Usnesení sněmu ČAS

10. ledna 2009, Praha, Tyršův dům

 

Sněm ČAS schvaluje:

-          zprávu o činnosti ČAS v roce 2008

-          zprávu o hospodaření ČAS v roce 2008

-          zprávu o jednání se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory

-          systém soutěží 2009 (podrobnosti viz zápis)

-          úpravu soutěžního řádu podle přijatých návrhů (podrobnosti viz zápis)

 

 

Sněm ČAS bere na vědomí

-          opravný list slovníku Novex

-          nabídku Anny Rybínové na pořádání MR 2009

 

Sněm ČAS ukládá Výboru ČAS

 

-          oznámit pořadatelům kvalifikačních turnajů, že žádosti o výjimku z podmínek pro pořadatele se podávají s dostatečným předstihem, cca měsíc před datem konání turnaje.

-          rozhodnout  o místě konání MR 2009 do 30.6.2009.

-          zaktualizovat listinu rozhodčích a zajistit jejich odbornou úroveň.

 

Vypracovala návrhová komise ve složení

 

Iveta Vondrátová

Martin Vacek

 

Hlasování:

Pro: 55