27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

Pravidla scrabble – páry

Odchylky od soutěžního řádu standardních kvalifikačních turnajů

Žebříčková síla dvojice je tvořena průměrem aktuální síly obou hráčů.

Pražská čtyřhra

Rozsazení u stolu

Spoluhráči sedí u stolu proti sobě. První ke stolu usedá dvojice, která nezačíná hru a nastaví si hrací desku podle svého uvážení. Poté si ke stolu přisedne druhá dvojice, rovněž podle svého uvážení. Začínající dvojice si zvolí, který z jejích hráčů odehraje první tah. Hráči se ve hře střídají zásadně po směru hodinových ručiček.

Komunikace mezi spoluhráči

Spoluhráči nemohou spolu během partie jakkoliv komunikovat. Jedinou výjimkou je domluva ohledně podání protestu proti položenému slovu. Schvalující hráč (ten, který zapisuje) se může zeptat spoluhráče, zda položené slovo má či nemá schválit. Případně mu to spoluhráč sám sdělí, aniž by byl k tomu vyzván. Povoleny jsou přitom pouze takové věty, které nesdělují žádnou informaci k významu slova, k jeho rodu, pádu, napojitelnosti, ke skladbě písmen v zásobnících. Povoleny jsou např. věty: “to slovo neznám, nemuselo by být platné”, “schval to”, “protestuj”, “nechoď protestovat”, “to je platné”. Pokud se spoluhráči na protestu nedohodnou, rozhodující slovo má hráč, který zapisuje – schvaluje tah. Křížek za neoprávněný protest dostává dvojice, ne hráč. Za třetí a další křížek ztrácí dvojice jeden tah, a to hráč, který je dřív na tahu. Za nepovolenou komunikaci se nepovažuje, pokud se hráč zeptá, kdo je na tahu, nebo pokud svému spoluhráči připomene, že je na tahu. Dvojice může vznést námitku proti nepovolené komunikaci soupeřů. V tomto případě se hlavní rozhodčí řídí soutěžním řádem v části porušení zásad fair play (odstavce 13.10 – 13.14)

Čas na tah a partii: dvě minuty na tah a 35 min na partii. Zápis partie: zapisuje pouze jeden hráč z dvojice

Zavření

zavře hráč, který jako první položí všechny kameny. Dvojice si přičte bodovou hodnotu všech kamenů obou soupeřů. Soupeři bodovou hodnotu všech svých kamenů odečtou. Zásobník partnera hráče, který zavřel, se neřeší.

Polská čtyřhra

Hrají proti sobě dvě dvojice. Dvojice sedí vedle sebe a vidí si navzájem do zásobníků.

Komunikace mezi spoluhráči

Během hry spolu nemohou hráči ve dvojici verbálně komunikovat kromě tří situací:

  • domluvy, kdo pojede jako první a kdo jako druhý („Pojedu já“, resp. „Jeď ty“)
  • domluvy, jestli vznesou námitku („Dal bych námitku na …“ – „Ano“ „Ne“)
  • domluvy, jestli má jeden z dvojice zavřít („Mám zavřít?“ – „Ano“ „Ne“) * Hráči samozřejmě musejí oznamovat bodovou hodnotu tahu a hláskovat žolíka v tazích, které zahráli.

Začátek partie

Určí se, kdo začíná. Pokud se bude začínání losovat, stačí jedno písmeno pro dvojici. Hráči začínající dvojice si jeden po druhém vylosují sedm kamenů. Pokud si první z hráčů vylosuje více než sedm kamenů, musí to oznámit dřív, než začne losovat druhý hráč dvojice.

Začínající dvojice má jeden tah (druhý hráč této dvojice nehraje). Pak má druhá dvojice dva tahy (dvojtah). Pak má dvojtah začínající dvojice atd. až do konce partie.

Čas na tah

Na dvojtah má dvojice tři minuty, hodiny se zmáčknou až po druhém tahu dvojice. Nechtěné zmáčknutí hodin po odehrání prvního hráče (síla zvyku ze standardních turnajích) bude tolerováno s tím, že druhý hráč by měl svůj tah odehrát, co nejdřív.

Čas na partii 35 min

Námitky

Námitky se řeší stejně, jak jsme zvyklí. S tím rozdílem, že dvojice se může domluvit mezi sebou, jestli námitku podá. Jeden z hráčů dvojice by měl mít rozhodující slovo, pokud se navzájem neshodnou. Křížek dostává dvojice, ne hráč. Za třetí a další křížek ztrácí dvojice jeden tah (ne celý dvojtah). Námitky se podávají až po dvojtahu. Namítat se může první i druhý tah dvojice (nejdříve první, pak druhý). Pokud je první tah neplatný a druhý na něj navazuje, je neplatný i druhý tah. Pokud je první tah neplatný a druhý tah byl položen na jiné místo hrací plochy, je druhý tah platný.

Partiář

Vyplňování partiáře se liší v několika věcech.

  • Zapisuje jeden z hráčů dvojice, nemusí oba.
  • Je třeba si dávat pozor na pořadí tahů 1-2-2-2-…
  • Sloupec Suma s celkovým součtem budeme vyplňovat až po zmáčknutí hodin, tj. až po ukončení dvojtahu.
  • Sloupce Slovo a Body se mohou vyplňovat už po prvním tahu dvojice.

Dolosování písmen

Nejdříve losuje kameny hráč, který hrál první tah dvojice. Až po něm losuje hráč, který hrál druhý tah dvojice.

Zavření

Dvojice zavře, když se oba její hráči zbaví všech kamenů. Přičte si bodovou hodnotu všech kamenů obou soupeřů. Soupeři bodovou hodnotu všech svých kamenů odečtou. Pokud má jeden z hráčů dvojice prázdný zásobník a druhý ne, dvojice v podstatě přichází o jeden tah (hráč, kterému zbyly kameny zahraje první tah dvojice, druhý řádek se proškrtne).

Ukončení partie dohrávkou

Při ukončení hrací doby, dohraje dvojice, která je na tahu, svůj dvojtah. Poté druhá dvojice odehraje svůj tah a po dohodě ve dvojici pouze jeden z hráčů dolosuje písmena. Následně první dvojice odehraje svůj kompletní dvojtah, přičemž už písmena nelosuje. Nakonec hráč z druhé dvojice, který po předchozím dvojtahu losoval písmena, zahraje svůj závěrečný tah, tak aby obě dvojice měly odehrán stejný počet tahů. Zdůvodnění: jde o to, aby obě dvojice měly stejný počet tahů a stejný počet tahů bez dolosování písmen.

Domluva o formě partie

Předem turnaje je stanoven plán typu čtyřher, podle kterého se bude hrát. Pokud ale po rozlosování kola dojde ke všeobecnému souhlasu v obou dvojicích, mohou se soupeři domluvit, jaký typ čtyřhry chtějí hrát (polská x pražská). Pokud se neshodnou, hraje se ten typ, který je na programu. Zdůvodnění: Pokud se celá čtveřice hráčů domluví, že chtějí hrát jeden typ čtyřhry, proč je nutit hrát druhý typ.