Poslední turnaj:

08. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info Přihlášení
22. 10. QT Praha Info
05. 11. MR Praha Info

Propozice ligy scrabble pro rok 2007

Každé družstvo, které se chce zúčastnit ligového ročníku 2007, musí poslat nejpozději do 30. 11. 2006 přihlášku a soupisku hráčů. Soupiska musí obsahovat dvě kontaktní adresy (nejlépe e-maily) pro zasílání propozic jednotlivých turnajů. Jako v minulých letech bude vybíráno startovné, které činí letos 500 Kč za tým / ročník, a které bude použito na úhradu nákladů spojených s pořádáním ligy. Je možné ho uhradit hotově členům výboru ČAS na prvním hracím dnu ligy.

Soupiska hráčů

Na soupisce hráčů musejí být uvedeni nejméně čtyři hráči. Maximální počet hráčů není omezen. Jeden hráč musí být označen jako kapitán týmu, další jako jeho zástupce. Hráče na soupisku lze v průběhu sezóny přidávat. V takovém případě bude nový hráč připsán na konec soupisky. Jeden hráč může v dané sezóně nastoupit pouze za jeden tým tým.

Pořadí hráčů, ve kterém jsou hráči na soupisce uvedeni, není závazné. Před zahájením každého turnaje budou platné soupisky předány hlavnímu organizátorovi turnaje a vyvěšeny. Pouze z těchto soupisek pak mohou kapitáni vybírat sestavy hráčů pro jednotlivá utkání daného dne.

Systém

Liga se bude hrát systémem každé družstvo s každým. Při 11 přihlášených týmech se sestává jedno kompletní ligové kolo z deseti zápasů a jednoho volného losu. Potom tři ligová kola, představují pro jeden tým 30 zápasů za ročník a 3 volné losy, rozložené do čtyřech hracích dnů. Tři hrací dny se budou skládat z osmi zápasů, čtvrtý hrací den z devíti zápasů (stejný systém jako v roce 2006). Pro rok 2007 byly odsouhlaseny následující místa a termíny :

Termíny turnajů

  1. po kališnickém turnaji v Praze (neděle 18.2.2007)
  2. v Praze po turnaji v Litoměřicích (neděle 24.6.2007)
  3. po turnaji v Bohumíně (neděle 9.9.2007)
  4. po turnaji v Náchodě (neděle 28.10.2007)

Začátky hracích dnů jsou stanoveny na 8.30 hod.

Utkání

Utkání dvou družstev je složeno ze čtveřice partií. Na stole číslo jedna budou spolu hrát hráči uvedení v nahlášených sestavách na prvních místech, na stole dvě hráči uvedení na druhých místech atd. Partie hrané na stolech č. 1 a 3 začíná hráč družstva, uvedeného v rozpisu jako první. Partie hrané na stolech č. 2 a 4 začíná hráč družstva uvedeného jako druhé. Hráči spolu sehrají jednu partii. Vítězství se hodnotí jedním bodem, remíza polovinou. Tým, který získá nadpoloviční většinu těchto bodů, se stává vítězem utkání a získává dva body. Soupeř nezískává bod žádný. Při rovnosti bodů získávají oba týmy po jednom bodu. Počty bodů za utkání se sčítají a podle jejich počtu se tým zařazuje do celkové tabulky. Pokud v tabulce bude více týmů se stejným počtem bodů za utkání, určuje se pořadí podle výsledků jejich vzájemných utkání takto: z výsledků vzájemných utkání těchto týmů se sestaví pomocná tabulka, v níž je prvotním kritériem pro pořadí počet bodů za utkání. Pokud toto kritérium nestačí k rozhodnutí o pořadí, přistupuje se k druhému kritériu, jímž je počet bodů za partie. Pokud ani podle tohoto kritéria nelze rozhodnout o pořadí, přistupuje se k třetímu kritériu, jímž je počet bodů uhraných v partiích. (Pozn.: pouze body uhrané, nikoli rozdíl!). Pokud ani třetí kritérium nepřinese rozhodnutí, pak se pořadí v tabulce stanoví losem.

Nasazování

Kapitán začínajícího družstva (družstvo, které začíná na prvním a třetím stole) vybere z hráčů uvedených na soupisce čtveřici, kterou hodlá postavit k nastávajícímu utkání a podle svého uvážení je nasadí na jednotlivé stoly. Nasazení odevzdá rozhodčímu. Kapitán druhého družstva nasazuje své hráče se znalostí nasazení začínajícího družstva. Pro nasazování hráčů k jednotlivým stolům není závazné pořadí uvedené na soupisce. Kapitáni smí nominovat pouze hráče, kteří jsou fyzicky přítomni v hrací místnosti.

Pokud kapitán nemůže postavit celou čtveřici hráčů, ale jen menší počet, sdružují se tito hráči tak, aby obsadili přední stoly bez mezer. Na stolech, kde družstvo nemá žádného hráče, prohrává kontumačně 0:200.

Rozhodčí

Na každé ligové kolo bude určen akreditovaný hlavní rozhodčí. Tento rozhodčí může i hrát partii za své družstvo. Dojde- li k odvolání k hlavnímu rozhodčímu, přeruší tento rozhodčí na dobu nezbytně nutnou svoji partii a rozhodne o odvolání. Poté pokračuje ve své partii s nastavením času, který potřeboval k vyřešení odvolání.

Ceny

Vítěz ligy obdrží putovní pohár, první tři týmy medaile. Medaili dostane každý hráč, který v daném soutěžním roce odehrál za svoje družstvo minimálně pět soutěžních partií.

Koordinátorem ligy je Pavel Vojáček, e-mail pvojacek@email.cz, mobil 777 150 040.