Zápis z jednání Výboru ČAS 18.6.2001

VČAS se sešel v pondělí 18.6.2001 na Palubě ve složení Daniel Zeman, Jitka Folberová, Vladimír Chládek, Jiří Janatka. Projednal následující body.

4. kvalifikační turnaj v Litoměřicích

Dan telefonicky kontaktoval Jiřího Ryvolu (pořadatele) a získal podrobnější informace o turnaji ke zveřejnění. Výbor byl informován, že rozhodčí, obsluha počítače i doprava materiálu z Prahy jsou zajištěny.

Olympiáda duševních sportů

Ben zpravil ostatní o chystaných scrabblových disciplínách na festivalu Hry sedmi a jedné noci (1.-8.7. v Praze):

 1. Maratón
 2. Vyřazovací scrabble (hra čtyř, tří a dvou hráčů)
 3. Opisovaný scrabble
 4. Mezistátní utkání Česko - Slovensko
 5. Slovenský turnaj
 6. Simultánky s mistry republiky
 7. Český turnaj (QT5)

Výbor se shodl na podpoře olympijských akcí (zejména formou věcných cen, které čerpáme jako součást podpory od Globál Expressu - cestovní a normální scrabbly, trička, deštníky).

Dan vyvěsí na web propozice soutěží od Bena.

Podpora ze strany Globál Expressu

Jitka minulý týden telefonicky kontaktovala GE (českého dovozce scrabblů) a získala příslib podpory na další účetní rok (do března 2002) ve stejném rozsahu jako loni. Vzala si za úkol potvrdit tento stav věcí ještě písemně.

Registrace změněných stanov

Po posledním sněmu, který změnil některé body stanov, je nejspíš třeba nové stanovy přeregistrovat u ministerstva vnitra. Jitka zjistí, co je třeba udělat. Dan urychleně přeformátuje nové stanovy, aby se pokud možno zase vešly na jeden list papíru a neprodražovalo se jejich notářské ověřování.

Příprava dopisu členům

Další dopis členům s informacemi by se měl rozesílat po olympiádě. Kromě zpravodajství z olympiády by měl obsahovat:

 1. QT6 8.9. v Českém Těšíně - informace zjistí Ben v Litoměřicích od Jarka Nohavici, pokud tam bude.
 2. QT7 13.10. v Náchodě v jídelně Rubeny - informace zjistí Ben v Litoměřicích od Jiřího Kracíka, pokud tam bude.
 3. MRJ asi 27.10. (děti pak mají prázdniny pondělí 29. a úterý 30.) Jitka zjistí případnou spolupráci s časopisem Oskar, aby se mohli zúčastnit aspoň Oskárci a Sýkorky. Další propagaci udělá Jirka Janatka v jakési škole, Dan/Veronika Pavlů v DDM Praha 5, Paluba ve svém dopise členům. V dopise ČAS se zeptat na zájem, podle něj lze případně uspořádat MRJ i jinde než v Praze.
 4. MR asi 10. a 11.11. v Michnově paláci Tyršova domu. Jitka se zeptá Oldřicha Lomeckého (Sokol), zda tento termín přichází v úvahu.
 5. Pohár v opisovaném scrabblu v Brně 9.12. Případné další informace získá Dan od Petra Kaňovského.
 6. Vyhlásit příští ročník ligy (uzávěrku přihlášek, výši startovného, nástin systému a z něj vyplývajících počtů hracích dnů pro různé počty zúčastněných družstev).
 7. Sněm 19.1.2002 (sobota) - měl by mj. schválit opravné listy Jiřího Novotného, o které požádal minulý sněm. Ben uvědomí Dušana Karkuše (KaH), aby na tento termín neumísťoval žádnou hádankářskou akci.

Pohár v opisovaném scrabblu

Výbor vzal na vědomí termín 9.12. od 9:00 do 16:00 (2 partie), na kdy pořadatel Petr Kaňovský zajistil prostory pro Pohár v Brně, a souhlasil s finanční podporou Poháru, aby účastníci nemuseli platit startovné (účastníci se kvalifikují z jiných soutěží). Dan požádá Petra Kaňovského o odhad předpokládaných nákladů.

Školení rozhodčích

Organizuje Karel Král (nepřítomen), domluví se o zájmu a termínu na olympiádě.

Různé

Dan dá zápis na web. Na webu opravit: interaktivní přihláška - placení nejlépe bankovním převodem, pak pokladní složenkou, nejhůře poštovní poukázkou. Kvůli sponzorům přidat na web počítadlo přístupů.

Jitka s Benem zkusí sehnat videozáznam Noci s andělem (ČT), kde NEŘEŽ (Vítek Sázavský) a Jirka Bělohlávek vykládali o scrabblu.

Návrh jednacího řádu

Tento bod byl odložen.

Návrhy na organizaci příštího ročníku ligy

Tento bod byl odložen.


© 2001 Česká asociace Scrabble