Zápis z jednání výboru 19.1.2002

U Kučových ve Vokovicích, přítomni: Petr Kuča, Dagmar Rusá, Jiří Janatka, Vladimír Chládek, Daniel Zeman.

Názvy verzí

Zůstat u Novotného pracovních názvů „KLASIK“ a „PLUS“.

Připravované akce

Do dopisu:

„Olympiáda duševních sportů proběhne 4. až 12. října v Praze, nejspíše v Tyršově domě. Její součástí budou i scrabblové akce zajišťované dobrovolníky z řad asociace. Určitě proběhne ohebný kvalifikační turnaj, který bude současně hlavním olympijským turnajem. Náměty na další akce uvádíme níže. Nejspíš se podaří zorganizovat jen některé, to záleží na počtu dobrovolníků. Pokud budete mít zájem organizovat nebo pomáhat s organizací některé z uvedených akcí či dokonce přidat nějakou zde neuvedenou, přihlaste se prosím na adresu ČASu.

Náměty: Turnaj dětí do 15 let (kvalifikační na MRJ), opisovaný scrabble český ohebný i neohebný (kvalifikační na brněnský turnaj), slovenský, anglický, podle zájmu i jiný; maratón 24 hodin podle zapomenutého Benova návrhu po olympiádě 2001 (hraje se 24 hodin, můžete vynechat kolik partií chcete, ale prvním kritériem je počet výher, které stihnete získat); slovenský a anglický turnaj švýcarským systémem; ohebný miniturnaj pro začátečníky s povolením všech slov (i citoslovcí a vlastních jmen); turnaj dvojic (tj. scrabble pro 4 hráče); maxiscrabble 21×21; přemísťovací scrabble.“

Ben – čs.-slov. utkání zatím nejisté.

Ben – setkání řešitelů scrabblových úloh vycházejících v KaH (Pranostiky). Jednodenní, sobota. Zatím neznámý termín, uvažuje se o 2. čtvrtletí, bude uveřejněno v Křížovce a hádance.

Mistrovství republiky juniorů

Bude výzva pro umožnění paralelních juniorských kvalifikačních turnajů.

Termín možná 22.11. (pokud by nekolidovalo s hlavním mistrovstvím). Na olympiádě 11.10. bude kvalifikační turnaj.

Soutěž by mohla být ohebná, protože pro děti je to přirozenější.

Sněm 2004

Zatím rezervujeme (Ben) termín 17.1.2004 v Tyršově domě.

Mistrovství republiky

5 nejlepších výsledků (rozhodnul už sněm), kompenzační body jsou průměrem ze 4 turnajů. Kvalifikuje se mistr 2002 a další lidi podle kvalifikačních bodů.

Sněm nestihl rozhodnout:

Kritéria pro stanovení vítěze finálové části, pokud nebude třemi partiemi rozhodnuto alespoň o půl bodu.

A: vítězem je vítěz základní části

B: celk. rozdíl skóre za finálové partie, pak vyšší počet uhraného skóre

Nestihlo se prodiskutovat a odhlasovat v době vymezené na jednání sněmu, bude rozhodnuto výborem dle jeho kompetencí.

Pro A: Petr, Dan, asi i Ben.

Pro nějakou variantu, která rozhodne pouze na základě výsledků finále: Jirka, Dáša.

Tj. souhrnem: Vyhraje ten, kdo první dosáhne dvou bodů (vítězství = bod, remíza = půl bodu). Pokud po 3 finálových partiích je stav 1,5:1,5 bodu, stane se vítězem vítěz základní části. Boj o 3. místo se řeší analogicky.

Dosud nebylo nikde napsáno, kdo začíná první partii ve finále. Proto budiž jednoznačně posvěcena dosavadní praxe, že začíná vítěz základní části, v dalších finálových partiích se hráči v začínání střídají.

Protest Petra Kaňovského

Výbor v dopise stručně zdůvodní, proč protest odmítl.

Kromě toho upřesnit jednací řád na webu – uvést do souladu se zápisem ze sněmu 2002, který jednací řád přijal. Tam totiž není napsáno, že „o použití výběrového hlasování se hlasuje prostým hlasováním“, ale že se to dělá, když někdo použití výběrového hlasování zpochybní.

Pohár v opisovaném scrabblu

Návrh komise (schválený členy komise Kaňovský, Vetešník, Lašťovka, Švarc;  proti Horad, Zeman; ignoroval Poltier) bude přijat bez úprav. Poznámka: soutěž v KaH, z níž se podle návrhu lze kvalifikovat na Pohár, bude podle informací z redakce ohebná.

Pokud se najdou zájemci (jak pořadatelé, tak hráči), výbor podpoří i druhý pohár v ohebném opisovaném scrabblu. (Mohl by být ohebný turnaj v Praze na olympiádě, v Hradci a v Těšíně vedle QT.) Nebylo by finále, na které by bylo nutné se kvalifikovat, místo toho by bylo několik rovnocenných turnajů, po posledním z nich by byl oznámen vítěz celého poháru.

Další věci do dopisu

Tabulka majetku.

Pravidla přípustnosti slov.

Soutěžní řád.

Jednací řád.

Různé

Ben navrhuje navrhnout Global Expressu soutěž v rozhlase a v televizi, s tím, že vysílací čas zajistí a zaplatí GE. Dostal za úkol to dopracovat J. Z návrhu musí být zřejmé, co uděláme my, a co musí udělat GE.

Liga (taky do dopisu): kapitáni si rozmyslí, zda chtějí opět hrát, za jakých podmínek atd.