Zápis z jednání výboru ČAS 19.3.2002

Výbor se sešel na Palubě ve složení: Jiří Janatka, Karel Král, Petr Kuča, Dagmar Rusá, Daniel Zeman; host: Ludmila Rusá.

1. kvalifikační turnaj

Petr informoval o 1. kvalifikačním turnaji, průběh a výsledky zhodnoceny kladně a schváleny.

Stav jednání o spolupráci s Global Expressem

Petr informoval o jednání s Global Expressem (Petr Kuča, Martin Hloušek, Jaromír Nohavica, Dan Balun). Jednali s někým novým, výsledek vypadá slibně (zlepšení spolupráce je reálné), další schůzka je domluvena na první polovinu dubna, kam už Global Express přijde s konkrétními návrhy.

Liga Scrabble

Dořešit seznam e-mailových adres sdružených v konferenci liga-scrabble@kluby.hrejsi.cz (Dan). Axon, Kališníci, Otava, Paluba, PK, Poškoláci, Sirotci, Túzy a múzy, Východočeši; nově Muroňovci („Zďasi“). 4 hrací dny (nejbližší je v sobotu 13.4.2002, ale na Petrovu žádost navrhnout přesun na neděli 14.4.2002), s mnoha utkáními čtyřčlenných družstev, utkání se skládá z jedné partie, ne ze dvou jako loni. Body za utkání 2, 1, nebo 0. Pořadí: body za utkání, podtabulka vzájemných utkání, body za partie, skóre rozdíl. Do dopisu dále výzva, aby se lidé vyjádřili, kdy může utkání ve kterém městě začínat, aby tam mohli včas přijet (v úvahu přichází Praha, Litoměřice, Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Náchod…). Dále: každé družstvo by mělo být schopno postavit na jeden hrací den jednoho rozhodčího. Poslat to i Rakům a Pavučině, ale museli by souhlasit s tím, co už bylo dohodnuto. Startovné bude platit družstvo, ne hráči; navrhovaná výše je 500 Kč (splatná před začátkem ligy) — to je posun oproti dohodnutému na turnaji. Nasazování do utkání podle pevné soupisky (která nemusí být uspořádána podle žebříčku), z ní se může vynechávat, ale ne měnit pořadí, pokud se nesejde dost lidí, musejí nastoupit ke stolům s nižšími čísly a volné musejí zůstat poslední stoly. Soupiska je zdola omezená počtem čtyř hráčů. Shora omezená není. Nesmí na ní být hráč, který už se vyskytl na jiné soupisce v tomto ročníku. Soupisku lze doplňovat během roku, noví hráči se zařazují nakonec. Aktuální soupisku předloží kapitán pořadateli na začátku hracího dne. Kontumace při nenastoupení hráče podle soutěžního řádu (200:0).

Úkol pro Dana: poslat Petrovi zápis z výboru, na kterém byla Dáša zvolena hospodářkou, aby ho Petr mohl podepsat a Dáša mohla v bance založit účet. Doplnit do zápisu, že jsem byl potvrzen ve funkci jednatele.

Pohár v opisovaném scrabblu

Údajně běží korespondenční turnaje na internetu a v Křížovce a hádance, živý turnaj je zatím plánován na září do Českého Těšína. Ben se pokusí dohodnout se Sokolem, zda by bylo možné to udělat na olympiádě v neděli v P1.

Podpora klubů

Petrův nápad: ve spolupráci s Global Expressem zapůjčit vznikajícím i existujícím klubům vybavení, které po určité době, pokud po tu dobu udrží pravidelné schůzky otevřené pro veřejnost za určitých podmínek (např. vstupné v rozumné výši), přejde do jejich vlastnictví. Co: deska na opis. scrabble, 5 her a časomír, Blex a licence Velex, popř. partiáře. Na jak dlouho: možná raději jenom zapůjčit, když výbor dospěje k závěru, že klub nefunguje, může to stáhnout. Smlouva nebude s klubem, ale s konkrétní osobou.

Petr si nechává tisknout partiáře, cena 0,30 Kč/ks (tedy 1000 partiářů za 300 Kč). Přihlásit se po přerovském turnaji (přiveze si je z Olomouce).

Skladování materiálu ČAS

Kučovic dětem už se scrabblové vybavení nevejde pod postele, je tudíž nutné najít alternativní způsob skladování. Všichni mají za úkol něco vymyslet.

Připomínky Jiřího Novotného

Připomínky k pravidlům přípustnosti rozdělit na věci, které lze bezbolestně opravit v pravidlech přípustnosti, až na to bude čas, a na věci, které vyžadují projednání Slovníkovou komisí (provede Dan; slovníková komise se asi ale nebude svolávat víc než jednou ročně). Přitom se nesmí zapomenout, že ještě pořád jsou nedořešená tzv. „slovesa s dvojtečkou“ (Jirka navrhuje, že by se měla ověřovat v Příručním slovníku jazyka českého).

Připomínky k soutěžnímu řádu řešit obdobně (provede Petr).

Zpráva o misionářské činnosti

Plzeň 27.4. (pro žáky jazykové školy)

Liberec 20.7.

Petr s Benem nabídli zájemcům z Plzně a z Liberce, že jim pomohou zorganizovat scrabblové turnaje. Tyto zatím nebudou propagovány na webu, aby nepřijelo příliš mnoho machrů a neodradili začátečníky.

Ben se pokouší něco podobného zorganizovat i v Sokolově.

Příští schůze

Pokud se nevyskytne důvod, proč bude potřeba dřívější setkání, sejdeme se ve středu 12.6.2002.