27. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
24. 08. QT Třinec Info
25. 08. T Třinec Info

Česká asociace Scrabble

Česká asociace Scrabble vznikla v roce 1997 jako snaha vytvořit platformu pro hráče a kluby Scrabble, která by usilovala o propagaci hry podporou klubů a jejich aktivit a organizováním celorepublikových turnajů. Zároveň byla snaha vytvořit prostor pro celostátní dialog nad pravidly a postupné vytvoření standardních pravidel Scrabble pro ČR, která by co nejvíce odpovídala názorům většiny hráčů Scrabble.

Na první přípravné schůzce na podzim 1997 se sešli zástupci scrabble klubu ZŠ Jeremenkova (Karel Král) a Paluba (Jakub Těšínský) s autorem české verze scrabble a zástupcem majitele licence firmy Mattel, Martinem Hlouškem. 4. mistrovství republiky v listopadu 1997 proběhlo již v režii vznikající asociace a lidí kolem ní. První sněm se sešel v dubnu 1998 v Praze a schválil mimo jiné stanovy ČAS. K oficiální registraci stanov došlo kvůli procedurálním potížím až 15.1.1999.

V současné době Česká asociace Scrabble především:

  • Organizuje každoroční mistrovství republiky ve Scrabble. Kromě mistrovství se koná série otevřených kvalifikačních turnajů, které asociace pořádá ve spolupráci s kluby a jinými místními organizátory.
  • Stále pracuje na úpravách a zpřesnění pravidel přípustnosti slov v české verzi Scrabble. Poslední úprava byla schválena Sněmem v lednu 2004 a spočívá zejména v rozšíření elektronického Slovníku ČAS o šesti- až devítipísmenná slova v jiném než prvním pádě či o přechodníky. Slovník tohoto rozsahu už je pro běžnou praxi dostatečný, v následujících letech však bude nutné ještě soustavně kontrolovat jeho kvalitu a vychytávat chyby. Oběma úkoly - pravidly přípustnosti a slovníkem - se zabývá Slovníková komise, jejímž členem se může stát každý člen ČAS. Navržené změny pak ještě podléhají schválení Sněmem.
  • Připravuje turnajová pravidla neboli soutěžní řád.

Výbor ČAS

Pavel Vojáček, předseda
Zbyněk Burda, místopředseda
Jana Vágnerová, hospodářka
Petr Kuča, jednatel
Adéla Svítková

Čestný předseda ČAS

Čestným předsedou byl zvolen autor původní české verze Scrabble a předseda asociace v letech 1998 a 1999, Martin Hloušek.

Kontakt

adresa: ČAS, Pavel Vojáček, Gorkého 155/6, 251 01 Říčany
e-mail: cas@email.cz
web: http://scrabble.hrejsi.cz
IČO: 69057401