Poslední turnaj:

08. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info Přihlášení
22. 10. QT Praha Info
05. 11. MR Praha Info

Liga družstev 2004 - propozice

Koordinátorem ligy je Pavel Vojáček, e-mail pvojacek@email.cz, mobil 602 414 471.

Na schůzce kapitánů ligových družstev 31.1.2004 při příležitosti 1. QT v Kladně se dospělo k následující dohodě:

Celý letošní ročník se bude hrát variantou PLUS (ohýbaný scrabble).

Každé družstvo, které tak ještě neučinilo, musí poslat nejpozději do 12. února 2004 soupisku hráčů. Soupiska musí obsahovat dvě kontaktní adresy (nejlépe e-maily) pro zasílání propozic jednotlivých turnajů.

Jako v minulých letech bylo dohodnuto startovné, které činí 500 Kč za tým / ročník, a které bude použito na úhradu nákladů spojených s pořádáním ligy. Je možné ho uhradit hotově členům výboru ČAS na prvním hracím dnu ligy.

Soupiska hráčů

Na soupisce hráčů musí být uvedeni nejméně čtyři hráči. Maximální počet hráčů není omezen. Jeden hráč musí být označen jako kapitán týmu, další jako jeho zástupce. Hráče na soupisku lze v průběhu sezóny přidávat. V takovém případě bude nový hráč připsán na konec soupisky. Jeden hráč může být na soupisce pouze jednoho týmu a v dané sezóně nesmí nastoupit za jiný tým.

Pořadí, ve kterém jsou hráči na soupisce uvedeni, není závazné. Před zahájením každého turnaje budou platné soupisky předány hlavnímu organizátorovi turnaje a vyvěšeny. Pouze z těchto soupisek pak mohou kapitáni vybírat sestavy hráčů pro jednotlivá utkání daného dne. Systém

Liga 2004 bude sehrána ve formě čtyř turnajů ve čtyřech hracích dnech. Družstva budou hrát systémem každé družstvo s každým a to třikrát. Při 11 týmech se sestává jedno kompletní ligové kolo z jedenácti kol, přičemž (vzhledem k lichému počtu družstev) každé družstvo bude hrát deset zápasů a bude mít v každém ligovém kole jeden volný los. Tři ligová kola představují pro jeden tým 30 zápasů za ročník (+ tři volné losy). První tři hrací dny se budou skládat z osmi zápasů, čtvrtý hrací den z devíti zápasů. Začátky hracích dnů jsou stanoveny na 9:00 hod.

Termíny turnajů

  1. neděle 22.2.2004, Praha, Tyršův dům, 8 kol
  2. neděle 20.6.2004, Litoměřice, 8 kol
  3. neděle 29.8.2004, Ostrava, 8 kol
  4. neděle 12.9.2004, Náchod, 9 kol

Utkání

Utkání dvou družstev je složeno ze čtveřice partií. Na stole číslo jedna budou spolu hrát hráči uvedení v nahlášených sestavách na prvních místech, na stole dvě hráči uvedení na druhých místech atd.

Partie hrané na stolech č. 1 a 3 začíná hráč družstva, uvedeného v rozpisu jako první.

Partie hrané na stolech č. 2 a 4 začíná hráč družstva uvedeného jako druhé.

Hráči spolu sehrají jednu partii. Vítězství se hodnotí jedním bodem, remíza polovinou. Tým, který získá nadpoloviční většinu těchto bodů, se stává vítězem utkání a získává dva body. Soupeř nezískává bod žádný. Při rovnosti bodů získávají oba týmy po jednom bodu. Počty bodů za utkání se sčítají a podle jejich počtu se tým zařazuje do celkové tabulky. Pokud v tabulce bude více týmů se stejným počtem bodů za utkání, určuje se pořadí podle výsledků jejich vzájemných utkání takto:

Z výsledků vzájemných utkání těchto týmů se sestaví pomocná tabulka, v níž je prvotním kritériem pro pořadí počet bodů za utkání. Pokud toto kritérium nestačí k rozhodnutí o pořadí, přistupuje se k druhému kritériu, jímž je počet bodů za partie. Pokud ani podle tohoto kritéria nelze rozhodnout o pořadí, přistupuje se k třetímu kritériu, jímž je počet bodů uhraných v partiích. (Pozn.: pouze body uhrané, nikoli rozdíl!). Pokud ani třetí kritérium nepřinese rozhodnutí, pak se pořadí v tabulce stanoví losem.

Nasazování

Pro nasazování hráčů byl pro ročník 2004 schválen nový systém. Kapitán začínajícího družstva (družstvo, které začíná na prvním a třetím stole) vybere z hráčů uvedených na soupisce čtveřici, kterou hodlá postavit k nastávajícímu utkání, a podle svého uvážení je nasadí na jednotlivé stoly. Nasazení odevzdá rozhodčímu. Kapitán druhého družstva nasazuje své hráče se znalostí nasazení začínajícího družstva. Pro nasazování hráčů k jednotlivým stolům není závazné pořadí uvedené na soupisce. Kapitáni smí nominovat pouze hráče, kteří jsou fyzicky přítomni v hrací místnosti.

Pokud kapitán nemůže postavit celou čtveřici hráčů, ale jen menší počet, sdružují se tito hráči tak, aby obsadili přední stoly bez mezer. Na stolech, kde družstvo nemá žádného hráče, prohrává kontumačně 0:200.

Ceny

Vítěz ligy obdrží putovní pohár, první tři týmy medaile (medaili dostane každý hráč, který za družstvo aspoň jednou nastoupil). Pavel Vojáček 3. února 2004