kol) .

V praxi to znamená 6 kol pro 64 hráčů, resp. 7 kol pro nejvýše 128 hráčů;

pokud se turnaj hraje na větší počet kol než je minimální počet kol pro daný počet hráčů, doporučuje se, aby počet hraných kol byl nejméně o dvě vyšší než minimální počet kol.

·         V případech, kdy počet přihlášených hráčů překročí kapacitu turnaje, vybere pořadatel turnaje z hráčů řádně včas přihlášených účastníky turnaje podle následujících kritérií:

      1) členové ČAS                        2) ostatní hráči podle pořadí přihlášek (datum odeslání přihlášky).

·         Startovné pořadatel může vybírat předem, maximální výše startovného stanovená pro rok 2001 je 300,-Kč na hráče, členové ČAS budou mít slevu v předpokládané výši 25%. Pořadatel turnaje může podle místních podmínek startovné stanovit nižší než je maximální přípustná výše, přitom sleva pro členy ČAS musí být zachována.

Komentář: 

      - turnaje musí být plně zabezpečeny z vybraného startovného, případně sponzorských příspěvků

      - ke zvýšení startovného dochází v důsledku jednak zvyšujících se nákladů na pronájem hracích místností a
        dále vzhledem k nutnosti zajištění rozhodčích a pořadatelů za úplatu – odezva většiny členské základny ČAS
        na výzvu k zapojení při zajištění turnajů jako rozhodčí a/nebo pořadatelé je mizivá a nelze spoléhat na to, že
        zátěž pořádání turnajů ponese stále stejná skupina dobrovolníků.

      - pořadatel je za vybrané startovné povinen zajistit:

                  - pronájem sálu odpovídající velikosti pro předpokládaný počet hráčů a pro potřebné zázemí turnaje
                    (rozhodčí, výpočetní skupina atd.)

                  - odpovídající počet rozhodčích a pořadatelů (cca 1 rozhodčí na každých 8 hráčů – přičemž
                     alespoň hlavní, vedoucí slovníkový a vedoucí sálový rozhodčí musí být kvalifikovaní rozhodčí
                     dobře znalí pravidel SCRABBLE – a cca 3 pořadatelé na QT, zajišťující rovněž vedení turnaje -
                     výpočetní tým)

                  - materiální zajištění turnaje (formuláře, hrací sady a hodiny, prameny, výpočetní technika atd.)
                    Pozn.: 32 hracích sad a hodin, vzory formulářů atp. je možno zapůjčit od výboru ČAS.

                  - minimálně standardní občerstvení (bagety, sušenky, ovoce, nápoje – káva, nealko)

a dále pro nové tisíciletí


Pohár České republiky 2001 v opisovaném SCRABBLEPohár proběhne formou několika kvalifikačních turnajů a finálového turnaje, uspořádání turnajů zatím přislíbili Petr Kaňovský (finálový turnaj pro 32 hráčů, termín zatím nestanoven) a Jarek Nohavica (neděle 9.září 2001).

Finálový turnaj bude pravděpodobně jednodenní, na cca  25-30 kol s intervalem 3 minuty na tah.

Navrhovaný kvalifikační systém pro finálový turnaj Poháru je následující: 

            8 hráčů             z korespondenčního turnaje KaH
            8 hráčů             z korespondenčních internetových turnajů
            4 hráči              z ONLINE turnaje v opisovaném Scrabble na Internetu
          12 hráčů                        z kvalifikačních turnajů v opisovaném Scrabble

Zatím přislíbil uspořádat turnaj Jarek Nohavica v Českém Těšíně v neděli 9. září 2001;

vyzýváme další zájemce o pořádání turnajů Poháru, aby se spojili s výborem ČAS co nejdříve.

Bližší informace o Poháru budou sděleny nejpozději s informacemi o prvém turnaji Poháru na jaře 2001.

 

a

Ligu České republiky 2001 ve SCRABBLE družstev

Do ročníku 2000/2001 se přihlásilo 7 družstev – klubová družstva klubů Kališníci, Otava, Paluba, Poškoláci a Raci a družstva volných sdružení hráčů „Túzy a múzy“ a „PK“.
Každé družstvo hraje dvakrát se všemi ostatními družstvy, utkání družstev sestává z pěti zápasů dvojic hráčů, každý zápas se hraje na dvě partie.

Celkem proběhne šest kol, v každém kole se sehrají dvě trojutkání (tj. vždy trojice družstev sehraje tři vzájemná utkání, střídavě dvě družstva hrají a třetí družstvo rozhoduje) a jedno družstvo má volno.

Poznámka:        kapacita uvedeného modelu „trojutkání“ je devět družstev při zachování přijatelného počtu osmi kol,
                        vyzýváme proto další družstva, ať už klubová či volná sdružení hráčů, k účasti v dalším ročníku ligy.
                        Při větším zájmu není problémem ligu rozšířit např. vytvořením regionálních skupin a hrát finále ligy.

Bližší informace na www stránce ČAS ( http://www.scrabble.hrejsi.cz ) nebo na adrese cas@email.cz .


Dále probíhají
v časopise Křížovka a hádanka a na Internetu

turnaje v korespondenčním opisovaném Scrabblea na Internetu

 on-line turnaje v opisovaném Scrabble


Informace o některých turnajích probíhajících na Internetu lze najít v rubrice Odkazy na www stránkách ČAS.


Pravidla přípustnosti slov ve SCRABBLE

Připomínáme, že podle usnesení sněmu ČAS z r.2000 je mezi Prameny od 1. ledna 2001 zařazen slovník neologismů

Olga Martincová et al.: Nová slova v češtině - slovník neologizmů. Academia, Praha, 1998.

Zařazením tohoto pramenu se zároveň rozšiřuje Slovník ČAS – verze 2000/3 – Seznam všech přípustných dvou- a třípísmenných slov o následující slova: PUB, SÍJ, ŠÍN, TAG, VAX, VŠÍ, WEB.

Ze Slovníku ČAS – verze 2000/3 je dále odstraněno slovo KÁN
                             
Důvod: je odvozeno od nezvratného slovesa „kát“, které na rozdíl od zvratného „kát se“ není přípustné.

Prosím, upravte si Slovník ČAS – verze 2000/3 doplněními uvedených sedmi slov a vyškrtnutím slova kán.
Takto upravený Slovník ČAS je platný do vydání nového slovníku verze 2001/1.Organizační záležitosti

 

Členské příspěvky je třeba zaplatit nejpozději do termínu 1.QT, tj. do 2. února 2001 – viz příloha.
Upozornění – zaplacení členských příspěvků je nezbytnou podmínkou využívání členských výhod!

Výbor ČAS dostal výhodnou nabídku na pořízení triček s logem SCRABBLE – trička budou během jara 2001 k dispozici na QT nebo u výboru ČAS, předpokládaná cena je do 150,- Kč/ks.

Sněm ČAS předpokládáme uspořádat na jaře 2001 – o přesném termínu, místě a o návrhu záležitostí, které by sněm měl projednat, budete včas informováni dopisem, případně E-mailem. Vaše náměty a návrhy témat k projednání na sněmu posílejte na obvyklé adresy výboru ČAS, pokud možno E-mailem.
Už nyní se těšíme, že účast na sněmu, který je vrcholným orgánem ČAS a kde můžete do všeho mluvit a, při získání dostatečného počtu hlasů, přiblížit vývoj českého Scrabble svým představám, bude letos hojnější než loni.

Pro úsporu nákladů při rozesílání informací prosíme všechny z vás, kteří máte E-mailovou adresu, o zaslání kontrolního mailu s uvedením jména a kontaktních údajů (zejména při změně těchto údajů) na adresu cas@email.cz , abychom mohli aktualizovat databázi členů a správně rozesílat informace.

 

Pokud nejste na E-mailovém spojení, adresujte prosím korespondenci na styčnou adresu:

            Dan Zeman, Vybíralova 15, 198 00 Praha 9

(Adresa na Praze 5 je jen oficiálním sídlem ČAS a pošlete-li svoji zprávu tam, naše odpověď se zbytečně zdrží.)

 

Děkujeme všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na uspořádání turnajů a ligy a kdo byli aktivní v klubové činnosti, jakož i všem, kteří zasílají výboru ČAS podnětné návrhy na vylepšení činnosti. Budeme však rádi, když se budou nadále rozšiřovat nejen řady našich členů (přiveďte mezi nás příbuzné a přátele a známé!), tak hlavně počet členů aktivních. Nezapomeňte, že asociace je tady pro nás, kteří si chceme hezky a na soutěžní úrovni zahrát Scrabble.
Jak k tomu všichni přispějeme, taková naše asociace bude.

 S přáním do nového tisíciletí mnoha úspěchů nejen ve SCRABBLE                              Výbor ČAS