26. 09. T Třinec Info
02. 10. MR Hradec Králové Info www
17. 10. T Třinec Info

Losování turnajů

Pro losování turnajů se používá švýcarský systém. Dříve se používala jeho klasická varianta, v průběhu roku 2008 se přešlo na variantu Dubov, která byla poupravena pro potřeby Scrabblu.

Dubov

Tento turnajový systém se podobá švýcarskému systému, který byl v letech 1997-2008 používán na turnajích ČAS, avšak zahrnuje nové myšlenky používané v systému mezinárodní šachové federace FIDE. Systém se snaží spárovat hráče, kteří spolu dosud na turnaji nehráli, tak, aby měli pokud možno stejný počet bodů1, aby měli přibližně vyrovnanou bilanci začínání2 a aby měli přibližně stejnou průměrnou sílu soupeřů ve skupině hráčů se stejným počtem bodů3 (tedy aby všichni hráči měli přibližně stejně „dobrý los“). Pokud na turnaji hraje lichý počet hráčů, pak volný los obdrží nejslabší hráč4 na turnaji, při splnění podmínky, že každý hráč může obdržet volný los nejvýše jednou. Aby došlo k rovnoměrnému rozvrstvení hráčů umožňující plynulé párování dalších kol, je dobré první kolo sestavit tak, že hráče rozdělíme podle síly na dvě poloviny, přičemž každému hráči z horní poloviny přiřadíme náhodně hráče z druhé poloviny. U hráčů z horní poloviny přitom střídáme začínání.5

Pro párování dalších kol použijeme algoritmus, který minimalizuje chybovou funkci, pomocí které posuzujeme, nakolik párování splňuje požadované vlastnosti.6 Průběžné i konečné pořadí hráčů stanovíme na základě počtu bodů (za výhry a remízy) a na základě doplňkového kritéria TurČAS tam, kde hráči získali stejný počet bodů.7

Pozn.

  1. Pokud toto není možné zajistit, pak požadujeme, aby jejich bodový rozdíl byl co nejmenší možný.
  2. Pokud to není nezbytně nutné, neměl by rozdíl počtu partií, ve kterých hráč začínal, a partií, ve kterých nezačínal, převyšovat hodnotu 2.
  3. Pokud tedy hráč měl v prvních kolech silné soupeře, měl by v dalším kole dostat slabšího soupeře než hráč, který v prvních kolech hrál se slabšími soupeři. Tuto podmínku stávající systém mnohdy nesplňoval.
  4. Z hráčů s nejmenším počtem uhraných bodů je vybrán hráč s nejméně body v aktuálním žebříčku ČAS.
  5. Pokud se turnaje účastní například 8 hráčů, pak hráče 1,2,3,4 zařadíme do první poloviny, hráče 5,6,7,8 do druhé poloviny. Přípustný los 1.kola tedy je například 6-1,2-8,7-3,4-5.
  6. Nejvyšší váhu mají bodové přesuny mezi skupinami, nižší váhu mají rozdíl začínání, střídání začínání a průměrná síla soupeřů.
  7. Toto kritérium nemá vliv na párování hráčů.