Zápis z jednání výboru ČAS č.2/06

 

Přítomni:          J.Nohavica, K.Sikora, M.Vacek, P.Vetešník, P.Vojáček, I.Vondrátová, J.Voráčková

Datum:             25.února 2006

Místo:              Praha, hotel Pramen

 

 

1.                  Výbor nechá vytisknout 15 tisíc partiářů. Pořadatelům turnajů bude nabídnuta možnost zakoupit si partiáře v ceně 0.30 Kč/kus

Z: J. Nohavica

 

2.                  Pořadatelé turnajů si mohou zapůjčit vybavení pro pořádání turnajů.

Toto je uloženo takto:

Praha:              vybavení u I. Vondrátové, notebook u J. Voráčkové (t.č. u D.Kučové)

Ostrava:           vybavení u J. Nohavici,  notebook u K. Sikory

 

3.                  V. Chládek není spokojen s odpovědí výboru. Výbor ČAS nevidí rozpor v SR a pošle V. Chládkovi doplněné stanovisko.

Z: M. Vacek

 

4.                  Výbor došel k závěru, že není nutné, aby nově přihlášení členové museli kromě přihlášky na stránkách ČAS posílat ještě vyplněnou a podepsanou přihlášku poštou. Zaplacením členských příspěvků se stanou členy ČAS. Příslušná internetová stránka bude upravena.

Z: P. Vetešník, K. SikoraVýbor nevidí rozpor v SR.en s odpovědí ybavení.ožnost

 

 

Kontrola úkolů z jednání výboru č.1/06

 

Bod.4 - Aktualizace databáze členů – úkol je průběžně plněn a zbývá získat údaje od několika posledních členů

Bod. 6 – Kompletace moravské části Pramenů – splněno

Bod. 7 – Nákup dalšího notebooku je nutno řešit z vlastních zdrojů

Bod. 9 – Vyřešení „protestu“ V. Chládka - splněno

Bod. 11 – Zatavení seznamu písmen - splněno